media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Функционери

Покрајински секретар је члан покрајинске владе задужен за руковођење покрајинским секретаријатом. Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице има заменика, подсекретара и пет помоћника секретара.


Robert Otot
Роберт Отот, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Роберт Отот рођен је 2. маја 1984. године у Сенти.
У Сенти је завршио Економско-трговинску школу. 2012. године je дипломирао на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду и стекао стручни назив дипломираног правника.

Од јануара 2013. године ради у Општинској управи у Новом Кнежевцу као самостални стручни сарадник. Од 2014. до 2021. године у Гимназији и стручној школи ”Доситеj Обрадовић” у Новом Кнежевцу предаје предмете Устав и права грађана и Социологија са правима грађана. Од 2014. до 2018. године био је потпредседник Одбора за службену употребу језика и писма Националног савета мађарске националне мањине, потом члан одбора од 2023. године. 2016. године на кратко време обавља функцију секретара Скупштине општине Нови Кнежевац. Од 2016. до 2024. године je заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Активно учествује у раду цивилних организација, културно-уметничких друштава на територији општине Нови Кнежевац.

Члан је Савеза војвођанских Мађара од 2003. године. 2019. године изабран је за председника месног одбора странке у Новом Кнежевцу. Живи у Новом Кнежевцу.

Ожењен, отац једног детета.
Slađana Bursać
Слађана Бурсаћ, заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Слађана Бурсаћ рођена је 1972. године у Крњешевцима, општина Стара Пазова. Године 1991. завршила је Средњу педагошку школу, након чега Педагошку академију у Београду завршава 1993. године, а звање професора разредне наставе стиче на Учитељском факултету у Сомбору Универзитета у Новом Саду 2004. године. Стручни испит за наставника разредне наставе положила је 1996. Године. Мастер академске студије Лидерства у образовању похађала је на Факултету педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу. Испит за лиценцу за директора школе стекла је 2020. године.


Слађана Бурсаћ је стицала радно искуство као учитељица у ОШ „Милан Хаџић“ у Војки од 1995. године до 2009. године. Године 2009. именована је за вршиоца директора новоосноване Основне школе „Симеон Араницки“ у Старој Пазови и директорка наведене школе била је у три мандата,од 2010. до 2022. године.
За време мандата Слађане Бурсаћ на месту директора ОШ „Симеон Араницки“ова школа је оцењена највишом оценом на екстерној евалуацији и, као једна од десет школа чији је рад окарактерисан као врхунски од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, укључена је у пројекат „3П – Препознај, промовиши и прошири“. Слађана Бурсаћ укључила је ОШ „Симеон Араницки“ у велики број пројеката који се баве развојем професионалне оријентације и предузетништва („Професионална оријентација“ – ГИЗ и „Предузетне школе“), екологијом и заштитом животне средине (Пројекат „Мреже еко-школа“ и „За чистије и зеленије школе у Војводини“), дигитализацијом у просвети („Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“, „Паметна школа за паметну децу“, „Селфи“, „Дигитализација“), унапређењем услова за развој спортских активности у школама („Спорт у школе“, „Активне школе“, „Стој право – расти здраво“, „Карате у настави“, „Здраво растимо“), превенцијом насиља (УНИЦЕФ-ов пројекат „Школе без насиља“) и професионалним развојем наставника, савремених методичких приступа и исходно оријентисаних курикулума (пројекти Министарства просвете „Развионица“ и „Унапређивање квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“). Школа је, такође, 2021. године учестовавала и у међународном истрaживању читалачке писмености – PIRLS. Учествује у раду Мреже подршке инклузивном образовању.

Говори руски и енглески језик.

E-mail: sladjana.bursac@vojvodina.gov.rs09.05.2024