media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јануар

Већ прве недеље ове акције, представници секретаријата посетили су бројне школе, те су тако имали прилике да на лицу места сагледају потребе установа, што и јесте био првобитни циљ.
Први утисци о посетама веома су позитивни. Уз веома срдачан дочек, представници свих школа изразили су задовољство због новопокренуте акције.
Све посећене школе информисане су у вези с конкурсима Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Канцеларије за управљање јавним улагањима, путем којих је и обезбеђена финансијска подршка образовним установама.

Објекат ОШ „Ђура Даничић” следеће године слави 60 година постојања, али је у добром стању. Директор и педагог ове школе истакли су то да су задовољни међуљудским односима у колективу, као и односима између ученика.

Зграда Електротехничке школе „Михајло Пупин” добро је одржавана, иако је од реновирања прошло чак тридесет година. Требало би заменити прозоре на објекту. Мада у школи нема обезбеђења, систем и без тога функционише – путем дежурстава.

Објекат ОШ „Никола Тесла” јесте стар, али је у добром стању. За већину потреба које су навели запослени у овој школи обезбеђена су средства од града, а упућени су и да аплицирају на конкурсе који ће бити расписани ове године.

Иако су представници Саобраћајне школе „Пинки” напоменули то да су потребне мање адаптације њиховог објекта, током посете уочено је да су зграда, двориште и возни парк за возаче „Б” категорије у добром стању.

Зграда ОШ „Жарко Зрењанин” изграђена је осамдесетих година прошлог века. Објекат школе је у добром стању, лепо је уређен, пун зеленила и с лепо украшеним зидовима. Учионице су такође лепо уређене и одржаване.

Објекат Медицинске школе „7. април” фино је уређен, ходници су уредни и све одаје утисак топлине и хармоније.

Зграда ОШ „Васа Стајић” тренутно је у фази реконструкције и проширења. Потребно је адаптирати фискултурну салу и реновирати подове.

Основна школа „Соња Маринковић” из Новог Сада јесте једна од првих школа која је почела да спроводи инклузивну наставу. Поред тога, колектив школе труди се да подстиче талентоване ученике, те да им обезбеди могућност за напредовање – у складу с њиховим потенцијалима. Објекат школе је фино уређен, ходници су уредни и лепо осликани.

Објекат новосадске ОШ „Јожеф Атила” лепо је уређен, ходници су уредни. У школском дворишту, поред дрвећа, означени су називи врста дрвећа, што помаже неформалном облику образовања. Према речима дирекотора Драгана Утржана, сви у школи се труде да обезбеде оптималне услове за рад. Такође, он наводи да школа учествује у разним пројектима, али да би желели и да се укључе у програме прекограничне сарадње са школама у региону (ИПА пројекти).

Пољопривредна школа са домом ученика из Футога јесте једина школа у Јужнобачком округу намењена искључиво образовању у подручју пољопривреде. Објекат школе је веома стар и под заштитом је Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада. Школа има доста пројеката, спремних за реализацију. Поред тога, предочена је и могућност за дуално образовање.

Приликом посете кисачкој ОШ „Људовит Штур”, могло се закључити да је зграда школе стара, али у добром стању. За већину школских потреба средства су обезбеђена од Града Новог Сада, али је надлежнима у школи саветовано и да се обрате нашем секретаријату, ради додатних информација у вези с предстојећим конкурсима.

На објекту ОШ „Алекса Шантић” из Степановићева промењени су прозори, а обновљени су и унутрашња столарија и санитарни чворови. Према речима директорке Светлане Келеман, школа учествује у разним пројектима (на пример: За чистије и зеленије школе у Војводини, Чепом до осмеха, Покрени своју будућност у сарадњи са АИСЕЦ-ом). Такође, планирају да обогате своју делатност предузетништвом.

Директор ОШ „Ђорђе Натошевић” из Новог Сада представио је идеје о проширењу школе, адаптацији сутерена и сређивању крова, као и о замени видео надзора који се није мењао двадесет година. Он је присутне упознао и са успешно завршеним пројектима путем којих су обезбедили интерактивне табле, нове машине за опремање кухиње, као и с пројектом „Здрава храна у школским кухињама”. Такође, директор школе говорио је и о довођењу италијанског кувара на обуку кувара у школи и о предлогу да аплицирају за Хасап стандард.

Објекат школе за посебно основно музичко образовање „Јосип Славенски” из Новог Сада јесте уредан, камерна сцена – иако мала – светла је и лепо уређена, са изузетним концертним клавиром. Школи су потребни приступна рампа за инвалиде и лифт. Установа је упућена да се обрати Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, поводом актуелних конкурса.

06.02.2018