media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Посете школама 2022.


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице покренуо је нову акцију под називом „Посете школама 2022.”

Почев од 17. октобра 2022. године па до краја првог полугодишта, представници Секретаријата посетиће укупно 175 предшколских установа, основних и средњих школа и домова ученика на територији АП Војводине, којима је Покрајинска влада током претходне четири године, путем конкурса и из текуће буџетске резерве, доделила 955.516.971,00 милиона динара за реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката.

Током радних посета, покрајински секретар Жолт Сакалаш, заменица секретара Слађана Бурсаћ, подсекретар Виктор Пал, као и помоћнице Милица Вучићевић, Тијана Павлов, Слађана Јоветић, Ливија Корпонаи и Милинка Хрћан, на лицу места сагледаће потребе установа, спроведене радове и утврдити евентуалне потребе школа, ради унапређивања услова за извођење образовно-васпитног рада.