media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Фебруар

Објекат ОШ „Мирослав Антић” из Футога у добром је стању. Према речима директорке школе Гордане Хајдуковић-Јандрић, ученици се радо и добровољно пријављују на пројекат нашег секретаријата – „Енергија је свуда око нас”. Освојили су и награду на једном међународном конкурсу у Финској. Ради унапређивања поменутог пројекта, пријавили су се на конкурс Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,управу и националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат). Такође, планирају да се унапреди и пројекат „Мини купусијада”, у оквиру којег деца из вртића, школа и Дома из Ветерника – у организацији локалне заједнице – одржавају радионице, изложбе и приредбе.

Иако је зграда ОШ „Свети Сава” из Руменке стара, у добром је стању. Школа стално обнавља информатички кабинет и набавља нове рачунаре, од новаца добјених првенствено путем конкурса. Настава се изводи на српском и на мађарском језику. Директор школе Жолт Ђилвеси истакао је да континуирано покушава да мотивише родитеље да уписују децу у мађарско одељење. У будућности планирају проширење школе, адаптацију кухиње и трпезарије, измештањем радионице, чиме би добили додатних дванаест учионица.

Директор ОШ „Вељко Петровић” из Бегеча, Милан Татић, рекао је да је проблем те школе мањак стручних сарадника, поготово зато што се у школу уписују деца ромске популације, с којом је потребно додатно да се ради. Иначе, тој деци – у сарадњи с Градом Новим Садом – обезбеђен је превоз из насеља Бангладеш. Школи је потребна доградња још две учионице за припремну, додатну и допунску наставу, те су упућени да се пријаве на актуелне конкурсе Секретаријата.

Објекат Средње школе „Богдан Шупут”, иако је стар, у одличном је стању. Зграда је светла и пријатна. Неопходна је санација бетонских стаза у дворишту школе. Секретарка школе, Александра Вујасиновић, истакла је да досад нису имали проблема с наставним кадром за оба наставна језика (настава се одвија на српском и на мађарском језику). Такође, истакнуто је и то да су до сада имали одличну сарадњу с Националним саветом мађарске националне мањине.

Највећи проблем ОШ „Иво Андрић” из Будисаве јесте тај што је смањен број ђака због мањег броја деце, али и због сталног исељавања породица у земље Европске уније. Директор школе – Горан Срдић – рекао је да би желели да се настава на мађарском језику одржи и да покушавају да привуку и нове потенцијалне ученике у школу. Ученицима се од I до IV разреда нуде организовани продужени боравак за који финансијску помоћ добијају и од Националног савета мађарске националне мањине. Стога, школи је предложено да – у сарадњи с њима – покрене већу акцију анализирања стања потенцијалних ученика првог разреда, који би могли да похађају наставу на мађарском језику.

На радном састанку с представницима музичке школе „Исидор Бајић” из Новог Сада углавном се говорило о изградњи нове школе, где ће бити смештене и основна и средња музичка, као и основна и средња балетска школа. Планира се да се тада покрену и нови смерови, као што су – поп музика, џез и модерна музика.

Средња економска школа „Светозар Милетић” из Новог Сада већ примењује дуално образовање за образовни профил трговац. Самом објекту потребна је адатација, те су упућени на актуелне конкурсе Секретаријата.

Објекат школе за основно образовање и васпитање одраслих „Свети Сава” из Новог Сада је уредан, без обзира на то што је потребно његово реновирање. Предлог директора школе – Николе Јоковића – јесте да се отвори образовни профил у трајању од једне године или курс за одређено занимање, за полазнике који након завршетка школовања имају жељу да наставе школовање.

Балетска школа у Новом Саду је уредна и уочљиво је да су свлачионице одржаване. Директорка школе, Сања Вучуревић, предочила је изглед будуће школе и идеју заједничког рада с музичком школом. На основу тих података, сарадница нашег секретаријата Маријана Дивијачки упознала је директорку школе с детаљима у вези с предстојећим конкурсима и с могућностима конкурисања.

У ОШ „Јован Дучић” из Петроварадина, због недостатка простора, настава је организована и у међусмени – за ученике првог и другог разреда. Како кажу, довољне би биле још три учионице да би се тај проблем решио. У плану је да се уради пројекат за надоградњу кабинета за физику, хемију, биологију и географију. Упућени су на актуелне конкурсе Секретаријата.

Директорка ОШ „22. август” из Буковца, Миланка Деман, истакла је да у тој школи влада добра и радна атмосфера, да је колектив складан и да је установа савремена. Велики акценат стављају на екологију, заштиту животне средине и здраву исхрану. У дворишту школе имају органску башту. Сваке године, одржавају Фестивал здраве хране „Поврћијада”, у који су укључени и родитељи и ученици.

Објекат гимназије „Јован Јовановић Змај” из Новог Сада у добром је стању. Директор гимназије – др Радивоје П. Стојковић – напомиње да им је Министарство просвете одобрило смер међународне матуре, који ће с реализацијом почети од септембра 2018. године. Настава ће се одвијати искључиво на енглеском језику (изузев наставе на обавезном предмету – српски језик). У плану им је и размена ученика; у том случају, ученици из иностранства долазили би код нас на период од годину дана.

Објекат ОШ „Десанке Максимовић” у Футогу налази се у добром стању, иако је потребно окречити његову унутрашњост. Према речима директора школе Слободана Егеље, у колективу влада добра и радна атмосфера. Сала за фискултуру им је неупотребљива. Будући да пројекат за њену реконструкцију имају већ више година са употребним дозволама, упућени су на актуелне конкурсе секретаријата.

Први утисак о СОШО „Милан Петровић” из Новог Сада јесте да је објекат савремено изграђен и уређен, те да је прилагођен потребама свих корисника. Због великог броја ученика и одличних услова које имају у овој школи и дому, неопходно је њено додатно проширење. Ова установа има не само образовни, већ и социјални и рехабилитациони карактер. Запослени у њој желели би да школа постане ресурсни центар за асистивну технологију, како би се омогућио већем броју корисника приступ појединим помагалима.

Школа „Петефи Шандор” у Новом Саду једна је од највећих основних школа у граду и на добром је гласу, те су родитељи веома заинтересовани да у њу упишу децу. Поред тога, предност ове школе јесте и у томе што се у њој реализује билингвална настава, као и настава на српском и на мађарском језику. Проблем с којим се школа суочава јесте површина дворишта, јер је похађа много ђака. Они имају могућност да – у виду факултативних активности – изучавају француски, кинески и грчки језик.

Објекат ОШ „Михајло Пупин” из Ветерника јесте лепо уређен и одржава се веома уредно, што показује настојање запослених да се зграда одржава и осавремени како би се створили оптимални услови за рад. Ово је једина школа у околини која нема продужени боравак за ученике првог и другог разреда, а родитељи су веома заинтересовани за то. Директорка школе Теодора Митић истакла је изузетно добру сарадњу с родитељима, месном заједницом и медијима, јер захваљујући томе успешно решавају проблеме у школи.

Новосадска гимназија „Светозар Марковић” јесте у одличном стању, светла је и веома пријатна за боравак у њој. Објекат је лепо уређен, с бројним садржајима који су намењени ученицима. Директорка школе Татјана Вукадиновић истакла је да школа редовно учествује на конкурсима секретаријата. Објекту је неопходна замена фасаде и прозора, која је веома скупа, будући да је он под заштитом Покрајинског завода за заштиту споменика културе. Ово је једина гимназија у Новом Саду у којој се настава одвија на српском и мађарском језику. На састанку су још истакли да имају проблема са уџбеницима на мађарском језику и да имају добру сарадњу с националним саветом.

Објекат ОШ „Марија Трандафил” из Ветерника уређен је с много детаља који нису наметљиви. У њему су истакнути и многи дечји радови који прате њихове активности. Осећа се пријатна и опуштена, али радна атмосфера. Школа од 2014. године учествује у међународном програму „Еко-школе” и прва је основна школа на територији АП Војводине која је добила Зелену заставу програма. Запослени у њој теже ка томе да постану модел школе у области екологије и трајно одрживог развоја. Поред тога, они су и домаћини Међурегионалној смотри луткарских група која обухвата и инклузивну децу.

Основна школа „Вук Караџић” из Новог Сада простире се на великој парцели и има велику, лепу фискултурну салу. Према речима директорке школе Зорице Зељковић, потребан им је наставни кадар у области рада са ученицима с посебним потребама, као и ученицима ромске националности. Она је указала и на потребе за разним улагањима у виду изградње нових просторија, како би се привукло што више ученика. Имајући у виду то што су ученици жељни уметничког доказивања, представницима школе на радном састанку предложено је да се ђаци пријаве на свечаности које ће се одржавати у холу Покрајинске владе. У школи је постављен видео надзор.

У Техничкој школи „Павле Савић” из Новог Сада било је речи о смеровима које школа пружа, као и о стручном кадру. Директорка школе Мила Костић истакла је да им се тренутно образовање своди на три подручја рада. Велика је заинтересованост за следеће смерове: пекари, месари и фризери. Пуно се ради на привлачењу нових ученика, а програми се прилагођавају потребама тржишта. Том приликом, директорка је истакла да је неопходно да се заврши фискултурна сала која већ годинама пропада због немогућности њеног коришћења и адаптације. Стога, упућени су на актуелне конкурсе секретаријата.

Новосадска гимназија „Лаза Костић” окружена је уређеним и одржаваним парком, што доприноси опуштенијој атмосфери за боравак ученика. Школи недостаје фискултурна сала, чија изградња је планирана у блиској будућности. Средства за израду пројекта очекују од локалне самоуправе и покрајине. За сада се сналазе тако што изнајмљују простор, али то није дугорочно и добро решење за ученике. Ово је једина школа са изграђеном позоришном сценом на којој се могу изводити све позоришне представе.

Основна школа „Душан Радовић” из Новог Сада састоји се од три посебна објекта, од којих је један новоизграђен и сасвим одговара захтевима модерног школског образовног система, док су остала два објекта стара и захтевају константно улагање. Стога, запослени у школи упућени су да се пријаве на конкурсе нашег секретаријата. Према речима директорке школе Славољупке Михајловић, ову школу похађа више од 450 ученика ромске националности, а поред тога постоји огроман јаз између ученика исте доби.

Објекат ОШ „Јован Поповићˮ у Новом Саду налази се у добром стању. Према речима в.д. директора школе – Катарине Ковачевић – ова мала школа нема фискултурну салу, а кабинет за информатику им је лоше опремљен. Иначе, поменута школа ће ове године бити домаћин Међународног такмичења из руског језика, уз помоћ и сарадњу НИС-а. Као установа, издвајају се по изучавању руског језика. Сваке школске године постоји могућност да деца у шестом разреду наставу похађају двојезички – уз српски језик, на руском и енглеском језику.

Новосадска ОШ „Коста Трифковићˮ редовно конкурише на свим конкурсима локалне самоуправе и покрајинских секретаријата. Приоритет им је реконструкција школе, јер због повећања броја деце морају да шире своје капацитете. Директор школе Милан Спасојевић залаже се за то да свака учионица буде опремљена паметном таблом. Такође, мисли да би наставном кадру требало обезбедити таблет рачунаре. Школа има приватно обезбеђење које финансирају родитељи.

Један од приоритета Техничке школе Милева Марић Ајнштајн из Новог Сада јесте изградња ученичког интерната. Пројекат за ту намену већ је послат на разматрање. Објекат школе се генерално налази у добром стању, а потебно је обновити видео-надзор и рачунарску опрему.

Средња машинска школа у Новом Саду простире се на 10.000 м2 и налази се у солидном стању. Број уписане деце из године у годину знатно се повећава. Школа је ушла у ужи избор Министарства просвете, науке и технолошког развоја за реализацију пројекта Е-дневник.

Објекат ОШ „Доситеј Обрадовићˮ у Новом Саду – иако је већ адаптиран и надограђен у току 2011. и 2013. године – требало би још да се прошири. Иначе, школа је добро опремљена и уредна, те је општи утисак позитиван. Продужени боравак је јако добро организован. Школа је укључена у многе пројекте – на градском, покрајинском и републичком нивоу, а сарадња са надлежним секретаријатом је задовољавајућа.

Основна школа „Светозар Марковић Тозаˮ у Новом Саду је добро опремљена и уредна. Објекат је у добром стању. Тоалети су сређени и реновирани. Школа има уређену свечану салу, опремљену кухињу и продужени боравак. Сваке године повећава се број уписане деце. Директор и запослени у школи савесно и одговорно се односе према својим обавезама. Међуљудски односи у колективу изузетно су добри.

ОШ „Иво Лола Рибарˮ у Новом Саду упозната је с могућностима које пружају конкурси секретаријата, јер им је потребна финансијска подршка за набавку опреме. Директор школе Саша Гајић представнике секретаријата известио је о завршеним радовима и репарацијама, као и о прибављању опреме за наставу (три паметне табле, брзи интернет, фасада, подови). Предложен је наставак сарадње.

Објекат ОШ „Иван Гундулићˮ у Новом Саду је уредан и пријатан за боравак, сасвим адекватан за целодневни боравак деце у њему. У школи се негује осећај припадности делу града у коме се школа налази, те је она украшена сликама, фотографијама и уметничким инсталацијама инспирисаним Алмашким крајем. Учествују у више пројеката, а један од њих јесте „Здрава храна”, који школа реализује на Ченеју. У питању је едукација о здравој исхрани, где је деци омогућен директан контакт с природом и производњом хране, јер се у школском пластенику гаје воће и поврће.

Приликом посете гимназији „Исидора Секулићˮ у Новом Саду, директорка Ружица Вукобратовић посебно је истакла сарадњу с Русијом. Захваљујући доброј организацији школе и сарадњи са амбасадом Немачке, ђаци имају могућност да сваке године полажу испит из немачког језика и тиме стекну међународни сертификат. Гимназија је регистрована и као галерија и у свом депоу складишти преко 300 уметничких дела. За свој рад и залагање, школа је 2015. године добила Светосавску награду.

Објекат ОШ „Каролина Карасˮ у Хоргошу је уређен. Уочава се настојање запослених да се стара школска зграда одржава и да буде пријатна за боравак ученика. Школско двориште је припремљено за замену старог и осушеног растиња, већ су обезбеђене саднице, само се чека погодно време за сађење. Оно што је јако позитивно јесте податак да је савет родитеља једногласно изгласао да родитељи ученика тромесечно дају донацију школи у износу од 100 динара, што потврђује да су свесни значаја подршке школи. То је један од начина да се покаже како школа није пасивна када је реч о налажењу донатора.

У ОШ „Вељко Влаховићˮ у Новом Саду столарија је замењена, тако да је енергетска ефикасност на завидном нивоу. Тоалети су чисти и уредни, као и цео објекат у којем влада врло пријатна атмосфера. Радна дисциплина, начин организовања и руковођења установом на високом је нивоу, захваљујући директорки школе – Љубици Грубач. Међуљудски односи у колективу изузетно су добри. Фискултурна сала се сада реновира, а завршетак радова очекује се за два-три месеца.

ОШ „Ђура Јакшићˮ у Каћу ради у три издвојена објекта. Један објекат је потпуно реновиран, централни објекат је у врло лошем стању, док трећи објекат – који је за ученике првог и другог разреда – има проблем због неадекватног пешачког прелаза, где је потребно обновити обележавање. У централном објекту у току су грађевински радови. Директорка школе Верица Летић, са својим сарадницима, труди се да се у школи обезбеде најбољи могући услови за боравак и рад деце и запослених.

Објекат ОШ „Лаза Костићˮ у Ковиљу изграђен је још 1971. године, а од онда није било значајнијих улагања у њега. Међутим, захваљујући залагању директорке и запослених, објекат се одржава у пристојном стању и сви проблеми решавају се у складу с могућностима, ради што пријатнијег и безбеднијег боравка деце и заопослених у овој установи. Директорка школе Славица Грлић домаћински се односи према својим обавезама и задацима. Објекат је уредан и влада врло пријатна атмосфера. Радна дисциплина је на високом нивоу. Међуљудски односи у колективу изузетно су добри.

ОШ „Прва Војвођанска Бригадаˮ у Новом Саду је у одличном стању, светла, пријатна и лепо уређена, с бројним садржајима за ученике. Према речима директора школе Оливера Стојановића, школа је припремила шест пројеката за које тражи средства. Такође, школа планира да конкурише за средства на конкурсу за инвестиције, с пројектом за реконструкцију школске кухиње. Директор је истакао да се планира и надоградња школе за коју се тренутно чека грађевинска дозвола.

Објекат ОШ „Милош Црњанскиˮ у Новом Саду надограђена је 2009. године, када је школа добила још једну мању фискултурну салу, библиотеку, две учионице и свечану салу која се користи и као учионица. Према речима директорке Зденке Ивковић, школа је 2006. године ушла у програм „Школе без насиљаˮ. Такође, директорка је истакла и то да је задовољна опремљеношћу школе, као и да школа редовно прати конкурсе секретаријата.

Директор новосадске ОШ „Бранко Радичевићˮ Александар Малетин похвалио је иницијативу секретаријата да обилази васпитно-образовне установе. Он је истакао да се потребе школе, у овом тренутку, односе на инвестиционо одржавање. Како каже, безбедност у школи је задовољавајућа, мада у школи не постоји физичко обезбеђење. ОШ „Бранко Радичевићˮ једна од две школе у Новом Саду која има целодневну наставу и влада велико интересовање за похађање наставе у овој школи. Секретарка школе истакла је и то да су њихови учесници били у неколико програма међународне сарадње.

Зграда ОШ „Мајшански пут” у Суботици велика је и лепо уређена. У претходном периоду, у централној згради замењени су прозори, те је школа много пријатнија за боравак деце и запослених. Директорка школе Беата Богнар захвалила је покрајинском секретаријату за образовање на урученим средствима. Помоћу њих, школа је осавремењена и отклоњени су неки недостаци који су ометали редовни наставни процес. Том приликом, директорка је напоменула и то да имају припремљене идејне пројекте за поправку крова на објекту фискултурне сале, замену прозора у обе зграде, замену гасног котла, изолацију таванског простора, реконструкцију спортског полигона, поправку ограде и замену унутрашњих врата.

Економска средња школа „Боса Милићевић” у Суботици налази се у старом здању и добро је очувана. Ентеријер саме школе уређен је тако да подсећа на хотел, док су ђаци одевени као особље хотела. На радном састанку било је речи о спровођењу дуалног образовања у школи, као и о чињеници да су из ове школе потекли неки нови образовни профили, као што су службеник у банкарству и финансијски администратор. Према речима директора Имрета Зомборија, циљ им је да се баве кетерингом и да оспособе функционисање ученичке кантине. Када је реч о проблемима с којима се суочава школа, навео је недостатак фискултурне сале и то што је зграда у власништву јеврејске заједнице, због чега не могу да учествују на појединим конкурсима.

Зграда ОШ „Боса Милићевић” у Новом Жеднику јесте велика и уредна. Има веома много простора и за извођење ваннаставних активности у оквиру самог објекта школе, као и у модерној фискултурној сали. Будући да школа има мали број ђака, проблем им је велики простор који није довољно искоришћен. Потребно је на објекту заменити прозоре ради уштеде лож-уља и смањења трошкова школе и побољшати сигнал интернета, како би био фунционалан у свим учионицама.

Иако је стара и трошна, зграда Средње техничке школе у Ади јесте велика и уредна. У склопу школе, налазе се и објекти где су смештене добро опремљене радионице. Делегацију нашег секретаријата – с покрајинским секретаром за образовање Михаљем Њилашем на челу – директорка Хилда Гилице информисала је о обављеним радовима и репарацијама на згради школе. Том приликом, разговарали су и о плановима за изградњу дома ученика – за које школа има већ припремљене идејне пројекте – као и о томе да је његова изградња заиста потребна, будући да 70% ученика путује на наставу. Изградњом и оспособљавањем поменутог дома, остварила би се и размена ученика с Републиком Мађарском (у оквиру прекограничне сарадње). Такође, директорка је нагласила и то да школа изузетно добро сарађује с различитим фирмама, да организује образовање одраслих и да нуде одличне услове за своје полазнике. Као проблем с којим се суочавају, навела је недостатак стручног кадра из области машинства. На крају састанка, покрајински секретар за образовање Михаљ Њилаш истакао је важност предстојећих конкурса и даље сарадње, те је понудио помоћ у решавању текућих проблема школе.

Школа за основно музичко образовање и васпитање „Барток Бела” у Ади изузетно је уредна, али је прилично мала. Стога, планирано је да се – након завршетка грађевинских радова и адаптације зграде ОШ „Чех Карољ”, такође у Ади – пресели у централну зграду. Анамариа Бач, директорка школе, поред осталог, као проблем навела је и недостатак стручног кадра. Она је понудила решење да се оснује едукативни центар где би се кадар преквалификовао. Покрајински секретар за образовање Михаљ Њилаш изјвио је да ће секретаријат подржати ову идеју, као и организовање стручних семинара у вези с радом свих музичких школа у АП Војводини.

Велелепна и велика школска зграда ОШ „Чех Карољ” уједно је и споменик културе у Ади. Директорка школе Ева Макшо упознала је делегацију Покрајинског секретаријата за образовање, предвођену секретаром Њилашем, с радовима на згради и репарацијом. Том приликом, договорено је да школа и даље прати конкурсе овог секретаријата.

Зграда Основне школе „Новак Радонић” у Молу велика је и има довољно простора и за остваривање ваннаставних активности. Средства добијена од Покрајинског секретаријата утрошена су за адаптацију зграде. Менаџмент школе је прогресиван и тежи ка иновацијама ради усавршавања наставног процеса. Покрајински секретар за образовање, Михаљ Њилаш понудио је директорки школе, Снежани Дошић подршку секретаријата у погледу финансирања путних трошкова за ученике који одлазе на такмичења и за размену ученика с братским школама из Мађарске.

19.03.2018