media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Функционери

Покрајински секретар је члан покрајинске владе задужен за руковођење покрајинским секретаријатом. Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице има заменика, подсекретара и пет помоћника секретара.


Zolt Sakalas
Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Жолт Сакалаш рођен је 1984. године у Новом Саду. Гимназију „Светозар Марковић” похађао је на мађарском језику у родном граду, где је завршио и Правни факултет.

Током студија и након њиховог завршетка усавршавао се на факултетима у Немачкој (Campus Europae) и у Мађарској. Године 2008. стекао је звање дипломираног правника, а 2010. завршио је мастер студије и постао добитник Изузетне награде за остварен успех током студирања на Универзитету у Новом Саду. За стипендисту Бундестага (ИПС) изабран је 2011. године.

Радно искуство је стицао у Општинском суду у Новом Саду, у својству судијског приправника – волонтера, а потом од 2009. године, с краћим паузама, у покрајинској администрацији. Од 2016. године је подсекретар Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Завршио је и Дипломатску академију при Министарству спољних послова Републике Србије и положио правосудни испит.

Члан је Савеза војвођанских Мађара.

Осим матерњег – мађарског језика и српског, течно говори енглески и немачки језик, а служи се и француским језиком.

Ожењен је.
Slađana Bursać
Слађана Бурсаћ, заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Слађана Бурсаћ рођена је 1972. године у Крњешевцима, општина Стара Пазова. Године 1991. завршила је Средњу педагошку школу, након чега Педагошку академију у Београду завршава 1993. године, а звање професора разредне наставе стиче на Учитељском факултету у Сомбору Универзитета у Новом Саду 2004. године. Стручни испит за наставника разредне наставе положила је 1996. Године. Мастер академске студије Лидерства у образовању похађала је на Факултету педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу. Испит за лиценцу за директора школе стекла је 2020. године.


Слађана Бурсаћ је стицала радно искуство као учитељица у ОШ „Милан Хаџић“ у Војки од 1995. године до 2009. године. Године 2009. именована је за вршиоца директора новоосноване Основне школе „Симеон Араницки“ у Старој Пазови и директорка наведене школе била је у три мандата,од 2010. до 2022. године.
За време мандата Слађане Бурсаћ на месту директора ОШ „Симеон Араницки“ова школа је оцењена највишом оценом на екстерној евалуацији и, као једна од десет школа чији је рад окарактерисан као врхунски од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, укључена је у пројекат „3П – Препознај, промовиши и прошири“. Слађана Бурсаћ укључила је ОШ „Симеон Араницки“ у велики број пројеката који се баве развојем професионалне оријентације и предузетништва („Професионална оријентација“ – ГИЗ и „Предузетне школе“), екологијом и заштитом животне средине (Пројекат „Мреже еко-школа“ и „За чистије и зеленије школе у Војводини“), дигитализацијом у просвети („Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“, „Паметна школа за паметну децу“, „Селфи“, „Дигитализација“), унапређењем услова за развој спортских активности у школама („Спорт у школе“, „Активне школе“, „Стој право – расти здраво“, „Карате у настави“, „Здраво растимо“), превенцијом насиља (УНИЦЕФ-ов пројекат „Школе без насиља“) и професионалним развојем наставника, савремених методичких приступа и исходно оријентисаних курикулума (пројекти Министарства просвете „Развионица“ и „Унапређивање квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“). Школа је, такође, 2021. године учестовавала и у међународном истрaживању читалачке писмености – PIRLS. Учествује у раду Мреже подршке инклузивном образовању.

Говори руски и енглески језик.

E-mail: sladjana.bursac@vojvodina.gov.rs05.10.2022