media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Овлашћења функционера и службеника на положају


Овлашћења функционера у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице

Покрајински секретар

Покрајински секретар је члан Покрајинске владе, задужен за руковођење покрајинским секретаријатом.
Покрајински секретар представља покрајински секретаријат, организује и обезбеђује обављање послова на ефикасан начин, доноси акта за која је овлашћен, образује комисије и радне групе ради обављања сложенијих послова из делокруга секретаријата и одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених.

Заменик покрајинског секретара

Заменик покрајинског секретара замењује покрајинског секретара и помаже покрајинском секретару ‒ у оквиру овлашћења која му он одреди.


Овлашћења службеника на положају у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице


Подсекретар покрајинског секретаријата

Подсекретар помаже покрајинском секретару у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим пословима, у усклађивању рада унутрашњих јединица покрајинског секретаријата, те сарађује с другим органима.

Помоћник покрајинског секретара

Помоћник покрајинског секретара руководи облашћу рада покрајинског секретаријата за који се образује сектор и за свој рад одговара покрајинском секретару.

02.08.2017