media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Одељење за заједничке послове

У Одељењу за заједничке послове, које се налази ван сектора, обављају се стручни послови који су у вези са обезбеђивањем јавности рада секретаријата, праћењем медијских садржаја значајних за рад секретаријата, комуникацијом с представницима медија, пословима координације с кабинетом председника Покрајинске владе, пословима међусобне координације рада унутрашњих организационих јединица секретаријата, пословима координације рада с националним саветима националних мањина у области остваривања права на образовање на језицима мањинских националних заједница, пословима обраде закључака и бележака са састанака покрајинског секретара и колегијума као стручно-саветодавног тела секретаријата, пословима организовања састанака покрајинског секретара, пословима припреме и организовања посета покрајинског секретара локалним самоуправама и установама на територији Аутономне покрајине Војводине, пословима у погледу међурегионалне сарадње из делокруга секретаријата, обављају се правни, управно-правни, студијско-аналитички, административни послови, као и пратећи помоћно-технички послови за потребе покрајинског секретара у извршавању његових обавеза као члана Покрајинске владе и покрајинског секретара.

За информације о раду Одељења за заједничке послове можете се обратити:
Весни Рашетић, начелници одељења (канцеларија I/60а, телефон 021/487-4396) и
Тамари Колар, односи с јавношћу и послови међурегионалне сарадње (канцеларија I/60а, телефон 021/487-4593).

22.09.2022