media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Службени лист АПВ

2024
Службени лист АПВ 22/2024
Службени лист АПВ 21/2024
Службени лист АПВ 20/2024
Службени лист АПВ 19/2024
Службени лист АПВ 18/2024
Службени лист АПВ 17/2024
Службени лист АПВ 16/2024
Службени лист АПВ 15/2024
Службени лист АПВ 14/2024
Службени лист АПВ 13/2024
Службени лист АПВ 12/2024
Службени лист АПВ 11/2024
Службени лист АПВ 10/2024
Службени лист АПВ 09/2024
Службени лист АПВ 08/2024
Службени лист АПВ 07/2024
Службени лист АПВ 06/2024
Службени лист АПВ 05/2024
Службени лист АПВ 04/2024
Службени лист АПВ 03/2024
Службени лист АПВ 02/2024
Службени лист АПВ 01/2024
2023
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката у 2023.
Службени лист АПВ 57/2023
Службени лист АПВ 56/2023
Службени лист АПВ 55/2023
Службени лист АПВ 54/2023
Службени лист АПВ 53/2023
Службени лист АПВ 52/2023
Службени лист АПВ 51/2023
Службени лист АПВ 50/2023
Службени лист АПВ 49/2023
Службени лист АПВ 48/2023
Службени лист АПВ 47/2023
Службени лист АПВ 46/2023
Службени лист АПВ 45/2023
Службени лист АПВ 44/2023
Службени лист АПВ 43/2023
Службени лист АПВ 42/2023
Службени лист АПВ 41/2023
Службени лист АПВ 40/2023
Службени лист АПВ 39/2023
Службени лист АПВ 38/2023
Службени лист АПВ 37/2023
Службени лист АПВ 36/2023
Службени лист АПВ 35/2023
Службени лист АПВ 34/2023
Службени лист АПВ 33/2023
Службени лист АПВ 32/2023
Службени лист АПВ 31/2023
Службени лист АПВ 30/2023
Службени лист АПВ 29/2023
Службени лист АПВ 28/2023
Службени лист АПВ 27/2023
Службени лист АПВ 26/2023
Службени лист АПВ 25/2023
Службени лист АПВ 24/2023
Службени лист АПВ 23/2023
Службени лист АПВ 22/2023
Службени лист АПВ 21/2023
Службени лист АПВ 20/2023
Службени лист АПВ 19/2023
Службени лист АПВ 18/2023
Службени лист АПВ 17/2023
Службени лист АПВ 16/2023
Службени лист АПВ 15/2023
Службени лист АПВ 14/2023
Службени лист АПВ 13/2023
Службени лист АПВ 12/2023
Службени лист АПВ 11/2023
Службени лист АПВ 10/2023
Службени лист АПВ 09/2023
Службени лист АПВ 08/2023
Службени лист АПВ 07/2023
Службени лист АПВ 06/2023
Службени лист АПВ 05/2023
Службени лист АПВ 04/2023
Службени лист АПВ 03/2023
Службени лист АПВ 02/2023
Службени лист АПВ 01/2023
2022
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката у 2022.
Службени лист АПВ 55/2022
Службени лист АПВ 54/2022
Службени лист АПВ 53/2022
Службени лист АПВ 52/2022
Службени лист АПВ 51/2022
Службени лист АПВ 50/2022
Службени лист АПВ 49/2022
Службени лист АПВ 48/2022
Службени лист АПВ 47/2022
Службени лист АПВ 46/2022
Службени лист АПВ 45/2022
Службени лист АПВ 44/2022
Службени лист АПВ 43/2022
Службени лист АПВ 42/2022
Службени лист АПВ 41/2022
Службени лист АПВ 40/2022
Службени лист АПВ 39/2022
Службени лист АПВ 38/2022
Службени лист АПВ 37/2022
Службени лист АПВ 36/2022
Службени лист АПВ 35/2022
Службени лист АПВ 34/2022
Службени лист АПВ 33/2022
Службени лист АПВ 32/2022
Службени лист АПВ 31/2022
Службени лист АПВ 30/2022
Службени лист АПВ 29/2022
Службени лист АПВ 28/2022
Службени лист АПВ 27/2022
Службени лист АПВ 26/2022
Службени лист АПВ 25/2022
Службени лист АПВ 24/2022
Службени лист АПВ 23/2022
Службени лист АПВ 22/2022
Службени лист АПВ 21/2022
Службени лист АПВ 20/2022
Службени лист АПВ 19/2022
Службени лист АПВ 18/2022
Службени лист АПВ 17/2022
Службени лист АПВ 16/2022
Службени лист АПВ 15/2022
Службени лист АПВ 14/2022
Службени лист АПВ 13/2022
Службени лист АПВ 12/2022
Службени лист АПВ 11/2022
Службени лист АПВ 10/2022
Службени лист АПВ 09/2022
Службени лист АПВ 08/2022
Службени лист АПВ 07/2022
Службени лист АПВ 06/2022
Службени лист АПВ 05/2022
Службени лист АПВ 04/2022
Службени лист АПВ 03/2022
Службени лист АПВ 02/2022
Службени лист АПВ 01/2022
2021
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката у 2021. години
Службени лист АПВ Збирка важећих општих аката за 2021. годину
Службени лист АПВ 55/2021
Службени лист АПВ 54/2021
Службени лист АПВ 53/2021
Службени лист АПВ 52/2021
Службени лист АПВ 51/2021
Службени лист АПВ 50/2021
Службени лист АПВ 49/2021
Службени лист АПВ 48/2021
Службени лист АПВ 47/2021
Службени лист АПВ 46/2021
Службени лист АПВ 45/2021
Службени лист АПВ 45-I/2021
Службени лист АПВ 44/2021
Службени лист АПВ 43/2021
Службени лист АПВ 42/2021
Службени лист АПВ 41/2021
Службени лист АПВ 40/2021
Службени лист АПВ 39/2021
Службени лист АПВ 38/2021
Службени лист АПВ 37/2021
Службени лист АПВ 36/2021
Службени лист АПВ 35/2021
Службени лист АПВ 34/2021
Службени лист АПВ 33/2021
Службени лист АПВ 32/2021
Службени лист АПВ 31/2021
Службени лист АПВ 30/2021
Службени лист АПВ 29/2021
Службени лист АПВ 28/2021
Службени лист АПВ 27/2021
Службени лист АПВ 26/2021
Службени лист АПВ 25/2021
Службени лист АПВ 24/2021
Службени лист АПВ 23/2021
Службени лист АПВ 22/2021
Службени лист АПВ 21/2021
Службени лист АПВ 20/2021
Службени лист АПВ 19/2021
Службени лист АПВ 18/2021
Службени лист АПВ 17/2021
Службени лист АПВ 16/2021
Службени лист АПВ 15/2021
Службени лист АПВ 14/2021
Службени лист АПВ 13/2021
Службени лист АПВ 12/2021
Службени лист АПВ 11/2021
Службени лист АПВ 10/2021
Службени лист АПВ 09/2021
Службени лист АПВ 08/2021
Службени лист АПВ 07/2021
Службени лист АПВ 06/2021
Службени лист АПВ 05/2021
Службени лист АПВ 04/2021
Службени лист АПВ 03/2021
Службени лист АПВ 02/2021
Службени лист АПВ 01/2021
2020
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката у 2020. години
Службени лист АПВ Збирка важећих општих аката за 2020. годину
Службени лист АПВ 68/2020
Службени лист АПВ 67/2020
Службени лист АПВ 66/2020
Службени лист АПВ 65/2020
Службени лист АПВ 64/2020
Службени лист АПВ 63/2020
Службени лист АПВ 62/2020
Службени лист АПВ 61/2020
Службени лист АПВ 60/2020
Службени лист АПВ 59/2020
Службени лист АПВ 58/2020
Службени лист АПВ 57/2020
Службени лист АПВ 56/2020
Службени лист АПВ 55/2020
Службени лист АПВ 54/2020
Службени лист АПВ 53/2020
Службени лист АПВ 52/2020
Службени лист АПВ 51/2020
Службени лист АПВ 50/2020
Службени лист АПВ 49/2020
Службени лист АПВ 48/2020
Службени лист АПВ 47/2020
Службени лист АПВ 46/2020
Службени лист АПВ 45/2020
Службени лист АПВ 44/2020
Службени лист АПВ 43/2020
Службени лист АПВ 42/2020
Службени лист АПВ 41/2020
Службени лист АПВ 40/2020
Службени лист АПВ 39/2020
Службени лист АПВ 38/2020
Службени лист АПВ 37/2020
Службени лист АПВ 36/2020
Службени лист АПВ 35/2020
Службени лист АПВ 34/2020
Службени лист АПВ 33/2020
Службени лист АПВ 32/2020
Службени лист АПВ 31/2020
Службени лист АПВ 30/2020
Службени лист АПВ 29/2020
Службени лист АПВ 28/2020
Службени лист АПВ 27/2020
Службени лист АПВ 26/2020
Службени лист АПВ 25/2020
Службени лист АПВ 24/2020
Службени лист АПВ 23/2020
Службени лист АПВ 22/2020
Службени лист АПВ 21/2020
Службени лист АПВ 20/2020
Службени лист АПВ 19/2020
Службени лист АПВ 18/2020
Службени лист АПВ 17/2020
Службени лист АПВ 16/2020
Службени лист АПВ 15/2020
Службени лист АПВ 14/2020
Службени лист АПВ 13/2020
Службени лист АПВ 12/2020
Службени лист АПВ 11/2020
Службени лист АПВ 10/2020
Службени лист АПВ 09/2020
Службени лист АПВ 08/2020
Службени лист АПВ 07/2020
Службени лист АПВ 06/2020
Службени лист АПВ 05/2020
Службени лист АПВ 04/2020
Службени лист АПВ 03/2020
Службени лист АПВ 02/2020
Службени лист АПВ 01/2020
2019
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката у 2019 години
Службени лист АПВ Збирка важећих општих аката за 2019. годину
Службени лист АПВ 54/2019
Службени лист АПВ 53/2019
Службени лист АПВ 52/2019
Службени лист АПВ 51/2019
Службени лист АПВ 50/2019
Службени лист АПВ 49/2019
Службени лист АПВ 48/2019
Службени лист АПВ 47/2019
Службени лист АПВ 46/2019
Службени лист АПВ 45/2019
Службени лист АПВ 44/2019
Службени лист АПВ 43/2019
Службени лист АПВ 42/2019
Службени лист АПВ 41/2019
Службени лист АПВ 40/2019
Службени лист АПВ 39/2019
Службени лист АПВ 38/2019
Службени лист АПВ 37/2019
Службени лист АПВ 36/2019
Службени лист АПВ 35/2019
Службени лист АПВ 34/2019
Службени лист АПВ 33/2019
Службени лист АПВ 32/2019
Службени лист АПВ 31/2019
Службени лист АПВ 30/2019
Службени лист АПВ 29/2019
Службени лист АПВ 28/2019
Службени лист АПВ 27/2019
Службени лист АПВ 26/2019
Службени лист АПВ 25/2019
Службени лист АПВ 24/2019
Службени лист АПВ 23/2019
Службени лист АПВ 22/2019
Службени лист АПВ 21/2019
Службени лист АПВ 20/2019
Службени лист АПВ 19/2019
Службени лист АПВ 18/2019
Службени лист АПВ 17/2019
Службени лист АПВ 16/2019
Службени лист АПВ 15/2019
Службени лист АПВ 14/2019
Службени лист АПВ 13/2019
Службени лист АПВ 12/2019
Службени лист АПВ 11/2019
Службени лист АПВ 10/2019
Службени лист АПВ 09/2019
Службени лист АПВ 08/2019
Службени лист АПВ 07/2019
Службени лист АПВ 06/2019
Службени лист АПВ 05/2019
Службени лист АПВ 04/2019
Службени лист АПВ 03/2019
Службени лист АПВ 02/2019
Службени лист АПВ 01/2019
2018
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката у 2018. години
Службени лист АПВ Збирка важећих општих аката за 2018. годину
Службени лист АПВ 60/2018
Службени лист АПВ 59/2018
Службени лист АПВ 58/2018
Службени лист АПВ 57/2018
Службени лист АПВ 56/2018
Службени лист АПВ 55/2018
Службени лист АПВ 54/2018
Службени лист АПВ 53/2018
Службени лист АПВ 52/2018
Службени лист АПВ 51/2018
Службени лист АПВ 50/2018
Службени лист АПВ 49/2018
Службени лист АПВ 48/2018
Службени лист АПВ 47/2018
Службени лист АПВ 46/2018
Службени лист АПВ 45/2018
Службени лист АПВ 44/2018
Службени лист АПВ 43/2018
Службени лист АПВ 42/2018
Службени лист АПВ 41/2018
Службени лист АПВ 40/2018
Службени лист АПВ 39/2018
Службени лист АПВ 38/2018
Службени лист АПВ 37/2018
Службени лист АПВ 36/2018
Службени лист АПВ 35/2018
Службени лист АПВ 34/2018
Службени лист АПВ 33/2018
Службени лист АПВ 32/2018
Службени лист АПВ 31/2018
Службени лист АПВ 30/2018
Службени лист АПВ 29/2018
Службени лист АПВ 28/2018
Службени лист АПВ 27/2018
Службени лист АПВ 26/2018
Службени лист АПВ 25/2018
Службени лист АПВ 24/2018
Службени лист АПВ 23/2018
Службени лист АПВ 22/2018
Службени лист АПВ 21/2018
Службени лист АПВ 20/2018
Службени лист АПВ 19/2018
Службени лист АПВ 18/2018
Службени лист АПВ 17/2018
Службени лист АПВ 16/2018
Службени лист АПВ 15/2018
Службени лист АПВ 14/2018
Службени лист АПВ 13/2018
Службени лист АПВ 12/2018
Службени лист АПВ 11/2018
Службени лист АПВ 10/2018
Службени лист АПВ 09/2018
Службени лист АПВ 08/2018
Службени лист АПВ 07/2018
Службени лист АПВ 06/2018
Службени лист АПВ 05/2018
Службени лист АПВ 04/2018
Службени лист АПВ 03/2018
Службени лист АПВ 02/2018
Службени лист АПВ 01/2018
2017
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката у 2017. години
Службени лист АПВ 58/2017
Службени лист АПВ 57/2017
Службени лист АПВ 56/2017
Службени лист АПВ 55/2017
Службени лист АПВ 54/2017
Службени лист АПВ 53/2017
Службени лист АПВ 52/2017
Службени лист АПВ 51/2017
Службени лист АПВ 50/2017
Службени лист АПВ 49/2017
Службени лист АПВ 48/2017
Службени лист АПВ 47/2017
Службени лист АПВ 46/2017
Службени лист АПВ 45/2017
Службени лист АПВ 44/2017
Службени лист АПВ 43/2017
Службени лист АПВ 43/2017
Службени лист АПВ 42/2017
Службени лист АПВ 41/2017
Службени лист АПВ 40/2017
Службени лист АПВ 39/2017
Службени лист АПВ 38/2017
Службени лист АПВ 37/2017
Службени лист АПВ 36/2017
Службени лист АПВ 35/2017
Службени лист АПВ 34/2017
Службени лист АПВ 33/2017
Службени лист АПВ 32/2017
Службени лист АПВ 31/2017
Службени лист АПВ 30/2017
Службени лист АПВ 29/2017
Службени лист АПВ 28/2017
Службени лист АПВ 27/2017
Службени лист АПВ 26/2017
Службени лист АПВ 25/2017
Службени лист АПВ 24/2017
Службени лист АПВ 23/2017
Службени лист АПВ 22/2017
Службени лист АПВ 21/2017
Службени лист АПВ 20/2017
Службени лист АПВ 19/2017
Службени лист АПВ 18/2017
Службени лист АПВ 17/2017
Службени лист АПВ 16/2017
Службени лист АПВ 15/2017
Службени лист АПВ 14/2017
Службени лист АПВ 13/2017
Службени лист АПВ 12/2017
Службени лист АПВ 11/2017
Службени лист АПВ 10/2017
Службени лист АПВ 09/2017
Службени лист АПВ 08/2017
Службени лист АПВ 07/2017
Службени лист АПВ 06/2017
Службени лист АПВ 05/2017
Службени лист АПВ 04/2017
Службени лист АПВ 03/2017
Службени лист АПВ 02/2017
Службени лист АПВ 01/2017
2016
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката у 2016. години
Службени лист АПВ 71/2016
Службени лист АПВ 70/2016
Службени лист АПВ 69/2016
Службени лист АПВ 68/2016
Службени лист АПВ 67/2016
Службени лист АПВ 66/2016
Службени лист АПВ 65/2016
Службени лист АПВ 64/2016
Службени лист АПВ 63/2016
Службени лист АПВ 62/2016
Службени лист АПВ 61/2016
Службени лист АПВ 60/2016
Службени лист АПВ 59/2016
Службени лист АПВ 58/2016
Службени лист АПВ 57/2016
Службени лист АПВ 56/2016
Службени лист АПВ 55/2016
Службени лист АПВ 54/2016
Службени лист АПВ 53/2016
Службени лист АПВ 52/2016
Службени лист АПВ 51/2016
Службени лист АПВ 51/2016
Службени лист АПВ 50/2016
Службени лист АПВ 49/2016
Службени лист АПВ 48/2016
Службени лист АПВ 47/2016
Службени лист АПВ 46/2016
Службени лист АПВ 45/2016
Службени лист АПВ 44/2016
Службени лист АПВ 43/2016
Службени лист АПВ 42/2016
Службени лист АПВ 41/2016
Службени лист АПВ 40/2016
Службени лист АПВ 39/2016
Службени лист АПВ 38/2016
Службени лист АПВ 37/2016
Службени лист АПВ 36/2016
Службени лист АПВ 35/2016
Службени лист АПВ 34/2016
Службени лист АПВ 33/2016
Службени лист АПВ 32/2016
Службени лист АПВ 31/2016
Службени лист АПВ 30/2016
Службени лист АПВ 29/2016
Службени лист АПВ 28/2016
Службени лист АПВ 27/2016
Службени лист АПВ 26/2016
Службени лист АПВ 25/2016
Службени лист АПВ 24/2016
Службени лист АПВ 23/2016
Службени лист АПВ 22/2016
Службени лист АПВ 21/2016
Службени лист АПВ 20/2016
Службени лист АПВ 19/2016
Службени лист АПВ 18/2016
Службени лист АПВ 17/2016
Службени лист АПВ 16/2016
Службени лист АПВ 15/2016
Службени лист АПВ 14/2016
Службени лист АПВ 13/2016
Службени лист АПВ 12/2016
Службени лист АПВ 11/2016
Службени лист АПВ 10/2016
Службени лист АПВ 09/2016
Службени лист АПВ 08/2016
Службени лист АПВ 07/2016
Службени лист АПВ 06/2016
Службени лист АПВ 05/2016
Службени лист АПВ 04/2016
Службени лист АПВ 03/2016
Службени лист АПВ 02/2016
Службени лист АПВ 01/2016
2015
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката у 2015. години
Службени лист АПВ 55/2015
Службени лист АПВ 54/2015
Службени лист АПВ 53/2015
Службени лист АПВ 52/2015
Службени лист АПВ 51/2015
Службени лист АПВ 50/2015
Службени лист АПВ 49/2015
Службени лист АПВ 48/2015
Службени лист АПВ 47/2015
Службени лист АПВ 46/2015
Службени лист АПВ 45/2015
Службени лист АПВ 44/2015
Службени лист АПВ 43/2015
Службени лист АПВ 42/2015
Службени лист АПВ 41/2015
Службени лист АПВ 40/2015
Службени лист АПВ 39/2015
Службени лист АПВ 38/2015
Службени лист АПВ 37/2015
Службени лист АПВ 36/2015
Службени лист АПВ 35/2015
Службени лист АПВ 34/2015
Службени лист АПВ 33/2015
Службени лист АПВ 32/2015
Службени лист АПВ 31/2015
Службени лист АПВ 30/2015
Службени лист АПВ 29/2015
Службени лист АПВ 28/2015
Службени лист АПВ 27/2015
Службени лист АПВ 26/2015
Службени лист АПВ 25/2015
Службени лист АПВ 24/2015
Службени лист АПВ 23/2015
Службени лист АПВ 22/2015
Службени лист АПВ 21/2015
Службени лист АПВ 20/2015
Службени лист АПВ 19/2015
Службени лист АПВ 18/2015
Службени лист АПВ 17/2015
Службени лист АПВ 16/2015
Службени лист АПВ 15/2015
Службени лист АПВ 14/2015
Службени лист АПВ 13/2015
Службени лист АПВ 12/2015
Службени лист АПВ 11/2015
Службени лист АПВ 10/2015
Службени лист АПВ 09/2015
Службени лист АПВ 08/2015
Службени лист АПВ 07/2015
Службени лист АПВ 06/2015
Службени лист АПВ 05/2015
Службени лист АПВ 04/2015
Службени лист АПВ 03/2015
Службени лист АПВ 02/2015
Службени лист АПВ 01/2015
2014
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката 2014
Службени лист АПВ 56/2014
Службени лист АПВ 55/2014
Службени лист АПВ 54/2014
Службени лист АПВ 53/2014
Службени лист АПВ 52/2014
Службени лист АПВ 51/2014
Службени лист АПВ 50/2014
Службени лист АПВ 49/2014
Службени лист АПВ 48/2014
Службени лист АПВ 47/2014
Службени лист АПВ 46/2014
Службени лист АПВ 45/2014
Службени лист АПВ 44/2014
Службени лист АПВ 43/2014
Службени лист АПВ 42/2014
Службени лист АПВ 41/2014
Службени лист АПВ 40/2014
Службени лист АПВ 39/2014
Службени лист АПВ 38/2014
Службени лист АПВ 37/2014
Службени лист АПВ 36/2014
Службени лист АПВ 35/2014
Службени лист АПВ 34/2014
Службени лист АПВ 33/2014
Службени лист АПВ 32/2014
Службени лист АПВ 31/2014
Службени лист АПВ 30/2014
Службени лист АПВ 29/2014
Службени лист АПВ 28/2014
Службени лист АПВ 27/2014
Службени лист АПВ 26/2014
Службени лист АПВ 25/2014
Службени лист АПВ 24/2014
Службени лист АПВ 23/2014
Службени лист АПВ 22/2014
Службени лист АПВ 21/2014
Службени лист АПВ 20/2014
Службени лист АПВ 19/2014
Службени лист АПВ 18/2014
Службени лист АПВ 17/2014
Службени лист АПВ 16/2014
Службени лист АПВ 15/2014
Службени лист АПВ 14/2014
Службени лист АПВ 13/2014
Службени лист АПВ 12/2014
Службени лист АПВ 11/2014
Службени лист АПВ 10/2014
Службени лист АПВ 09/2014
Службени лист АПВ 08/2014
Службени лист АПВ 07/2014
Службени лист АПВ 06/2014
Службени лист АПВ 05/2014
Службени лист АПВ 04/2014
Службени лист АПВ 03/2014
Службени лист АПВ 02/2014
Службени лист АПВ 01/2014
2013
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката 2013
Службени лист АПВ 50/2013
Службени лист АПВ 49/2013
Службени лист АПВ 48/2013
Службени лист АПВ 47/2013
Службени лист АПВ 46/2013
Службени лист АПВ 45/2013
Службени лист АПВ 44/2013
Службени лист АПВ 43/2013
Службени лист АПВ 42/2013
Службени лист АПВ 41/2013
Службени лист АПВ 40/2013
Службени лист АПВ 39/2013
Службени лист АПВ 38/2013
Службени лист АПВ 37/2013
Службени лист АПВ 36/2013
Службени лист АПВ 35/2013
Службени лист АПВ 34/2013
Службени лист АПВ 33/2013
Службени лист АПВ 32/2013
Службени лист АПВ 31/2013
Службени лист АПВ 30/2013
Службени лист АПВ 29/2013
Службени лист АПВ 28/2013
Службени лист АПВ 27/2013
Службени лист АПВ 26/2013
Службени лист АПВ 25/2013
Службени лист АПВ 24/2013
Службени лист АПВ 23/2013
Службени лист АПВ 22/2013
Службени лист АПВ 21/2013
Службени лист АПВ 20/2013
Службени лист АПВ 19/2013
Службени лист АПВ 18/2013
Службени лист АПВ 17/2013
Службени лист АПВ 16/2013
Службени лист АПВ 15/2013
Службени лист АПВ 14/2013
Службени лист АПВ 13/2013
Службени лист АПВ 12/2013
Службени лист АПВ 11/2013
Службени лист АПВ 10/2013
Службени лист АПВ 09/2013
Службени лист АПВ 08/2013
Службени лист АПВ 07/2013
Службени лист АПВ 06/2013
Службени лист АПВ 05/2013
Службени лист АПВ 04/2013
Службени лист АПВ 03/2013
Службени лист АПВ 02/2013
Службени лист АПВ 01/2013
2012
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката
Службени лист АПВ 40/2012
Службени лист АПВ 39/2012
Службени лист АПВ 38/2012
Службени лист АПВ 37/2012
Службени лист АПВ 36/2012
Службени лист АПВ 35/2012
Службени лист АПВ 34/2012
Службени лист АПВ 33/2012
Службени лист АПВ 32/2012
Службени лист АПВ 31/2012
Службени лист АПВ 30/2012
Службени лист АПВ 29/2012
Службени лист АПВ 28/2012
Службени лист АПВ 27/2012
Службени лист АПВ 26/2012
Службени лист АПВ 25/2012
Службени лист АПВ 24/2012
Службени лист АПВ 23/2012
Службени лист АПВ 22/2012
Службени лист АПВ 21/2012
Службени лист АПВ 20/2012
Службени лист АПВ 19/2012
Службени лист АПВ 18/2012
Службени лист АПВ 17/2012
Службени лист АПВ 16/2012
Службени лист АПВ 15/2012
Службени лист АПВ 14/2012
Службени лист АПВ 13/2012
Службени лист АПВ 12/2012
Службени лист АПВ 11/2012
Службени лист АПВ 10/2012
Службени лист АПВ 09/2012
Службени лист АПВ 08/2012
Службени лист АПВ 07/2012
Службени лист АПВ 06/2012
Службени лист АПВ 05/2012
Службени лист АПВ 04/2012
Службени лист АПВ 03/2012
Службени лист АПВ 02/2012
Службени лист АПВ 01/2012
2011
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката 2011
Службени лист АПВ 23/2011
Службени лист АПВ 22/2011
Службени лист АПВ 21/2011
Службени лист АПВ 20/2011
Службени лист АПВ 19/2011
Службени лист АПВ 18/2011
Службени лист АПВ 17/2011
Службени лист АПВ 16/2011
Службени лист АПВ 15/2011
Службени лист АПВ 14/2011
Службени лист АПВ 13/2011
Службени лист АПВ 12/2011
Службени лист АПВ 11/2011
Службени лист АПВ 10/2011
Службени лист АПВ 09/2011
Службени лист АПВ 08/2011
Службени лист АПВ 07/2011
Службени лист АПВ 06/2011
Службени лист АПВ 05/2011
Службени лист АПВ 04/2011
Службени лист АПВ 03/2011
Службени лист АПВ 02/2011
Службени лист АПВ 01/2011
2010
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката 2010
Службени лист АПВ 23/2010
Службени лист АПВ 22/2010
Службени лист АПВ 21/2010
Службени лист АПВ 20/2010
Службени лист АПВ 19/2010
Службени лист АПВ 18/2010
Службени лист АПВ 17/2010
Службени лист АПВ 16/2010
Службени лист АПВ 15/2010
Службени лист АПВ 14/2010
Службени лист АПВ 13/2010
Службени лист АПВ 12/2010
Службени лист АПВ 11/2010
Службени лист АПВ 10/2010
Службени лист АПВ 09/2010
Службени лист АПВ 08/2010
Службени лист АПВ 07/2010
Службени лист АПВ 06/2010
Службени лист АПВ 05/2010
Службени лист АПВ 04/2010
Службени лист АПВ 03/2010
Службени лист АПВ 02/2010
Службени лист АПВ 01/2010
2009
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката 2009
Службени лист АПВ 20/2009
Службени лист АПВ 19/2009
Службени лист АПВ 18/2009
Службени лист АПВ 17/2009
Службени лист АПВ 16/2009
Службени лист АПВ 15/2009
Службени лист АПВ 14/2009
Службени лист АПВ 13/2009
Службени лист АПВ 12/2009
Службени лист АПВ 11/2009
Службени лист АПВ 10/2009
Службени лист АПВ 09/2009
Службени лист АПВ 08/2009
Службени лист АПВ 07/2009
Службени лист АПВ 06/2009
Службени лист АПВ 05/2009
Службени лист АПВ 04/2009
Службени лист АПВ 03/2009
Службени лист АПВ 02/2009
Службени лист АПВ 01/2009
2008
Службени лист АПВ Регистар објављених прописа и других аката
Службени лист АПВ 25/2008
Службени лист АПВ 24/2008 [8,73MB]
Службени лист АПВ 23/2008
Службени лист АПВ 22/2008
Службени лист АПВ 21/2008
Службени лист АПВ 20/2008
Службени лист АПВ 19/2008
Службени лист АПВ 19/2008
Службени лист АПВ 18/2008
Службени лист АПВ 17/2008
Службени лист АПВ 16/2008
Службени лист АПВ 15/2008
Службени лист АПВ 14/2008
Службени лист АПВ 13/2008
Службени лист АПВ 12/2008
Службени лист АПВ 11/2008
Службени лист АПВ 10/2008
Службени лист АПВ 09/2008
Службени лист АПВ 08/2008
Службени лист АПВ 07/2008
Службени лист АПВ 06/2008
Службени лист АПВ 05/2008
Службени лист АПВ 04/2008
Службени лист АПВ 03/2008
Службени лист АПВ 01/2008
2007
Службени лист АПВ 22/2007
Службени лист АПВ 21/2007
Службени лист АПВ 19/2007
Службени лист АПВ 18/2007
Службени лист АПВ 17/2007
Службени лист АПВ 16/2007
Службени лист АПВ 15/2007
Службени лист АПВ 14/2007
Службени лист АПВ 13/2007
Службени лист АПВ 12/2007
Службени лист АПВ 11/2007
Службени лист АПВ 10/2007
Службени лист АПВ 09/2007
Службени лист АПВ 08/2007
Службени лист АПВ 07/2007
Службени лист АПВ 06/2007
Службени лист АПВ 05/2007
Службени лист АПВ 04/2007
Службени лист АПВ 03/2007
Службени лист АПВ 02/2007
Службени лист АПВ 01/2007
2006
Службени лист АПВ регистар/2006
Службени лист АПВ 20/2006
Службени лист АПВ 19/2006
Службени лист АПВ 18/2006
Службени лист АПВ 17/2006
Службени лист АПВ 16/2006
Службени лист АПВ 15/2006
Службени лист АПВ 14/2006
Службени лист АПВ 13/2006
Службени лист АПВ 12/2006
Службени лист АПВ 11/2006
Службени лист АПВ 10/2006
Службени лист АПВ 09/2006
Службени лист АПВ 08/2006-3
Службени лист АПВ 08/2006-2
Службени лист АПВ 08/2006-1
Службени лист АПВ 08/2006
Службени лист АПВ 07/2006-4
Службени лист АПВ 07/2006-3
Службени лист АПВ 07/2006-2
Службени лист АПВ 07/2006-1
Службени лист АПВ 06/2006
Службени лист АПВ 05/2006
Службени лист АПВ 04/2006
Службени лист АПВ 03/2006
Службени лист АПВ 02/2006