media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Покренута акција „Секретаријат ближи школским клупама”

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице покренуо је нову акцију под називом „Секретаријат ближи школским клупама”.
Ради јачања веза и сарадње између војвођанских образовно-наставних установа и нашег секретаријата, покрајински секретар Михаљ Њилаш, заменик секретара Милан Ковачевић, подсекретар Жолт Сакалаш, као и помоћнице Биљана Кашерић, Тијана Павлов, Слађана Јоветић, Ливија Корпонаи и Милинка Хрћан, по унапред утврђеном програму посета, до краја 2018. године требало би да обиђу све војвођанске предшколске установе, основне и средње школе, као и ученичке домове.
Приликом тих радних посета, на лицу места сагледаће се потребе и проблеми установа. Такође, добиће детаљна обавештења о конкурсима, као и о осталим могућностима путем којих ће у текућој години моћи да добију покрајинску помоћ и подршку. Поред тога, утврдиће се у каквом стању се налазе објекти тих установа и на који начин су утрошена досад добијена средства за адаптацију, поправке и опремање.
На територији АП Војводине укупно има 566 установа, а до краја календарске године ће се барем једном посетити свака од њих.

Посете по месецима:
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

10.12.2018