media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Afirmacija multikulturalizma i tolerancije

Projekat Pokrajinske vlade „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, čiji je prvenstveni cilj negovanje kulturnog diverziteta i razvijanje duha međuetničke tolerancije kod građana AP Vojvodine, uspešno se realizuje od 2005. godine. Nosilac ovog projekta je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, a realizuje se u saradnji s mnogim domaćim i inostranim organizacijama i ustanovama. Projekat je koncipiran kao kompleksan multitematski i multikulturalni program, usmeren prema ideji jačanja međunacionalnog poverenja kod mladih u AP Vojvodini. Obuhvata mnoštvo potprojekata i manifestacijama koje se održavaju na teritoriji cele AP Vojvodine uključuje razne aktivnosti više hiljada učenika vojvođanskih osnovnih i srednjih škola.

Osnovni cilj ovoga projekta jeste umirivanje međunacionalnih tenzija, a dugoročno – razvijanje duha tolerancije, međusobnog uvažavanja i poverenja kod građana AP Vojvodine, a uz angažovanje svih relevantnih aktera.

Predmet projekta je negovanje i razvijanje vrednosti multietničkog i multikulturalnog društva AP Vojvodine, kao moderne evropske regije, na osnovama otvorenog demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava, a aktivnosti projekta usmerene su ka mladima, pre svega uzrasta od 14 do 19 godina, obuhvaćenim višim razredima osnovne škole i svim razredima srednje škole. Neposredni efekti projekta prevashodno bi trebalo da se odnose na same učesnike u projektu, ali i na sve one subjekte koji će posredno ili neposredno biti uključeni u realizaciju ovog projekta. Imajući u vidu da projekti podrazumevaju uključivanje i neposredan kontakt više hiljada mladih, realizacija projekta posredno bi imala uticaja i na širu populaciju u AP Vojvodini.

Svaka od dosadašnjih faza realizacije projekta razlikovala se po obimu i strukturi. Važno je pomenuti najobimnije i najvažnije potprojekte i aktivnosti dosadašnjih faza:

Sportska takmičenja s dodatnim sadržajima „Kup tolerancije”
„Kup tolerancije” predstavlja organizaciju sportskih takmičenja, s dodatnim kulturnim sadržajima, u kojoj učeninici osnovnih i srednjih škola iz AP Vojvodine učestvuju u pet popularnih ekipnih sportova, po kup-sistemu, u sedam gradova AP Vojvodine.
Pažnja je prvenstveno usmerena ka mladima, kao glavnoj ciljnoj grupi, i saradnjom sa obrazovnim ustanovama iz cele AP Vojvodine postignuta je velika masovnost, čime je omogućeno da osnovna poruka Projekta dopre do velikog broja mladih ljudi. Uz sportska takmičenja, organizuje se i celodnevni prateći kulturno-zabavni program za sve učesnike takmičenja.

Televizijski Kviz „Koliko se poznajemo” – učenika srednjih škola
Potprojekat predstavlja organizaciju kviz-takmičenja u znanju o istoriji i kulturi manjinskih nacionalnih zajednica s prostora AP Vojvodine. Učesnici kviza su ekipe iz srednjih škola s teritorije cele Pokrajine.
Cilj potprojekta jeste edukacija stanovništva, pre svega mladih, o zajedničkoj istoriji i kulturi različitih manjinskih nacionalnih zajednica koje žive u AP Vojvodini, stvaranje uslova za ovakvu edukaciju masovnim uključenjem učenika srednjih škola iz AP Vojvodine i omogućavanjem prenosa takmičanja u medijima.

Muzejska izložba „Zavičaj na Dunavu - suživot Nemaca i Srba u Vojvodini”
Aktivnost podrazumeva izradu muzejske izložbe i organizaciju gostovanja u nekoliko gradova Evrope (Ulm, Brisel...) i AP Vojvodine. Ciljevi aktivnosti su afirmacija pozitivnih vrednosti iz zajedničke istorije dva naroda, prožimanja i međusobnih kulturnih uticaja Srba i Nemaca, kao značajnog doprinosa istorijskim i evropskim iskustvima u razvoju multikulturalizma i multietničke tolerancije.

Muzejska izložba „Živeti zajedno” – suživot Srba i Mađara – mobilna forma
Potprojekat podrazumeva realizaciju izložbe koja na originalan, moderan i multimedijalan način prikazuje teme iz zajedničke istorije i kulture i iz toga proizašla prožimanja i uticaje pripadnika srpske i mađarske zajednice u AP Vojvodini.

„Bogatstvo različitosti”
Ova aktivnost obuhvata raspisivanje konkursa za amatersku fotografiju na temu multikulturalnosti AP Vojvodine, izbor najkvalitetnijih radova koje ocenjuje stručni žiri, kao i organizovanje izložbi pristiglih radova na više lokacija u AP Vojvodini.
Neposredan cilj ove aktivnosti jeste skretanje pažnje javnosti na ciljeve projekta obaveštavanjem o konkursu,te najava postavki izložbe, odnosno gostovanja čime se posredno, putem modernog umetničkog izraza, promoviše multikulturalizam kao vrednost AP Vojvodine.
Izložbu su mogli videti posetioci EGZIT festivala, a posetila je i mnoga mesta u AP Vojvodini u okviru „Brod – Teatra”.

„Zajedno” – dokumentarni TV serijal
„Zajedno” predstavlja dokumentarnu seriju koja na originalan način obrađuje i predstavlja različitosti AP Vojvodine, kao i zajednički život i običaje njenog stanovništva.
Dokumentarna serija „Zajedno” filmskim i muzičkim zapisima prezentuje zajedničku istoriju, prožimanja i uticaje, sličnosti i razlike manjinskih nacionalnih zajednica, odnosno vojvođansku multietičnost. Cilj njenog televizijskog prikazivanja jeste doprinos sistematskoj edukaciji stanovništva, posebno mladih, te bolje međusobno upoznavanje, razumevanje, zajednički život i tolerantniji odnosi.

Medijska kampanja – Multikulturalizam u AP Vojvodini
Potprojekat predstavlja medijsku promociju i naglašavanje ideja multikulturalizma i tolerancije kao univerzalnih vrednosti svakog društva putem različitih formi medijskog predstavljanja, a posredstvom kratkih poruka pomenute tematike. Realizuje se putem print-kampanje (izrada štampanog promotivnog materijala), televizijske i radio kampanje i putem aktivnosti u vezi s promovisanjem i obaveštavanjem javnosti o aktivnostima Projekta.

Etno-dan
Potprojekat „Etno dan” podrazumeva osmišljavanje i organizovanje serije prezentacija manjinskih nacionalnih zajednica koje žive u AP Vojvodini sa svojim folklornim, kulturnim, istorijskim, gastronomskim i drugim karakteristikama, koje realizuju učenici osnovnih škola u AP Vojvodini, kao i obuku nastavnih kadrova za samostalnu realizaciju prezentacija.
Ciljevi potprojekta „Etno dan” jesu unapređivanje svesti i znanja o različitosti kulture, folklora, istorije i dr. Kod različitih manjinskih nacionalnih zajednica koje žive u AP Vojvodini, i prihvatanje te različitosti kao prednosti i bogatstva ovih prostora.

Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u AP Vojvodini
Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u AP Vojvodini realizuje se stručnim i sistematskim praćenjem i evaluacijom trenutnog stanja međuetničkih odnosa među mladima u AP Vojvodini, kao i uvođenjem mehanizama praćenja stanja u obrazovnim institucijama, te obukom kadrova za samostalnu evaluaciju stanja.

„Kamp bez granica, Kanjiža"
U oviru projekta Pokrajinske vlade „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Centar za mlade „Ana i Bastian” iz Kanjiže organizuju manifestaciju „Kamp bez granica, Kanjiža” čiji je prvenstveni cilj afirmacija pozitivnih vrednosti multikulturalizma i promovisanje međusobnog suživota zajednica s teritorije AP Vojvodine.
Osnovna ideja potprojekta jeste pružanje prilike učenicima srednjih škola s teritorije cele Vojvodine da se u okviru više četvorodnevnih kampova druže, međusobno upoznaju i nadmeću u popularnim igrama veštine, spretnosti i znanja. Specifičnost ovog potprojekta ogleda se u tome što su ekipe mešovite po svojoj polnoj i etničkoj strukturi, formirane od predstavnika različitih škola koje učestvuju u projektu, čime jačaju međusobnu povezanost i poverenje.
Kamp je zamišljen kao mesto na kome je – pored nadmetanja – organizovan prateći program i kreativne radionice s ciljem međusobnog upoznavanja, prevazilaženja etničkih predrasuda i jačanja međunacionalnog poverenja.

Ostale aktivnosti na realizaciji projekta
„Edukativno putovanje”

Pokrajinski sekretarijatza obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, kao nosilac Projekta, svake godine organizuje edukativno putovanje za najuspešnije učesnike projekta – učenike i njihove profesore.
Koncept putovanja prati osnovne ciljeve Projekta služi afirmaciji vrednosti Projekta i upoznavanju ljudi i prostora, kulturološki bliskih AP Vojvodini. Od 2006. godine, najuspešniji učesnici Projekta imali su prilike da upoznaju sledeće gradove: Budimpeštu, Bratislavu, Beč, Berlin, Minhen, Salcburg, Grac, Pasau, Ulm, Drezden, Strazbur, Brisel, Rim, Barselonu, Prag, Krakov, Vroclav, Ljubljanu, Maribor, gradove severne Italije – Veneciju, Padovu, Bolcano, Veronu, Trst kao i mnoge značajne institucije – Evropski Parlamet, Savet Evrope, Kancelariju Dunavskog biroa u Nemačkoj, Univerzitete u Bolonji i Bolcanu.

Učesnici edukativnog putovanja

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini
U okviru Projekta, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini.

Po osnovu Konkursa, sredstva se dodeljuju za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti organizacija, udruženja i asocijacija, koje služe za afirmaciju vrednosti multikulturnog društva i očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini, namenjenih naročito za:
• unapređivanje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet-prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijimakao i drugih oblika medijskih aktivnosti;
• izdavanje knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera;
• organizovanje seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova;
• organizovanje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

Uključeni akteri
Organizacija projekta u periodu od 2005. godine zahtevala je neposredan kontakt s mladima, kao glavnom ciljnom grupom i njihovo aktivno učešće u aktivnostima:
• Na takmičenjima potprojekta „Kup tolerancije” u svakoj od prethodnih faza Projekta, u proseku se takmičilo preko tri hiljade takmičara iz više od 140 vojvođanskih osnovnih i srednjih škola, što čini više od dvadeset hiljada direktnih učesnika sportskih takmičenja, od početka realizacije projekta.
• U trećem i četvrtom ciklusu Kviza „Koliko se poznajemo”, aktivno je učestvovalo 368 takmičara iz 92 srednje škole s teritorije AP Vojvodine (83% ukupnog broja srednjih škola u pokrajini), a svaka od četrdeset kviz-takmičenja pratilo je oko dvesta navijača škola, što daje ukupan broj od oko osam hiljada gledalaca tokom trajanja takmičenja. Održana su 24 kvalifikaciona takmičenja u 12 mesta u AP Vojvodini i 16 u televizijskom studiju. U do sada održanih sedam ciklusa kviza, učestvovalo je preko 1900 takmičara a snimljeno je i emitovano 118 emisija kviza.
• Od 2007. godine, „Etno dan” održan je u više od 80 osnovnih škola,a aktivnostima je bilo obuhvaćeno više od osam hiljada učenika iz četristo odeljenja.
• Realizacijom potprojekta „Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u Vojvodini” obuhvaćeno je više od četiri hiljade učenika osnovnih i srednjih škola i prvoj fazi istraživanja, dok je u drugoj fazi anketirano blizu 9000 učenika srednjih škola u Vojvodini.

Prilikom realizacije Projekta posebna pažnja se poklanja pronalaženju sponzora određenih aktivnosti koje su u njegovom okviru. Pored finasijskog aspekta, bitno je naglasiti i društveno odgovorno angažovanje privrednih subjekata u AP Vojvodini, kao deo opšte strategije Projekta. Do sada je ostvarena saradnja s mnogim privrednim subjektima. Evidentan je značajan porast interesovanja i spremnost privrednih subjekata za dugoročnu saradnju na afirmisanju ciljeva i ideja Projekta različitim oblicima podrške i sponzorstva.
Znatna sredstva za finansiranje troškova Projekta, pored redovnog finasiranja iz Budžeta AP Vojvodine, obezbeđena su i iz donacija i putem sponzorstava.

Projekat „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini” jeste akcija Pokrajinske vlade trajnog karaktera. Izvršna vlast u pokrajini prepoznala je problem i preduzela je potrebne akcije i mere u vidu ovog projekta. Inicijativa je morala krenuti od izvršne vlasti, ali je osnovna ideja, od samog početka realizacije ove akcije da projektne aktivnosti prerasla u vaspitno-obrazovni proces čija će realizacija biti u potpunosti poverena relevantnim subjektima u AP Vojvodini.
S druge strane, jedan od ciljeva ove akcije jeste i taj da se podstakne pozitivan društveni trend angažovanja svih relevantnih aktera na afirmisanju i promociji vrednosti od značaja za kulturni identitet AP Vojvodine.

Kontakt:
Bojan Gregurić
Samostalni savetnik za ostvarivanje ravnopravnosti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica
imejl: bojan.greguric@vojvodina.gov.rs
021 487 4604

Erih Sedlar
imejl: erih.sedlar@vojvodina.gov.rs
021 487 4713

04.06.2019