media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Afirmacija multikulturalizma i tolerancije

Projekat Pokrajinske vlade „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, čiji je prvenstveni cilj negovanje kulturnog diverziteta i razvijanje duha međuetničke tolerancije kod građana AP Vojvodine, uspešno se realizuje od 2005. godine. Nosilac ovog projekta je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, a realizuje se u saradnji s mnogim domaćim i inostranim organizacijama i ustanovama. Projekat je koncipiran kao kompleksan multitematski i multikulturalni program, usmeren prema ideji jačanja međunacionalnog poverenja kod mladih u AP Vojvodini. Obuhvata mnoštvo potprojekata i manifestacijama koje se održavaju na teritoriji cele AP Vojvodine uključuje razne aktivnosti više hiljada učenika vojvođanskih osnovnih i srednjih škola.

Osnovni cilj ovoga projekta jeste umirivanje međunacionalnih tenzija, a dugoročno – razvijanje duha tolerancije, međusobnog uvažavanja i poverenja kod građana AP Vojvodine, a uz angažovanje svih relevantnih aktera.

Predmet projekta je negovanje i razvijanje vrednosti multietničkog i multikulturalnog društva AP Vojvodine, kao moderne evropske regije, na osnovama otvorenog demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava, a aktivnosti projekta usmerene su ka mladima, pre svega uzrasta od 14 do 19 godina, obuhvaćenim višim razredima osnovne škole i svim razredima srednje škole. Neposredni efekti projekta prevashodno bi trebalo da se odnose na same učesnike u projektu, ali i na sve one subjekte koji će posredno ili neposredno biti uključeni u realizaciju ovog projekta. Imajući u vidu da projekti podrazumevaju uključivanje i neposredan kontakt više hiljada mladih, realizacija projekta posredno bi imala uticaja i na širu populaciju u AP Vojvodini.

Svaka od dosadašnjih faza realizacije projekta razlikovala se po obimu i strukturi. Važno je pomenuti najobimnije i najvažnije potprojekte i aktivnosti dosadašnjih faza:

Televizijski Kviz „Koliko se poznajemo” – učenika srednjih škola
Potprojekat predstavlja organizaciju kviz-takmičenja u znanju o istoriji i kulturi manjinskih nacionalnih zajednica s prostora AP Vojvodine. Učesnici kviza su ekipe iz srednjih škola s teritorije cele Pokrajine.
Cilj potprojekta jeste edukacija stanovništva, pre svega mladih, o zajedničkoj istoriji i kulturi različitih manjinskih nacionalnih zajednica koje žive u AP Vojvodini, stvaranje uslova za ovakvu edukaciju masovnim uključenjem učenika srednjih škola iz AP Vojvodine i omogućavanjem prenosa takmičanja u medijima.
Od početka realizacije u proteklih trinaest ciklusa kviz-takmičenja (počev od 2006. godine) učestvovalo je 659 ekipe sa 2.609 takmičara i blizu 30.000 gledalaca – navijača škola koje su ekipe predstavljale.

Odloženo gledanje emisija 13. ciklusa kviz takmičenja
Kviz „Koliko se poznajemo“ – Publikacija za pripremu takmičara

„Kamp bez granica, Kanjiža“
U oviru projekta Pokrajinske vlade „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Centar za mlade „Ana i Bastian” iz Kanjiže organizuju manifestaciju „Kamp bez granica, Kanjiža” čiji je prvenstveni cilj afirmacija pozitivnih vrednosti multikulturalizma i promovisanje međusobnog suživota zajednica s teritorije AP Vojvodine.
Osnovna ideja potprojekta jeste pružanje prilike učenicima srednjih škola s teritorije cele Vojvodine da se u okviru više četvorodnevnih kampova druže, međusobno upoznaju i nadmeću u popularnim igrama veštine, spretnosti i znanja. Specifičnost ovog potprojekta ogleda se u tome što su ekipe mešovite po svojoj polnoj i etničkoj strukturi, formirane od predstavnika različitih škola koje učestvuju u projektu, čime jačaju međusobnu povezanost i poverenje.
Kamp je zamišljen kao mesto na kome je – pored nadmetanja – organizovan prateći program i kreativne radionice s ciljem međusobnog upoznavanja, prevazilaženja etničkih predrasuda i jačanja međunacionalnog poverenja.
Od početka realizacije manifestacije u 2015. godini učestvovalo je 696 takmičara iz 72 srednje škole iz Vojvodine.

Ostale aktivnosti na realizaciji projekta

„Edukativno putovanje”
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, kao nosilac Projekta, svake godine organizuje edukativno putovanje za najuspešnije učesnike projekta – učenike i njihove profesore.
Koncept putovanja prati osnovne ciljeve Projekta služi afirmaciji vrednosti Projekta i upoznavanju ljudi i prostora, kulturološki bliskih AP Vojvodini.
Specifični ciljevi putovanja su bluže upoznavanje učesnika sa kulturom i tradicijom etničkih zajednica koji žive ili su živeli na teritoriji AP Vojvodine, a putem poseta regionima i matičnim zemljama pojedinih naroda, kao i kulturno-istorijskim znamenitostima i institucijama koje se bave očuvanjem identiteta.
Od 2006. godine, najuspešniji učesnici Projekta imali su prilike da upoznaju sledeće gradove: Budimpeštu, Bratislavu, Beč, Berlin, Minhen, Salcburg, Grac, Pasau, Ulm, Drezden, Strazbur, Brisel, Rim, Barselonu, Prag, Krakov, Vroclav, Ljubljanu, Maribor, Košice, Temišvar, Brašov, Kluž, Sibiu, gradove severne Italije – Veneciju, Padovu, Bolcano, Veronu, Trst kao i mnoge značajne institucije – Evropski Parlamet, Savet Evrope, Kancelariju Dunavskog biroa u Nemačkoj, Univerzitete u Bolonji i Bolcanu.

Učesnici edukativnog putovanja

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini
U okviru Projekta, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice je U 2020. godini raspisao dva Konkursa za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini.

Prvi Konkurs je bio raspisan dana 19.02.2020. godine na iznos od 12.000.000,00 dinara.
Drugi Konkurs je bio raspisan dana 10.11.2020. godine na iznos od 3.790.000,00 dinara.

Sredstva su planirana za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti organizacija, udruženja, asocijacija i drugih subjekata, koje imaju za cilj afirmaciju vrednosti multikulturnog društva i očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini, namenjenih naročito za:
• očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;
• zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;
• stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;
• negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;
• predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;
• književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
• konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
• negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;
• saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.
• projekte koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih
• unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti

Na oba Konkursa je u 2020. godini pristiglo 508 prijava od kojih je 471 bilo validno. Sredstva su dodeljena po osnovu 179 prijava.

Rezultati prvog Konkursa u 2020. godini
Rezultati drugog Konkursa u 2020. godini

Multikulturalizam na klik

Nakon sprovedenog Javnog konkursa za sufinanisiranje potprojekta "Multikulturalizam na klik", Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice u saradnji sa Forumom za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu, Novi Sad u 2021. godini realizuje 6 nagradnih konkursa za učenike osnovnih i srednjih škola iz AP Vojvodine.
Konkursi podrazumevaju angažovanje učenika i podnošenje radova u različitim formama izražavanja (video rad, fotografija, literarna forma, dizajn ili likovni rad i dr) na zadate teme u oblasti multikulturalizma, etničke raznolikosti i kulturnog identiteta nacionalnih zajednica u AP Vojvodini.

U okviru navedenih tema, autorski materijal treba da izrazi autentično lično viđenje etničke raznolikosti ili kulturnih specifičnosti etničkih zajednica iz AP Vojvodine.

Autorske materijale podnosilaca vrednuje i ocenjuje konkursna komisija, formirana od predstavnika FESAP-a, Sekretarijata, predstavnika obrazovnih ustanova i istaknutih pojedinaca iz oblasti teme konkursa, a autori najbolje rangiranih radova nagrađuju se multimedijalnim uređajima.

Aktivnosti u okviru projekta iz ranijih faza realizacije
Pored navedenih, u okviru projekta realizovano je mnoštvo potprojekata i aktivnosti:

• Sportska takmičenja s dodatnim sadržajima „Kup tolerancije”
• Muzejska izložba „Zavičaj na Dunavu - suživot Nemaca i Srba u Vojvodini”
Muzejska izložba „Živeti zajedno” – suživot Srba i Mađara – mobilna forma
• Konkurs za amatersku fotografiju „Bogatstvo različitosti”
• „Zajedno” – dokumentarni TV serijal
• Medijska kampanja – Multikulturalizam u AP Vojvodini
• Prezentacije manjinskih nacionalnih zajednica „Etno-dan“
• Istraživanje „Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u AP Vojvodini“
Projekat „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini” jeste akcija Pokrajinske vlade trajnog karaktera. Izvršna vlast u pokrajini prepoznala je problem i preduzela je potrebne akcije i mere u vidu ovog projekta. Inicijativa je morala krenuti od izvršne vlasti, ali je osnovna ideja, od samog početka realizacije ove akcije da projektne aktivnosti prerasla u vaspitno-obrazovni proces čija će realizacija biti u potpunosti poverena relevantnim subjektima u AP Vojvodini.
S druge strane, jedan od ciljeva ove akcije jeste i taj da se podstakne pozitivan društveni trend angažovanja svih relevantnih aktera na afirmisanju i promociji vrednosti od značaja za kulturni identitet AP Vojvodine.

Kontakt:
Bojan Gregurić
Samostalni savetnik za ostvarivanje ravnopravnosti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica
imejl: bojan.greguric@vojvodina.gov.rs
021 487 4604

04.10.2021