media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

2020
Обавештење о начину извештавања у вези регресирања превоза ученика средњих школа у АП Војводини за период јануар-децембар 2020. године 23.12.2020
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места саветник – покрајински просветни инспектор 15.12.2020
Резултати Конкурса - Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2020. години 14.12.2020
Обавештење о Наградном конкурсу за избор видео рада на тему "Мултикултуралност и етничка разноликост у Војводини" 08.12.2020
Резултати конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2020. годину – дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима 21.10.2020
Одлука о поништавању дела конкурса - Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног и средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Aутономне покрајине Војводине за 2020. годину 03.09.2020
Одлука о поништавању - Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години 15.06.2020
Резултати конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2020. годину 27.05.2020
Резултати Конкурса - Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерени на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години 26.05.2020
Резултати Конкурса - Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2020. години 26.05.2020
Одлука о поништавању - Конкурс за организацију квиз такмичења "Колико се познајемо" – четрнаeсти циклус у 2020. години 26.05.2020
Резултати Конкурса за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2020.годину 12.05.2020
Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2020. годину 12.05.2020
Расподела средстава - Конкурс за финансирање набавке опреме – интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије Аутономне покрајине Војводине у 2020. години 03.04.2020
Резултати конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на сајам образовања у Новом Саду, за 2020. годину 02.03.2020
Годишњи план расписивања јавних конкурса за удружења грађана у АПВ у 2020. години 29.01.2020
2019
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног и средњег образовањa и васпитања на територији Aутономне покрајине Војводине за 2019. годину 18.10.2019
Резултати Конкурса zа финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2019. годину 02.10.2019
Резултати Конкурса за финансирање подизања квалитета основног образовања - набавке додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом у основним школама са седиштем на територији АП Војводине у 2019. години 18.06.2019
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места саветник – преводилац за мађарски језик 27.05.2019
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години 15.05.2019
Резултати Конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерени на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години 08.05.2019
Резултати Конкурса за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2019. години 06.05.2019
Резултати Конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерени на остваривање афирмативних мера за унапређење положаја припадника ромске националне мањине – националне заједнице у АП Војводини у 2019. години 03.05.2019
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији AП Војводине за 2019. годину 22.04.2019
Резултати Конкурса за организацију квиз такмичења "Колико се познајемо" – тринаести циклус у 2019. години 18.04.2019
Резултати Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2019. годину 17.04.2019
Резултати конкурса за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2019. годину 17.04.2019
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на сајам образовања у Новом Саду, за 2019. годину 06.03.2019
Годишњи план расписивања јавних конкурса за удружења грађана у АПВ у 2019. години 30.01.2019
Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време, саветник – преводилац за мађарски језик 04.01.2019
2018
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице 24.12.2018
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења у области основног и средњег образовања и за суфинансирање организација националних мањина – националних заједница у АП Војводини за 2018. годину 27.11.2018
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице 16.10.2018
Обавештење о поништавању јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице – саветник за образовање и васпитање и ученички стандард 16.10.2018
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице – виши референт за материјално – финансијске послове 17.09.2018
Резултати конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2018. годину 12.09.2018
Конкурс за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2017/2018. годину 29.08.2018
Резултати Конкурса за суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018. годину 17.08.2018
Корекција резултата Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2018. годину 13.08.2018
Резултати Конкурсa за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2018. години 01.06.2018
Конкурс за организацију квиз такмичења "Колико се познајемо" – дванаести циклус у 2018. години 09.05.2018
Резултати Конкурса за дотације организацијама етничких заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години 23.04.2018
Резултати Конкурса за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2018. години 20.04.2018
Резултати Конкурса за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2018. години 05.04.2018
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији AП Војводине за 2018. годину 03.04.2018
Резултати Конкурса за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2018. годину 28.03.2018
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на сајам образовања у Новом Саду, за 2018. годину 12.03.2018
Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време, 1 извршилац - саветник за односе с јавношћу 14.02.2018
2017
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину 14.12.2017
Резултати конкурса за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години 06.12.2017
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења у области основног и средњег образовања и за суфинансирање организација националних мањина – националних заједница у АП Војводини за 2017. годину 23.11.2017
Резултати Конкурса за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години 05.10.2017
Конкурс за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2016/2017. годину 01.09.2017
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Aутономне покрајине Војводине за 2017. годину 21.08.2017
Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. годину 02.08.2017
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице - Преводилац за мађарски језик 31.07.2017
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – Преводилац за русински језик 31.07.2017
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – Покрајински просветни инспектор 31.07.2017
Резултати Конкурса - етничке заједнице 12.05.2017
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовањa и васпитања и ученичког стандарда на територији Aутономне покрајине Војводине за 2017. годину 28.04.2017
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину 28.04.2017
Резултати Конкурсa за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у Аутономној покрајини Војводини које реализују двојезичну наставу у 2017. години 20.04.2017
Резултати Конкурсa за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине за 2017. годину 20.04.2017
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. годину 20.04.2017
Јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено време у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице 20.04.2017
Резултати Конкурса за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних школа у АП Војводини за 2017. годину 19.04.2017
Резултати Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2017. годину 19.04.2017
Резултати Конкурса – декада Рома 13.04.2017
Резултати Конкурсa за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години 13.04.2017
Резултати Конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години 05.04.2017
Резултати конкурсa - унапређење вишејезичности 22.03.2017
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на сајам образовања у Новом Саду, за 2017. годину 01.03.2017
Јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено време у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, један извршилац, возач моторног возила 03.02.2017
Јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено време у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, један извршилац, сарадник за стручно-оперативне послове 03.02.2017