media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Бесплатна правна подршка

На основу члана 26. Закона о бесплатној правној помоћи („сл. Гласник рс“ бр. 87/18) у оквиру бесплатне правне подршке начелници одељења у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, који пружају опште правне информације из надлежности одељења су:

- Даница Лучић, начелник одељења за област образовања и правне послове у области образовања (021/487-4451, имејл: danica.lucic@vojvodina.gov.rs)
- Слободанка Станковић Давидов, начелник одељења за испите (лиценце за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, лиценце за директоре образовних установа, стручни испит за секретаре образованих установа, првосудни испит, судски тумачи, државни стручни испит, језички испити) (021/487-4226, имејл: slobodanka.stankovic@vojvodina.gov.rs)
- Дијана Катона, начелник одељења за прописе и послове управе (у вези са давањем сагласности на печате, употребу грба АПВ и имена „Војводина“, (021/487-4427, имејл: dijana.katona@vojvodina.gov.rs)
- Силвиа Палфи, самостални саветник, начелник одељења, канцеларија бр. 69/1.спрат (021- 487 4895, имејл: silvia.palfi@vojvodina.gov.rs)
- Валерија Глишић Кесег, начелник одељења за материјално финансијске послове у области образовања (021/487-4262, имејл: valerija.glisic@vojvodina.gov.rs)
- Чаба Варга, начелник одељења за материјално финансијске послове (021/487-4681, caba.varga@vojvodina.gov.rs)
- Весна Рашетић, начелник одељења за заједничке послове (021/487-4396, имејл: vesna.rasetic@vojvodina.gov.rs)
- Mилош Зубац, начелник одељења за лекторисање и послове превођења (021/487-4746, имејл: milos.zubac@vojvodina.gov.rs)

08.08.2022