media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Контакт

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
: I спрат канцеларија бр. 60

: телефони: 021/487-45-55, телефакс: 557-074,
: ounz@vojvodina.gov.rs

ПИБ: 100716344;
матични број: 08334790;
шифра делатности: 8411;
рачун: 840-30640-67 Буџет АП Војводине;
радно време: 8-16 сати, рад са странкама: 9-13 сати.