media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Март

Зграда средње школе „Лукијан Мушицкиˮ у Темерину грађена је 1796. године и у веома лошем је стању. Према речима директора Миломира Радића, Покрајински завод за заштиту споменика културе дао је сагласност за поправку фасаде и потребна пројектна документација је урађена. Такође, потребно је и изградити ограду око спортског терена у парку и асфалтирати терен. Након обиласка школе, подсекретар Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – Жолт Сакалаш, предложио је руководству школе да и убудуће прате конкурсе поменутог секретаријата, који су у вези с програмима и пројектима, као и то да би школа требало да обрати и Канцеларији за управљање јавним улагањима, ради обезбеђења средстава за обнову фасаде школе. Предложено је и да школа поднесе захтев за верификацију новог смера гимназије за ученике надарене за рачунарство и информатику.


Објекат ОШ „Петар Кочић” из Темерина фино је уређен, ходници и школско двориште су уредни. Према речима директорке школе Александре Мишковић, у скорије време требало би обновити кров централног објекта, као и спортску салу. Подсекретар надлежног секретаријата Жолт Сакалаш напоменуо је да је важно да представници школе и надаље прате објављивање одговарајућих конкурса секретаријата. На питање како заменити школски аутомобил, школи је предложено да се обрати надлежном органу јединице локалне самоуправе.


Иако је зграда ОШ „Серво Михаљ” из Мужље стара, лепо је уређена и добро је одржавана. Школа постоји већ 125 година и наставу реализује у две зграде, што отежава њен рад (набавка опреме, израда распореда часова за наставнике). Настава се изводи на српском и на мађарском језику. Током разговора с помоћницом покрајинског секретара Ливиом Корпонаи, директор школе Атила Молнар истакао је да посебан проблем школи представљају имовинскоправни односи који у другој згради нису регулисани, те да је потребно ангажовање адвоката како би се они решили. Такође, школи отежава рад и структура породица из којих деца потичу, будући да је скоро 25% ученика из породица које живе од MOП-а. На крају састанка, констатовано је то да је у претходних 15 година у школу највише улагала управо АП Војводина.


Објекат ОШ „Братство јединство” из Белог Блата, иако је стар, лепо је уређен, једнако као и његово двориште. Влатко Ћоровић, директор школе, навео је да се у њиховој школи настава реализује на три наставна језика, као и то да има много ученика из изузетно сиромашне категорије становништва. Велики проблем за школу представља и то што је школска зграда на земљишту које има много подземних вода, те је тешко сптречити избијање влаге из зидова. Такође, проблем је и то што немају фискултурну салу. Том приликом, помоћница покрајинског секретара за образовање Ливиа Корпонаи напоменула је да руководство школе може обезбедити средства за техничку документацију путем конкурса. Оно што је позитивно јесте то што у школи нема насиља, без обзира на језичке и друге различитости. Ова школа има регистровану проширену делатност (етно-кућа и организација посета и екскурзија).


Објекат Пољопривредне школе у Бачу изузетно је велики. У њему се налазе средња и основна школа. Њима највише недостаје информатичка опрема. Ова средња школа негује добру срадњу са задругама и приватним фирмама по систему размене услуга и добара. Према речима директора школе Драгана Новаковића, њихов највећи проблем јесте нерешен имовинскоправни однос, јер школа није убележена у катастар, тј. Није уписана као власник зграда нити земљишта. Стога, школа је блокирана приликом пријава на знатан број конкурса.


У Основној школи „Јан Колар” у Селенчи, запослени се много посвећују социјализацији ромске деце. Директорка школе Катарина Врабчењак указала је на недостатак средстава за куповину инструмената за школски оркестар и средства за путовања на такмичења. Помоћница покрајинског секретара, Милинка Хрћан, предложила је директорки да задужи лица која ће пратити конкурсе и сарађивати с другим установама, помоћу којих би могли одбезбедити додатна средства за функционисање оркестра.


Основна школа „Иво Лола Рибар” у Плавну јесте мала школа која има само осам разреда. Опрема, пре свега, намештај у учионицама, прилично је дотрајао и небезбадан је за употребу. Школа нема основна учила, попут лењира и шестара за табле, као и микроскопе. Директор школе Драган Медић рекао је да је школа у поступку легализације, као и то да је њихов највећи проблем решавање грејања. Помоћница покрајинског секретара за образовање, Милинка Хрћан, предложила је да колектив школе редовно прати конкурсе, не само овог секретаријата, већ и других покрајинских секретаријата, као и конкурсе других установа.


Објекат ОШ „Серво Михаљ” из Падеја уредан је и релативно добро опремљен. Проблем представља то што зграда до школе није легализована. Вршитељка дужности директора Љиљана Милованов нагласила је да би школи добро дошле и те три учионице које су у тој згради, али да немају довољно средстава да се заврши легализација. Други проблем представља стара и дотрајала котларница која греје и школу и вртић. Покрајински секретар Михаљ Њилаш нагласио је да се што пре мора решити имовинско стање школе, како би могли да учествују на конкурсима. Објаснио је и то на који начин треба да припреме документацију за конкурс ради добијања средстава за адаптацију котларнице.


Основна школа „Доже Ђерђ” у Гунарошу уређена је и у добром је стању. Према речима директорке школе Хермине Чикош, највећи проблеми јесу дотрајала кровна конструкција школе и грејање. Такође, потребна је и опрема за фискултурну салу. Школа је конкурисала за средства за адаптацију. Предлог покрајинског секретара Њилаша јесте да руководство школе прати и конкурсе Покрајинског секретаријата за спорт и омладину (због набавке опреме за фискултурну салу). Директорка је споменула и проблем са уџбеницима за децу са ИОП-ом, јер нема тих уџбеника на мађарском језику. Такође, покрајински секретар предложио је да пошаљу пријаве на конкурсе за програме и пројекте за унапређивање наставе.


Зграда ОШ „др Тихомир Остојић” из Остојићева је уређена, школско двориште је изузетно лепо и има 357 разних врста дрвећа. При крају су радови на адаптацији санитарног чвора, за које је школа прошле године на конкурсу секретаријата добила средства. Према речима директора Антонија Цицмила, следеће године ће конкурисати ради поправке грејања, те обнове инсталација и крова школске зграде. Ове године конкуришу за програме и пројекте, као и на конкурс за службену употребу језика. Наиме, будући да има заинтересоване деце за изучавање језика са елементима националне културе (за мађарски и за пољски језик, 25–30 деце по језику), покрајински секретар Њилаш предложио је да школа упути допис секретаријату, ради техничке подршке с тим у вези.


Објекту Хемијско-прехрамбене средње школе у Чоки потребно је мало уређивање, као и решавање проблема легализације фискултурне сале и дограђеног дела, где се налази фризерски салон за праксу ученика. Јожеф Бата, директор школе, обавестио је делегацију покрајинског секретаријата за образовање, коју је предводио секретар Михаљ Њилаш, о плану уписа за школску 2018/19 годину, те о томе да ће се отворити разред за смер ливац-топионичар гвожђа и челика (без дуалног образовања). Велико интересовање и даље влада за фризерски смер. Када су у питању кадровска решења, надлежни секретаријат ће помоћи школи приликом њихових решавања.


ОШ „Јован Поповић” у Чоки има и издвојено одељење у Санаду, а тамо је кров на објекту у лошем стању. Зорица Бугарчић Челекетић, директорка школе, такође је напоменула и то да је школска компјутерска опрема дотрајала и да због тога не могу да користе апликацију е-дневник. Покрајински секретар предложио је да ради дигитализације, као и због поменутих потребних радова на крову школске зграде, прате и убудуће конкурсе секретаријата.


ОШ „Жарко Зрењанин” у Кикинди јесте добро организована школа, пространа, солидно опремљена, са уиграним школским кадром. Према речима директора Тихомира Фаркаша, школа учествује на многим такмичењима на којима освајају и прва места. Биљана Кашерић, помоћница покрајинског секретара за образовање, похвалила је рад колектива и њихову сарадњу с Центром за социјални рад. Наиме, то је сарадња у оквиру које двадесетак деце миграната долазе организовано у школу једном недељно, те се тада активности прилагођавају њима. Када је реч о вршњачком насиљу, у школи су сложни у погледу тога да је потребно више радити на превенцији.


Зграда школе ОШ „Вук Караџић” у Кикинди уредна је и под заштитом је државе. Према речима директорке Оливере Лазић, неопходно је реновирање школског дворишта, јер није сређивано од 1950. године. Надаље, потребна је и замена или санација крова. Биљана Кашерић, помоћница покрајинског секретара за образовање, предложила је да школа прати конкурсе не само секретаријата за образовање, већ и конкурсе других секретаријата, ради добијања неопходних средстава за поменуте радове.


ОШ „Јован Поповић” у Кикинди изузетно је добро организована и активности у школи су на највишем нивоу. Школа је уредна, пространа и подстицајна је радна атмосфера која влада у њој. Директорка школе Јелена Крвопић рекла је да учествују у многим пилот-пројектима и да граде органску башту у школи, у оквиру пројекта предузетне школе. Она је нагласила да је потребно да се заврше радови на школској фасади. Такође, рекла је да су заинтересовани и за увођење билингвалне наставе. Помоћница покрајинског секретара за образовање Биљана Кашерић предложила је руководству школе да и надаље прате конкурсе како би добили средства за завршетак радова фасаде. У вези с двојезичком наставом, саветовано им је да требало би да се обрате Министарству просвете.


ОШ „Јован Стерија Поповић” из Вршца, по броју ученика, девета је школа по величини у Банату. Креативност запослених је очигледна – школа оставља утисак лепо уређене и успешне установе. Према речима директорке Љиљане Бешлин, када је реч о неопходним радовима, приоритет је решавање проблема са оградним зидом дворишта школе, ради опште безбедности. Иначе, ова школа може да се похвали с даровитим ученицима, што потврђују и резултати ученика на такмичењима из разних области. Биљана Кашерић, помоћница покрајинског секретара за образовање, предложила је да се организује долазак тих успешних ученика и њихових наставника у Скупштину АП Војводине.


Према речима директорке ОШ „Олга Петров Радишић” из Вршца Јонел Буга, згради ове школе потребна је санација читавог дела зграде, – која је стара преко две стотине година. Међуспратна конструкција се урушила, те је тај део и затворен, будући да је није безбедно. Помоћница покрајинског секретара за образовање Биљана Кашерић предложила је да се школа за помоћ обрати и Управи за капитална улагања. Када је у питању набавка опреме ради унапређивања образовно-васпитног рада, госпођа Кашерић споменула је чињеницу да је школа пропустила прилику да конкурише за средства која путем конкурса за ту намену додељује надлежни секретаријат.


Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш, са сарадницима, посетио је ОШ „Петефи Шандор” у Хајдукову. Имао је прилику да погледа завршене радове на крову школске зграде, што је била једна од највећих и најважнијих инвестиција за ову школу. Директорка школе Ана Сич захвалила је секретаријату на финансијској подршци, јер су сада створени бољи услове за рад – и за ученике и за запослене. Следећа већа инвестиција била би такође реконструкција крова школског објекта у Бачким Виноградима. Према њеним речима, школи је потребна и рачунарска опрема, јер је постојећа изузетно стара и неупотребљива. Секретар Њилаш рекао је да ће – након ребаланса буђжета Покрајинске владе –вероватно бити расписан још један конкурс за опремање просветних установа у АП Војводини, те да свакоко треба да прате сајт секретаријата, ради благовремених информација.


Гимназију „Деже Костолањи” у Суботици посетила је делегација секретаријата надлежног за образовање, предвођена покрајинским секретаром Михаљем Њилашем. Зграда ове установе је лепо уређена, с пријатним амбијентом за наставу. Према речима директора Атиле Кароља Новака, ова гимназија није конкуренција општој гимназији Светозар Марковић у Суботици, јер ову средњу школу похађају талентовани ученици који су се определили за језичку гимназију. Поједини професори раде у обе гимназије. Проблем представља то што су у овој гимназији деца из целе Војводине, којој треба обезбедити смештај у ђачком дому чији капацитет је ограничен. Без обзира на то што школа има добру сарадњу са ученичничким домом у Суботици, проблем смештаја деце је већ годинама константан. Такође, недостају професори за одређене предмете (нпр. Немачки или шпански језик), јер школа нема могућности да прими наставнике на пуно радно време. Надаље, мада је школа релативно нова, сигурносне камере су дотрајале. Од опреме су још потребни рачунари. Треба заменити клупе и столице, које су такође дотрајале. Секретар Њилаш је и овом приликом рекао да школа мора да прати информације о конкурсу који ће вероватно бити расписан након ребаланса буђжета, уколико буде средстава за ту намену.


Објекат ОШ „Томаш Г. Масарик” у Јаношику (Алибунар) јесте стар, али је очуван, чист и веома лепо уређен, те је изузетно пријатан за боравак. У школи се реализује низ ваннаставних активности. На самом почетку састанка, директорка школе Зузана Халабрин истакла је проблем опстанка малих школа, односно школа с наставом на мањинским језицима, које имају мали број ученика. Представници секретаријата, с помоћницом покрајинског секретара за образовање Милинком Хрћан на челу, истакли су то да секретаријат веома брине о образовању на језицима националних мањина, те да – у складу са својим надлежностима – подржава такве школе и одељења и да чини све за њихов опстанак, без обзира на мали број ученика. А све ради очувања мањинских националних заједница у АП Војводини, као и побољшања живота у малим срединама. Иако су у учионицама подови у веома лошем стању, због нејасних власничких односа над зградом школе, школа није могла да се пријави на конкурс за инвестиционо одржавање, јер није добила сагласност локалне самоуправе. Предлог помоћнице Хрћан био је да се што пре разреши то питање власништва, да би школа могла убудуће да се пријављује на конкурсе надлежног покрајинског секретаријата.


Зграда ОШ „Братство и јединство” у Алибунару у лошем је стању, зидови су упадљиво оронули. Окружење зграде такође је прилично неуређено. Директорка школе Оливера Дадић навела је више проблема с којима се школа суочава: веома лоше стање зграде која саграђена 1970. године, недостатак фискултурне сале, као и недостатак стручног кадра. Поред наведених проблема, директорка је похвалила школу због успешног спровођења ИОП-а, што су започели су међу првима, још увек га успешно реализујући. Помоћница покрајинског секретара за образовање Милинка Хрћан, након посете овој школи, утврдила је да је неадекватно опремљена и да недостају савремена наставна средства. Сугерисала је руководству школе да буду што активнији у тражењу средстава за набавку опреме и да – поред конкурса надлежног покрајинског секретаријата – прате и конкурсе других институција.


Објекат ОШ „3. октобар” у Локвама (Алибунар) јесте стар, али је очуван и веома лепо уређен. Према речима директора Јон Сфере, запослени у овој школи забринути су за опстанак школа на мањинским језицима, које имају мали број ученика. Такође, навели су да већ дуги низ година имају проблем са уџбеницима на румунском језику, као и да недостаје стручни кадар. Помоћница Милинка Хрћан је и овој школи обећала да ће недлежни секретаријат наставити активности подршке и оучувања школа с наставом на језицима мањинских националних заједница. Проблем уџбеника треба размотрити с представницима Министарства просвете и Националним саветом Румуна, како би се што брже пронашло решење за тај проблем.


ОШ „Милица Стојадиновић Српкиња” у Врднику је у лошем стању, али то би бољом организацијом могло да се среди. Иначе, школа и фискултурна сала су доста добро опремљене. Директор Горан Жутић указао је на потребу стручног усавршавања запослених, као и на велики проблем неплаћања путних трошкова. Тијана Павлов, помоћница покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, предложила је да се школа обрати општини у вези с проблемом неплаћања путних трошкова.


Делегација Покрајинског секретаријата за образовање прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, с помоћницом Тијаном Павлов на челу, посетила је ОШ „Доситеј Обрадовић” у Иригу. Школа је мала и у току је реконструкција зграде. Колектив је вредан, мотивисан, с пуно идеја за рад. Према речима директорке школе Сање Николић, највећи проблем им је то што исту зграду користе и ученици основне и ученици средње стручне школе. Указала је и на проблем великог броја ученика у разредима (нарочито у шестим разредима), јер су учионице мале за тако велики број ђака. Доста ученика ове школе иду по ИОП-у. Иначе, школи је потребан нови намештај и нова опрема за фискултурну салу.


ОШ „Милош Црњански” у Жабљу смештена је делом у старом, а делом у новијем објекту, који су у добром стању и редовно се одржавају. Ову школу похађа 860 ученика у 36 одељења. Према речима директора Миодрага Радишића, настава се одржава на српском језику, а изучава се и ромски језик са елементима националне културе. У овој школи такође има ученика који похађају по ИОП-1, али и по ИОП-2. Школа је укључена у многе пројекте, ученици су учесници многих такмичења и освајају награде у разним дисциплинама. Слађана Јоветић, помоћница покрајинског секретара за образовање, предложила је школи да и даље редовно прати конкурсе секретаријата и да аплицира за набавку неопходних рачунара, пошто је школа укључена у пројекат Е-дневник.


ОШ „Братство” у Арадцу смештена је у објекту који је наменски грађен за потребе предшколског и основног образовања овог насељеног места и усељен је 1979. године. Објекат је леп, одржаван, али – као што је Драган Валери, директор школе, рекао – велики проблем представља дотрајала столарија коју је потребно хитно заменити, како би се енергетска ефикасност подигла на виши ниво и тиме уштедела знатна средства која се троше на грејање. Поред тога, следеће горуће питање јесте набавка рачунара и за учионице, кабинете, али и за потребе школске управе. Слађана Јоветић, помоћница покрајинског секретара за образовање, подстакла је руководство школе, да и на следећим конкурсима аплицирају за средства, да би успели да реализују пројекте за које је школа заинтересована.


ССС „Борислав Михајловић Михиз” у Иригу одлично је организована; вредно је дивљења шта се све постиже с тако ограниченим бројем запослених. Према речима директорке школе Исидоре Бирињи, ово је једина средња школа у општини, а да би опстала – неопходно је изградити ученички дом. Такође, потребно је више запослених који би задовољили потребе школе – у смислу руковања механизацијом и рада на терену, пошто једино ова средња стручна школа у АП Војводини има смер виноградар-винар. Тијана Павлов, помоћница покрајинског секретара за образовање, подржала је наведени предлог и рекла да треба инсистирати на изградњи ученичког дома. Такође, сложила се и с тим да је неопходна и нова зграда, да би се разграничили и одвојили од основне школе која је тренутно смештена у исти објекат.

ОШ „Жарко Зрењанин” у Госпођинцима смештена је у објекту изграђеном 1860. године. Уз стару зграду, 1990. године призидан је нови део који још увек нема употребну дозволу и није легализован. Поступак озакоњења је покренут и до краја школске године се очекује решење, да би школа могла да аплицира на конкурсима за средства за решавање неопходних грађевинских радова на згради. Према речима директора школе Дарка Вранешевића, ову осовну школу похађа 301 ученик, а у њој се изучава и русински језик са елементима националне културе. Поред информатичког кабинета, школи недостају и друга опрема и наставна средства. Помоћница покрајинског секретара Слађана Јоветић, предложила је да би се наведени проблеми могли делимично решити средствима конкурса које расписује надлежни секретаријат, али и средствима из других извора (нпр. Донација). Уколико после ребаланса покрајинског буџета буде расписан конкурс, госпођа Јоветић дала је школи упутства за конкурисање.

ОШ „Десанка Максимовић” у Бачкој Паланци је релативно нова и солидно уређена, али постоји још низ нерешених имовинско-правних питања која школа – у складу са својим могућностима и у сарадњи с локалном самоуправом – настоји да реши. Према речима директорке школе Мирославе Перак, због тренутне ситуације, школа је ускраћена за могућност да се пријављује на многе јавне конкурсе за доделу средстава. Директорка је покрајинског секретара за образовање Михаља Њилаша обавестила и о проблему недостатка инфоматичке опреме, због чега школа није укључена у систем вођења Е-дневника, као и о проблемима у вези са застарелим системом видео-надзора. Покрајински секретар је предложио да школа састави допис у вези с потребама и да се обрати секретаријату ради разматрања проблема и проналажења могућих решења у оквиру будућих конкурса.


ОШ „Ружа Ђурђевић Црна” у Чортановцима дели зграду с предшколском установом и због тога ради само у једној смени. Према речима директорке Станиславе Јовановић, поред прикључка на градски водовод, школи је највећи проблем реконструкција фасаде. Тијана Павлов, помоћница покрајинског секретара за образовање, предочила им је могућност пријављивања на конкурсе и пројекте. Осим секретаријату надлежном за образовање, због могућности конкурисања за средства за пројектну документацију, такође се могу обратити и Управи за капитална улагања.


ОШ „23. октобар” у Сремским Карловцима је у пројекту отворених школа, с лепом летњом учионицом, где се изводи амбијентална настава. Баве се прављањем еко-башти, а сви пројекти су одрживи и раде се у сарадњи са Еколошким савезом. Школа учествује у пројекту Е-дневник, те стога зато сталвјају акценат на неопходност набавке компјутера. Помоћница покрајинског секретара за образовање Тијана Павлов предочила је руководству школе могућност пријављивања на конкурсе и пројекте секретаријата.


Делегација Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, предвођене помоћницом Тијаном Павлов, посетила је најстарију српску гимназију – Карловачку гимназију у Сремским Карловцима. То је школа с лепом атмосфером и функционалним идејама које су у интересу ученика, професора, али и целокупне заједнице. Радован Ковачевић, директор гимназије, навео је да је веома задовољан сарадњом с локалном самоуправом, као и са секретаријатом надлежним за образовање, те да је у преговорима с Министарством просвете због помоћи око изградње дома ученика. Предочио је могућност отварања нових одељења (нпр. Норвешки језик), као и проширење сарадње путем различитих пројеката професора (нпр. Кинески, јапански језик), у којима су повезани с различитим институтима и културним центрима. У вези с проблемом недостатка фискултурне сале, директору је предочена опција да би – у сарадњи с локалном самоуправом – могао да се обрати Управи за капитална улагања. Када је секретаријат за образовање у питању, школи су предочене могућности пријављивања на конкурсе и пројекте.

Зграда Економско-трговинске школе у Бечеју је лепо уређена, иако је стара и треба је стално одржавати. Директорка Гордана Ковачев истакла је то да је секретаријат за образовање увек давао велику подршку школи (финансијска подршка за инсталације, инфраструктурне радове, ИКТ опрему, а тренутно се реконструише школско двориште). У овој школи постоји низ тимова, планирају се и раде многи пројекти у сарадњи с фондацијама из Републике Мађарске и Песталоци фондацијом. Школи недостаје фискултурна сала. Ливиа Корпонаи, помоћница покрајинског секретара за образовање, предочила је руководству школе могућности пријављивања на конкурсе секретаријата и подржала их је у настојањима да се и школа максимално ангажује у прибављању средстава за стварање оптималних услова за реализацију образовно-васпитног рада.


Објекат ОШ „Шаму Михаљ” у Бачком Петровом Селу је уређен и уочава се настојање запослених да боравак у школи буде пријатан. Директор Ференц Беретка истакао је да је реч о малој школи, те је захвалио на финансијској подршци секретаријата. У току су грађевински радови на старој згради. Структура ученика школе је веома сложена, наиме, око 80% ученика су припадници мађарске националне заједнице, а 20% – припадници српског живља. Од укупног броја ученика, око 25% истовремено су и припадници ромске националне заједнице. У школи је велика флуктуација ученика и због тога се тешко уклапају у разреде, а велики проблем је и њихово оцењивање. Пошто школа има проблем у вези са имовинско-правним односима, помоћница покрајинског секретара за образовање Ливиа Корпонаи предложила је руководству школе наредне кораке, како би успели реше поменуте проблеме.

16.05.2018