media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Документи

Propisi
Uredba o ocenjivanju službenika („Sl.glasnik RS“ 2/2019) Преузми 28 kb
Pokrajinska uredba o stručnom usavršavanju i osposobljavanju službenika u pokrajinskim organima uprave i stručnim službama Pokrajinske vlade („Sl. List APV“ br. 12/2019) Преузми 27 kb
Pokrajinska skupštinska odluka o Žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. List APV“ br. 18/19, 21/19-ispravka) Преузми 21 kb
Kolektivni ugovor za organe Autonomne pokrajine Vojvodine-nezvanično prečišćen tekst („Sl. List APV“ br. 58/18 i 4/19) Преузми 69 kb
Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi („Službeni list APV”, broj: 37/2014) Преузми 233kb
Pokrajinska skupštinska odluka o sprovođenju Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine("Službeni list APV", broj 20/2014) Преузми 200kb
Statut Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj 20/2014) Преузми 471kb
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS", broj 99/2009-3, 99/09, 67/2012 - Odluka Ustavnog suda IUz-353/2009) Преузми 268kb
Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", broj 83/06) Преузми
Oblast - upotreba simbola
Godišnji plan inspekcijskog nadzora u oblasti isticanja i korišćenja pokrajinskih simbola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu Преузми 2227 KB
Godišnji plan inspekcijskog nadzora u oblasti isticanja i korišćenja pokrajinskih simbola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu Преузми 4344 KB
Kontrolna lista - Simboli APV - Pokrajinski organi Преузми 80 KB
Kontrolna lista - Simboli APV - Službe koje osniva AP Vojvodina Преузми 80 KB
Kontrolna lista - Simboli APV - Organi lokalne samouprave Преузми 80 KB
Pokrajinska skupštinska odluka o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 51/16) Преузми 34 KB
Uputstvo o bližem uređivanju korišćenja simbola Autonomne pokrajine Vojvodine (“Službeni list APV”, broj: 55/16) Преузми 55 KB
Oblast - pokrajinska uprava
Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, broj: 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016, 29/2017, 24/19, 66/20 i 38/21) Преузми 63 KB
Poslovnik Pokrajinske vlade („Službeni list APV”, broj: 28/2019 i 30/19-ispravka) Преузми 59 KB
Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim administrativnim taksama („Službeni list APV“, broj: 40/2019) Преузми 373 KB
Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u organima Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. List APV“ 18/19) Преузми 82 kb
Rešenje o utvrđivanju Posebnog programa obuke za službenike u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 517kb
Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 21/2016, 113/17, 113/17 – drugi zakon i 95/2018) Преузми 519 KB
Pravilnik o izgledu „Službenog lista Autonomne Pokrajine Vojvodine“ („Službeni list APV”, broj: 31/2017 i 22/2018) Преузми 326 KB
Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 88/2016, 113/2017 i 95/2018-drugi zakon) Преузми 20kb
Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 88/2016, 113/2017-drugi zakon i 95/2018-drugi zakon) Преузми 57kb
Uputstvo o pripravnosti zaposlenih („Službeni list APV”, broj: 56/18) Преузми 17 kb
Pokrajinska skupštinska odluka o bližem uređivanju načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta („Službeni list APV”, broj: 64/2016) Преузми 209kb
Pokrajinska skupštinska odluka o objavljivanju propisa i drugih akata („Službeni list APV”, broj: 54/2014, 29/2017 i 12/18) Преузми 44kb
Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 95/2016) Преузми 24kb
Odluka o personalnom dosijeu zaposlenog („Službeni list APV”, broj: 5/2017) Преузми 185kb
Odluka o kadrovskoj evidenciji o zaposlenima („Službeni list APV”, broj: 5/2017) Преузми 238kb
Odluka o osnivanju Službe za upravljanje ljudskim resursima („Službeni list APV”, broj: 65/2016) Преузми 197kb
Oblast - obrazovanje
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za osnovne i srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2024/2025. godinu Преузми 2438 KB
Informacija o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju dece i učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina − nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2023/2024. g. Преузми 2358 KB
Troškovnik za obračun refundacije troškova inspektora u vezi s vršenjem inspekcijskog nadzora u oblasti obrazovanja za 2024. godinu Преузми 692 KB
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za osnovne i srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2023/2024. godinu Преузми 168 KB
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2022/2023. godinu Преузми 179 KB
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2022/2023. godinu Преузми 181 KB
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu (23.03.2022.) Преузми 347 KB
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu (23.03.2022.) Преузми 324 KB
Informacija o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju dece i učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina − nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2021/2022. g. Преузми 1593 KB
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu Преузми 501 KB
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu Преузми 504 KB
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2021/2022. godinu Преузми 536 KB
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2021/2022. godinu Преузми 549 KB
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2020/2021. godinu Преузми 2.006 KB
Informacija o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju dece i učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina − nacionalnih zajednica u APV u školskoj 2020/2021. godini Преузми 1.54 KB
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2020/2021. godinu Преузми 1,45 MB
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2020/2021. godinu Преузми 1,44 MB
Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2020/2021. godini Преузми 76 KB
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2020/2021. godinu Преузми 521 KB
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2020/2021. godinu Преузми 536 KB
Informacija o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju dece i učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina − nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2019/2020. g. Преузми 1000kb
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu Преузми 252kb
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu Преузми 253kb
Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2019/2020. godini Преузми 57 kb
Informacija o ispitima iz oblasti obrazovanja u školskoj 2018/2019. godini Преузми 56KB
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2019/2020. godinu Преузми 152 kb
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2019/2020. godinu Преузми 152 kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2018/19. godini Преузми 180 kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2018/19. godini Преузми 163 kb
Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2018/2019. godini Преузми 55 KB
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017 i 27/2018) Преузми 191kb
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013 i 101/2017) Преузми 225 KB
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013 i 101/2017) Преузми 237 KB
Informacija u vezi sa sprovodenjem projekta „Uvodenje dvojezicke nastave – na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji APV Преузми 85kb
Pravilnik o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini Преузми 59 kb
Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u APV(Sluzbeni list APV broj 14/2015) Преузми 47kb
Zakon o obrazovanju odraslih ("Službeni glasnik RS", br. 55/2013) Преузми 148kb
Odluka o određivanju srednjih škola od izuzetnog značaja za AP Vojvodinu Преузми 109kb
Oblast - ostvarivanje prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica
Godišnji plan inspekcijskog nadzora nad primenom službene upotrebe jezika i pisma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu Преузми 5.373 KB
Informacija o finansijskoj pomoći organizacijama etničkih zajednica i organizacijama čiji su projekti usmereni na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini Преузми 35 KB
Informacija o finansijskoj pomoći nacionalnim savetima nacionalnih manjina u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini Преузми 163 KB
Informacija o službenoj upotrebi jezika i pisama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini Преузми 157 KB
Godišnji izveštaj o inspekcijskom nadzoru nad primenom službene upotrebe jezika i pisma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu Преузми 96 KB
Informacija o finansijskoj pomoći nacionalnim savetima nacionalnih manjina u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini Преузми 4.290 KB
Godišnji plan inspekcijskog nadzora nad primenom službene upotrebe jezika i pisma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu Преузми 5.627 KB
Informacija o finansijskoj pomoći organizacijama etničkih zajednica i organizacijama čiji su projekti usmereni na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini Преузми 7.212 KB
Godišnji izveštaj o inspekcijskom nadzoru nad primenom službene upotrebe jezika i pisma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu Преузми 104 KB
Godišnji plan inspekcijskog nadzora u oblasti isticanja i korišćenja pokrajinskih simbola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu Преузми 1829 KB
Godišnji plan inspekcijskog nadzora nad primenom službene upotrebe jezika i pisma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu Преузми 5.674 KB
Informacija o finansijskoj pomoći nacionalnim savetima nacionalnih manjina u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini Преузми 159 KB
Informacija o finansijskoj pomoći organizacijama etničkih zajednica i organizacijama čiji su projekti usmereni na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini Преузми 199 KB
Informacija o službenoj upotrebi jezika i pisama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini Преузми 119 KB
Godišnji izveštaj o inspekcijskom nadzoru nad primenom službene upotrebe jezika i pisma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu Преузми 7.695 KB
Godišnji plan inspekcijskog nadzora u oblasti isticanja i korišćenja pokrajinskih simbola na teritoriji AP Vojvodine za 2021.godinu Преузми 4,19 MB
Godišnji plan inspekcijskog nadzora nad primenom službene upotrebe jezika i pisma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu Преузми 6101 kb
Godišnji izveštaj o inspekcijskom nadzoru nad primenom službene upotrebe jezika i pisma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu Преузми 100 KB
Kontrolna lista – službena upotreba jezika i pisma Преузми 85 KB
Informacija o službenoj upotrebi jezika i pisama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu Преузми 105 kb
Odluka o obrazovanju Saveta za integraciju Roma ("Službeni list APV", br. 48/2016 i 15/2019) Преузми 36 KB
Informacija o finansijskoj pomoći organizacijama etničkih zajednica i organizacijama čiji su projekti usmereni na ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini Преузми 231 kb
Informacija o finansijskoj pomoći nacionalnim savetima nacionalnih manjina u AP Vojvodini Преузми 72 kb
Informacija o nacionalnim savetima nacionalnih manjina sa sedištem u AP Vojvodini Преузми 95 kb
Rešenje o raspoređivanju i visini dodeljenih sredstava za redovnu delatnost nacionalnih saveta nacionalnih manjina u 2019. godini Преузми 2.425 KB
Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava za unapređivanje položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i razvoj multikulturalizma i tolerancije Преузми 381 KB
Pokrajinska skupštinska odluka o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina Преузми 347 KB
Godišnji izveštaj o inspekcijskom nadzoru nad primenom službene upotrebe jezika i pisma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu Преузми 1.398 KB
Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina Преузми 30 kb
Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama Преузми 23 kb
Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina Преузми 68kb
Zakon o matičnim knjigama Преузми 43 kb
Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine Преузми 67 kb
Pravilnik o načinu upisa i vođenja Registra nacionalnih saveta Преузми 102 kb
Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu upisa i vođenja Registra nacionalnih saveta Преузми 17kb
Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore Преузми 316kb
Informacija o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2015. godini Преузми 3,97kb
Informacija o službenoj upotrebi jezika i pisama u AP Vojvodini Преузми 261kb
Informacija o nacionalnim manjinama – nacionalnim zajednicama u AP Vojvodini Преузми 613 kb
Informacija o crnogorskoj nacionalnoj manjini u AP Vojvodini Преузми 47kb
Informacija o rumunskoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 71kb
Informacija o rusinskoj nacionalnoj manjini u AP Vojvodini Преузми 66kb
Informacija o slovačkoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 4,16kb
Informacija o ukrajinskoj nacionalnoj manjini u AP Vojvodini Преузми 49kb
Izveštaj o finansijskoj pomoći organizacijama etničkih zajednica i organizacijama čiji su projekti usmereni na ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2016. godini Преузми 286kb
Izveštaj o finansijskoj pomoći organizacijama etničkih zajednica i organizacijama čiji su projekti usmereni na ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2015. godini Преузми 201kb
Informacija o hrvatskoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 49kb
Informacija o bunjevačkoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 96kb
Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina Преузми 944kb
Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica (Sluzbeni list APV broj 14/2015) Преузми 46kb
Pokrajinska skupštinska odluka o prestanku važenja pokrajinskih skupštinskih odluka („Službeni list APV”, broj: 54/2014) Преузми 76kb
Oblast - ispiti
Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja Преузми 79 kb
Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Sl. glasnik RS” broj 16/2009, 84/2014, 81/2016, 76/2017 i 60/2018) Преузми 417kb
Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja, ("Službeni glasnik RS", br. 8/2011) Преузми 148kb
Pravilnik o programu pravosudnog ispita("Službeni glasnik RS", br. 35/2010) Преузми
Pokrajinska skupštinska odluka o ispitu iz stranog jezika i jezika nacionalne manjine za rad u organima uprave ("Službeni list APV", broj: 14/03, 02/06, 18/09-promena naziva akta) Преузми 100kb
Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl. glasnik RS" 22/05 i 51/2008) Преузми 295kb
Pravilnik o načinu povere znanja iz stranog jezika i jezika nacionalne manjine ("Službeni list APV", broj 6/2004) Преузми
Zakon o pravosudnom ispitu("Službeni glasnik RS", broj 16/97) Преузми
Oblast - pečati
Zakon o pečatu državnih i drugih organa ("Sl.glasnik R.Srbije" br. 101/07) Преузми
Oblast - sudski tumači
Pravilnik o stalnim sudskim tumačima ("Službeni glasnik RS", br. 35/2010, 80/2016 i 7/2017) Преузми
Pokrajinski propisi - ostalo
Uputstvo o pripremi Kadrovskog plana Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", br. 10/2018) Преузми 2,78kb
Pokrajinska skupštinska odluka o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj: 23/14) Преузми 43kb
Odluka o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost („Službeni list APV“, broj 17/18) Преузми 536kb
Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost ("Službeni list APV", broj 54/2014 и 43/2016) Преузми 529kb
Pokrajinska skupštinska odluka o Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj: 37/2014, 69/2016) Преузми 226kb
Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu („Službeni list APV”, broj: 37/2014, 54/2014) Преузми 252kb
Odluka o identifikacionoj legitimaciji ("Službeni list APV", broj: 2/2012) Преузми 72kb
Informacije
Informacija o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju dece i učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina − nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2023/2024. g. Преузми 2358 KB
Informacija o stalnim sudskim tumačima za područje viših sudova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu Преузми 175 KB
Informacija o ispitima iz oblasti obrazovanja u školskoj 2022/2023. godini Преузми 53 KB
Informacija o državnom stručnom ispitu u 2022. godini Преузми 127 KB
Informacija o pravosudnom ispitu u 2022. godini Преузми 100 KB
Informacija o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju dece i učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina − nacionalnih zajednica u APV u školskoj 2022/2023. godini Преузми 523 KB
Informacija o ispitima iz oblasti obrazovanja u školskoj 2021/2022. godini Преузми 50 KB
Informacija o stalnim sudskim tumačima za područje viših sudova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020/2022. godinu Преузми 178 KB
Informacija o državnom stručnom ispitu u 2021. godini Преузми 127 KB
Informacija o pravosudnom ispitu u 2021. godini Преузми 99 KB
Informacija o ispitima iz oblasti obrazovanja u školskoj 2020/2021. godini Преузми 45 KB
Informacija o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju dece i učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina − nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2021/2022. g. Преузми 1593 KB
Informacija o stalnim sudskim tumačima za područje viših sudova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine Преузми 174 KB
Informacija o pravosudnom ispitu u 2020. godini Преузми 99 KB
Informacija o državnom stručnom ispitu u 2020. godini Преузми 120 KB
Informacija o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju dece i učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina − nacionalnih zajednica u APV u školskoj 2020/2021. godini Преузми 1.54 KB
Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2020/2021. godini Преузми 76 KB
Informacija o ispitima iz oblasti obrazovanja u školskoj 2019/2020. godini Преузми 45 KB
Informacija o stalnim sudskim tumačima za područje viših sudova na teritoriji APV za 2019. godinu Преузми 172 KB
Informacija o pravosudnom ispitu u 2019. godini Преузми 100 KB
Informacija o državnom stručnom ispitu u 2019. godini Преузми 110 KB
Informacija o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju dece i učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina − nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2019/2020. g. Преузми 1000 kb
Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2019/2020. godini Преузми 57 kb
Informacija o stalnim sudskim tumačima za područje viših sudova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine Преузми 171 KB
Izveštaj o kretanju prvostepenih i drugostepenih upravnih predmeta u organima pokrajinske uprave u 2018. godini Преузми 345 kb
Informacija o državnom stručnom ispitu u 2018. godini Преузми 112 kb
Informacija o pravosudnom ispitu u 2018. godini Преузми 210 KB
Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2018/2019. godini Преузми 55 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2018/19. godini Преузми 180 kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2018/19. godini Преузми 163 kb
Informacija o stalnim sudskim tumačima za područje viših sudova na teritoriji APV Преузми 185 KB
Informacija o službenoj upotrebi jezika i pisama u AP Vojvodini Преузми 261kb
Informacija o nacionalnim manjinama – nacionalnim zajednicama u AP Vojvodini Преузми 613 kb
Informacija o crnogorskoj nacionalnoj manjini u AP Vojvodini Преузми 47kb
Informacija o rumunskoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 71kb
Informacija o rusinskoj nacionalnoj manjini u AP Vojvodini Преузми 66kb
Informacija o slovačkoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 4,16kb
Informacija o ukrajinskoj nacionalnoj manjini u AP Vojvodini Преузми 49kb
Informacija o bunjevačkoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 96kb
Informacija o hrvatskoj nacionalnoj manjini – nacionalnoj zajednici u AP Vojvodini Преузми 49kb
Informacija o stalnim sudskim tumačima za područje viših sudova na teritoriji APV Преузми 268 KB
Informacija o stalnim sudskim tumačima za područje viših sudova na teritoriji APV Преузми
Informacija o stručnom ispitu za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja i ispitu za licencu nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Преузми 116kb
Informacija u vezi sa sprovodenjem projekta „Uvodenje dvojezicke nastave – na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji APV Преузми 85kb
Informacija o stalnim sudskim tumačima za područje viših sudova na teritoriji AP Vojvodine Преузми 120kb
Finansijski dokumenti sekretarijata
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2023. godinu - Izmena maj 2023 Преузми 3.066 KB
Izveštaj o izvršenju finansijskog plana Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine- nacionalne zajednice za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine Преузми 1.808 KB
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2023. godinu Преузми 2.176 KB
Obaveštenje obrazovnim isntitucijama o povraćaju neutrošenih sredstava na račun budžeta APV za 2023. godinu Преузми 683 KB
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2022. godinu - Rebalans Преузми 1.976 KB
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2022. godinu Преузми 2.218 KB
Izveštaj o izvršenju finansijskog plana Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine- nacionalne zajednice za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine Преузми 1.555 KB
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2021. godinu - Rebalans septembar 2021. Преузми 2 KB
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2021. godinu - Izmena april 2021. Преузми 2.838 KB
Izveštaj o izvršenju finansijskog plana Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine- nacionalne zajednice za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine Преузми 2.652 KB
Izveštaj o izvršenju finansijskog plana Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine- nacionalne zajednice za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine Преузми 2.292 KB
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2021. godinu Преузми 2.034 KB
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2020. godinu - Rebalans Преузми 6.035 KB
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2020. godinu Преузми 2.062 KB
Instrukcija za uplatu prihoda od davanja u zakup školskog prostora trećem licu - važeća od 01. januara 2020. godine Преузми 491 KB
Izveštaj o izvršenju finansijskog plana Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine- nacionalne zajednice za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine Преузми 2.722 KB
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjinenacionalne zajednice za 2019. godinu Преузми 1.926 KB
Finansijski plan o izmenama i dopunama finansijskog plana Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2019. godinu Преузми 1.577 KB
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanјe, propise, upravu i nacionalne manјine-nacionalne zajednice za 2018. godinu - Rebalans - Jun Преузми 1657 kb
Finansijski plan PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za 2018. godinu Преузми 1,62kb
Izveštaj o izvršenju finansijskog plana PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine Преузми 2,54kb
Finansijski plan PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za 2017. godinu - Rebalans - Jul Преузми 1,27 KB
Finansijski plan PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za 2017. godinu Преузми 1,26 KB
Izveštaj o izvršenju finansijskog plana PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine Преузми 2,3 KB
Finansijski plan PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za 2016. godinu – Rebalans – Oktobar Преузми 1,27 KB
Finansijski plan PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za 2016. godinu Преузми 1,22 kb
Programska struktura budžeta Преузми 408kb
Oblast - javne nabavke
Plan nabavki na koje se ZJN ne primenjuje za 2024. godinu Преузми 1517 KB
Izmenjeni Plan javnih nabavki za 2023. godinu Преузми 1517 KB
Rešenje o usvajanju plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2023. godinu s tabelarnim delom Преузми 796 KB
Plan javnih nabavki za 2023. godinu Преузми 12 KB
Rešenje o usvajanju izmenjenog plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu sa tabelarnim delom Преузми 97 KB
Rešenje o usvajanju plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu s tabelarnim delom Преузми 273 KB
Plan javnih nabavki za 2022. godinu Преузми 12 KB
Rešenje o usvajanju plana javnih nabavki sa tabelarnim delom za 2021. godinu Преузми 477 KB
Plan javnih nabavki za 2021. godinu Преузми 477 KB
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 47 KB
Rešenje o izmeni Plana javnih nabavki za 2020. godinu Преузми 285 kb
Plan javnih nabavki za 2020. godinu Преузми 603 kb
Rešenje o usvajanju plana javnih nabavki za 2019. godinu Преузми 315 kb
Plan javnih nabavki za 2019. godinu Преузми 326 kb
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, prоpise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice-prečišćen tekst Преузми 71 kb
Informator o radu
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - naciоnalne zajednice za 2022. godinu Преузми 11.860 KB
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - naciоnalne zajednice za 2021. godinu Преузми 13.1MB
Projekat Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini
Kviz „Koliko se poznajemo“ – Publikacija za pripremu takmičara Преузми 11696kb
Ostali dokumenti sekretarijata
Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 103 KB
Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za 2024. godinu Преузми 12.373 KB
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 29 KB
Obaveštenje o pravima iz zakona o zaštiti uzbunjivača Преузми 288kb
Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 1.459 KB
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 112 KB
Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 591 KB
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 386kb
Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Преузми 144kb