media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице – виши референт за материјално – финансијске послове

Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време, виши референт за материјално – финансијске послове – 1 извршилац.
Рок за подношење пријава почиње 18.9.2018. године а истиче 2.10.2018. године.

Конкурс

17.09.2018