media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Службеници на положајуMackó Zsuzsanna


Mackó Zsuzsanna (Жужана Мацко), подсекретар Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Рођена 1977. године у Бачкој Тополи. Основну школу завршила у Гунарошу, а након тога Средњу пољопривредну школу на мађарском наставном језику у Бачкој Тополи.


Школовање наставља на Филозофском факултету у Новом Саду - Одсек за мађарски језик и књижевност, на ком је дипломирала и стекла звање професор мађарског језика и књижевности. Од 2002. године запослена у Покрајинском секретаријату за образовање, где је радила на питањима која се односе на образовање на језицима националних мањина. 2017. године постаје начелник одељења за остваривање права националних мањина, а упоредо са тим руководи и Одељењем за преводилачке послове.
2021. године завршила је специјалистичке студије на Универзитету „Кароли Гашпар“ у Будимпешти, на програму Мађарски као страни језик.
Поред мађарског говори српски и енглески.
Мајка једног детета.

Milica Vučićević


Милица Вучићевић, в.д. помоћника покрајинског секретара за образовање

Милица Вучићевић рођена је 1982. године у Загребу. Основну школу је завршила у Новом Саду, а након тога и Гимназију „Исидора Секулић”.
Школовање је наставила на Учитељском факултету у Београду, на коме је и дипломирала 2006. године и стекла звање професора разредне наставе. Има положен испит ‒ лиценцу за наставника.


Била је учитељица у Основној школи „Људовит Штур” у Кисачу, Основној школи „Лаза Костић” у Ковиљу и у Основној школи „Иво Лола Рибар” у Новом Саду. Од 2018. године је била директор Основне школе „Милош Црњански” у Новом Саду, као и члан Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2021/2022. године на нивоу Школске управе Нови Сад.
Говори енглески језик. Мајка је једног детета.Slađana Jovetić


Слађана Јоветић, в.д. помоћника покрајинског секретара за управу

Рођена је 1968. године у Бачкој Тополи. Дипломирана је правница.
Од 1996. године запослена је у органима управе АП Војводине, на различитим управним пословима.


У периоду од 2001. до 2016. године, обављала је послове секретарке Испитне комисије за полагање државног стручног испита, секретарке Испитног одбора за полагање правосудног испита, као и секретарке Испитне комисије за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника.


Tijana Pavlov


Тијана Павлов, в.д. помоћника покрајинског секретара за прописе

Рођена је у Новом Саду 1973. године. Завршила је основну школу у Петроварадину, Карловачку гимназију у Сремским Карловцима и дипломирала је 2001. године на Правном факултету у Новом Саду.


Исте године запослила се у Секретаријату за урбанизам, стамбене послове и заштиту животне средине Града Новог Сада, а од јула 2005. године, запослена је у Градској управи за комуналне послове Града Новог Сада, као самостална стручна сарадница на пословима заузећа јавних површина. Годину дана касније, постављена је на место шефице одсека за заузеће јавних површина. Од 2007. године, постављена је за начелницу Градске управе за културу Града Новог Сада. Од 2011. године, постављена је за начелницу Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, а током 2012. године обављала је функцију члана Градског већа Града Новог Сада задуженог за управу и прописе и била је запослена у ЈП „Пословни простор” у Новом Саду. Од 01.12.2012. године обавља функцију помоћнице покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Удата је и мајка једног детета.


Livia Korponai

Ливиа Корпонаи, в.д. помоћника покрајинског секретара за материјално-финансијске послове

Рођена је 1983. године у Сенти. Економску средњу школу завршила је у Бечеју.
Дипломирала је 2007. године на Економском факултету у Суботици, на смеру Финансије и рачуноводство. Дипломске академске – мастер студије на студијском програму Рачуноводство и ревизија завршила је 2009. године на истом факултету.

По окончању студија, седам година је радила у приватном сектору, на књиговодственим и комерцијалним пословима.
Од 2015. године била је на функцији в.д. помоћника покрајинског секретара за материјално-финансијске послове.
У 2020. години изабрана је за посланицу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, где је истовремено била и заменица председника Одбора за административна и мандатна питања.
Крајем 2020. године поново је имeнована на функцију в.д. помоћника покрајинског секретара за материјално-финансијске послове.


20.12.2023