media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Април

Помоћница покрајинског секретара за образовање Биљана Кашерић, са сарадницима, посетила је ОШ „Жарко Зрењанин” у Маглићу. Том приликом, предочила је руководству школе појединости о Правилнику о полагању испита за директоре школа, који ће регулисати начин полагања испита, као и то да Министарство просвете припрема и правилнике који ће регулисати питање школских задруга и предузетништва у школама. Иначе, ова школа има изузетно добар, вредан и одличан тим. Даринка Милановић, директорка школе, као проблем школе је навела је недостатак деце.


У ОШ „Алекса Шантић” у Гајдобри ускоро ће се реконструисати објекат, од средстава добијених од Републике Србије. Директорка школе Јадранка Вукановић констатовала је да је школи неопходна квалитетна интернет мрежа, као и нова опрема. Биљана Кашерић, помоћница покрајинског секретара за образовање, упутила је школу да прати конкурсе које расписује секретаријат надлежан за образовање.


ОШ „Јан Амос Коменски” у Кулпину је уређена и добро организована школа. Према речима Јованке Зимове, директорке школе, највећи проблем јесте недостатак употребне дозволе, што спречава школу да конкурише за средства и на покрајинском, републичком, а и на локалном нивоу. Помоћница покрајинског секретара за образовање Биљана Кашерић предложила је руководству школе да – након решавања актуелног проблема – од наредне године аплицирају за средства на конкурсима секретаријата за израду пројекта и санацију санитарних чворова, као и за опремање учионица.


Објекат Гимназије „Јан Колар са домом ученика” у Бачком Петровцу је у одличном стању, а учинички дом изузетно је добро опремљен и одговара савременом смештају ученика. Директорка Ана Медвеђ напоменула је то да ће гимназија од наредне школске године увести нови информатички смер и стога су неопходни рачунарска опрема и уџбеници на словачком језику. Милинка Хрћан, помоћница покрајинског секретара за образовање, предложила је школи да прати конкурсе надлежног секретаријата ради рализације набавке ИТ опреме, као и то да се установа обрати надлежном министарству и Националном савету словачке националне мањине за набавку потребних уџбеника.


Објекат ОШ „Браћа Новаков” у Силбашу је у задовољавајућем стању, али недостатак простора то јест учионица тренутно је највећи проблем. Недостатак рачунарске опреме такође кочи процес савремене наставе. Директор школе Ђока Милић указао је и на потребу изградње нове фискултурне сале у школи у Деспотовцу. Током разговора, поред недостатка простора, директор је споменуо и адаптацију постојећих учионица. Помоћница покрајинског секретара за образовање Милинка Хрћан предложила је да школа свакако прати конкурсе надлежног секретаријата због набавке неопходне ИТ опреме, а да се за доградњу или адаптацију постојећих учионица обрате и Управи за капитална улагања АП Војводине.


Зграда ОШ „Јан Чајак” у Бачком Петровцу је у задовољавајућем стању. Директорка Власта Верлеива делегацију покрајинског секретаријата за образовање, коју је предводила помоћница Милинка Хрћан, упознала је са историјатом и традицијом школе. Ова образовна институција гаји добру сарадњу са школама из Републике Словачке. Директорка је указала на неопходност набавке нове, савремене наставне опреме, као и на потребу опремања кухиње по ИСО стандардима. Помоћница је упознала присутне с конкурсима секретаријата, подстичући руководство школе на то да се пријављују на њих, посебно ради набавке опреме.


Делегација Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, предвођена помоћницом Биљаном Кашерић, посетила је ОШ „Моша Пијаде” у Иванову. У питању је велика школа с лепом атмосфером. Према речима директорке Сање Симић Мијатовић, након завршетка реконструкције објекта зграде за вртић и припремни предшколски програм, преостаје да се објекат и опреми. Санација крова на фискултурној сали један је од највећих проблема школе. У погледу уџбеника за изборне предмете мађарског и бугарског језика са елементима националне културе, помоћница Кашерић упутила је директорку да се обрати поменутом секретаријату.


ОШ „Вук Стефановић Караџић” у Старчеву јесте велика и веома уредна школа. У објекту, осим 551 ученика, има и 56 малишана који похађају предшколско образовање, као и четири групе од 100 деце у целодневном боравку. Према речима директора Саше Тасића, прелазак на једносменски рад био би веома користан због појачане безбедности ученика. Такође, ученици би имали више времена за ваннаставне активности. Школи недостају дефектолог и логопед. Помоћница покрајинског секретара за образовање Биљана Кашерић упутила је директора да се обрати Министарству просвете и Школској управи Зрењанин у вези са финансирањем поменутог кадра који је потребан школи.


Зграда ОШ „4. октобар” у Глогоњу лепо је уређена, иако је веома стара и треба је стално одржавати. Директор Драган Јањић рекао је да школа дели зграду с предшколском установом, те да због тога, за потребе школе, треба да се догради објекат с бар четири просторије – учионице. Такође, неопходна је и замена столарија, као и изградња нове фискултурне сале. Биљана Кашерић, помоћница покрајинског секретара за образовање, предочила је руководству школе о могућности пријављивања на конкурсе и пројекте које објављује Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.


Објекат ОШ „Гоце Делчев” у Јабуци стара је 104 године, те је фасада зграде у веома лошем стању, као и школско двориште. Према речима директора Милосава Урошевића, осим санирања влаге, неопходна је и реконструкција столарије. Школи је велики проблем и кабинет за информатику, као и недостатак савремене рачунарске опреме. Слађана Јоветић, помоћница покрајинског секретара за образовање, предложила је да школа аплицира на конкурсе које расписује Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Том приликом, она је дала упутства о начину пријављивања на конкурсе, као и списак свих расписаних конкурса секретаријата.


ОШ „Олга Петров” у Банатском Брестовцу изузетно је лепа школа, окружена зеленилом и лепим двориштем. Идеја руководства школе јесте да се направе етно-читаонице. Према речима Далиборке Бојковић Брети, директорке школе, највећи проблем јесте нерешени имовинско-правни односи, што спречава школу да конкурише за средства на покрајинском, републичком, али и на локалном нивоу. Кров зграде је у лошем стању и прокишњава. Такође, школи су потребни рачунари и савремена опрема. Помоћница покрајинског секретара за образовање Слађана Јоветић предложила је руководству школе да – након решавања актуелног проблема – наредних година аплицирају за средства на конкурсима секретаријата, као и код других институција.


Подсекретар покрајинског секретара Жолт Сакалаш, са сарадницом Јеленом Јовић, у посети Основној школи „Миливој Оморац“ у Иђошу, дана 18.04.2018. године.


Помоћница покрајинског секретара Слађана Јоветић, са сарадницом Светланом Смиљанић, у посети Основној школи „Братство јединство“ у Куцури, дана 16.04.2018. године.


Помоћница покрајинског секретара Слађана Јоветић, са сарадницом Светланом Смиљанић, у посети Основној школи „20. октобар“ у Врбасу, дана 16.04.2018. године.


Помоћница покрајинског секретара Тијана Павлов, са сарадницом Соњом Стојковић, у посети Основној музичкој школи у Врбасу, дана 16.04.2018. године.


Помоћница покрајинског секретара Тијана Павлов, са сарадницом Соњом Стојковић, у посети Основној школи „Бранко Радичевић“ у Савином Селу, дана 16.04.2018. године.


Помоћница покрајинског секретара Слађана Јоветић, са сарадницом Светланом Смиљанић, у посети Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Змајеву, дана 16.04.2018. године.


Помоћница покрајинског секретара Тијана Павлов, са сарадницом Соњом Стојковић, у посети Основној школи „Вук Караџић“ у Бачком Добром Пољу, дана 16.04.2018. године.


Покрајински секретар Михаљ Њилаш, са сарадницом Јеленом Криш Пигер, у посети Oсновној школи „Душан Јерковић Уча“ у Шимановцима, дана 13.04.2018. године.


Покрајински секретар Михаљ Њилаш, са сарадницом Јеленом Криш Пигер, у посети Oсновној школи „Симеон Араницки“ у Старој Пазови, дана 13.04.2018. године.


Покрајински секретар Михаљ Њилаш, са сарадницом Јеленом Криш Пигер, у посети Гимназији „Бранко Радичевић“ у Старој Пазови, дана 13.04.2018. године.


Помоћница покрајинског секретара Ливиа Корпонаи, са сарадницом Јеленом Криш Пигер, у посети Основној школи „Јожеф Атила“ у Купусини, дана 12.04.2018. године.


Помоћница покрајинског секретара Ливиа Корпонаи, са сарадницом Јеленом Криш Пигер, у посети Техничкој школи са домом ученика у Апатину, дана 12.04.2018. године.


Помоћница покрајинског секретара Ливиа Корпонаи, са сарадницом Јеленом Криш Пигер, у посети Основној школи „Киш Ференц“ у Свилојеву, дана 12.04.2018. године.


Покрајински секретар Михаљ Њилаш, са сарадницом Јеленом Криш Пигер, у посети Основној школи „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину, дана 20.04.2018. године.


Покрајински секретар Михаљ Њилаш, са сарадницом Јеленом Криш Пигер, у посети Средњој школи „22. октобар“ у Жабљу, дана 20.04.2018. године.


Покрајински секретар Михаљ Њилаш, са сарадницом Јеленом Криш Пигер, у посети Основној школи „Др Бошко Вребалов“ у Меленцима, дана 20.04.2018. године.


Покрајински секретар Михаљ Њилаш, са сарадницом Јеленом Криш Пигер, у посети Основној школи „Душан Вукасовић Диоген“ у Купинову, дана 13.04.2018. године.

07.06.2018