media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Одлука о поништавању - Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години

Конкурс

Пријава-предшколске установе
Правилник-предшколске установе
Резултати Конкурса-предшколске установе

Пријава – програми и пројекти у области основног и средњег образовања – установе
Пријава – програми и пројекти у области основног и средњег образовања – удружења
Правилник-основно и средње образовање
Резултати Конкурса -основно и средње образовање

Пријава-ученички стандард
Правилник-ученички стандард
Обавештење -ученички стандард
Одлука о поништавању - ученички стандард

Пријава-језичке компетенције
Правилник-језичке компетенције
Обавештење-језичке компетенције
Одлука о поништавању - језичке компетенције

Пријава-образовање одраслих
Правилник-образовање одраслих
Обавештење -образовање одраслих
Одлука о поништавању - образовање одраслих

Пријава-двојезичка настава
Правилник-двојезичка настава
Резултати Конкурса -двојезичка настава

Пријава-закуп школског простора
Правилник-закуп школског простора
Резултати Конкурса -закуп школског простора

15.06.2020