media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Додела Признања „Ђорђе Натошевић”

Установљење признања

Јавни позив

Признање „Ђорђе Натошевић” установљено је 12. априла 1996. године, Одлуком Скупштине АП Војводине. Признање се додељивало основним и средњим школама из целе СР Југославије, као и запосленима у њима, за постигнуте резултате и иновације у настави. Међутим, за пет година − од 1996. до 2000. године − и поред много потенцијалних кандидата (цела СР Југославија, односно све школе у њој), на конкурсе се укупно пријавило само деветнаест учесника, од чега је петоро добило признање.
С циљем реафирмације овог признања, али и ради подстицаја васпитно-образовних установа да што боље и квалитетније раде, 11. јула 2001. године, Скупштина АП Војводине („Службени лист АП Војводине”, број 8/01) донела је нову одлуку о додели Признања „Ђорђе Натошевић”, одредивши га као аутентично покрајинско признање које се додељује за изузетне доприносе и резултате у раду – предшколским установама, основним и средњим школама у АП Војводини, као и васпитачима, наставницима, психолозима и педагозима у њима.
Признање се састојало од плакете, повеље и новчане награде. Сваке школске године додељивало се највише пет признања.

Др Ђорђе Натошевић
natosevic


Ђорђе Натошевић рођен је у Сланкамену, 31. јула 1821. године. После завршетка школовања у Карловачкој гимназији, млади Натошевић отишао је у Сегедин на двогодишње филозофске студије, да би испунио услов за студије права. Септембра 1840. године прешао је у Еперјеш (Прешов) да учи право, али је после годину дана уписао Медицински факултет у Пешти. Након четири године, прешао је у Беч и тамо завршио студије медицине.
Као син имућног трговца, Натошевић је у Бечу „држао обично две собе и у једној неговао и хранио птице и обично примао ту и сироте ђаке на стан и поред стана давао им своје хаљине и рубље”. Спремност да помогне својим сиромашним пријатељима најбоље потврђује захвалност једног од њих – Бранка Радичевића. У Бечу, Натошевић се заинтересовао и за гимнастику.
Непосредно после дипломирања, Ђорђе Натошевић дошао је у Нови Сад и започео лекарску праксу, а „за своје лекарске услуге није примао наплате од сиромашнијег света”. Тада се зближио с владиком Платоном Атанацковићем, те је постао његов лични лекар. Највероватније под његовим утицајем, определио се за просветну струку.
Почетком школске 1853/54. године, постаје професор и управник Новосадске српске гимназије. Од тада до краја живота (1887. године) био је неуморни реформатор српских школа у тадашњој Хабсбуршкој монархији, обављајући разне дужности. Између осталог, био је надзорник свих српских школа у Угарској и главни референт српских школа у Карловачкој митрополији. Једно време, по позиву кнеза Михајла Обреновића, био је и на дужности референта у Министарству просвете Кнежевине Србије. Такође, био је и председник Матице српске.


Годинама уназад почетак школске године био је и прилика да се подсетимо најуспешнијих појединаца и установа у претходном периоду доделом признања „Ђорђе Натошевић“.
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 14. и 15. новембра 2018. године донела је Покрајинску скупштинску одлуку о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања.
Признање у област образовања „Ђорђе Натошевић“, додељиваће се за изузетне резултате постигнуте у васпитно-образовном раду предшколским установама, основним и средњим школама, васпитачима у предшколским установама, наставницима у основним и средњим школама и педагозима и психолозима у овим установама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине 25. новембра.
Конкурс за доделу признања биће расписан најкасније до 1. октобра у дневним новинама у виду јавног позива са обавештењем о условима за доделу признања и року за достављање предлога кандидата.
Позивамо установе и појединце да искористе могућност и да предложе кандидате за ово престижно покрајинско признање у области образовања.


Доделе Признања „Ђорђе Натошевић“:

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1997/1998

1996/1997

11.09.2019