media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији AП Војводине за 2019. годину

Конкурс
Пријава
Правилник – основно и средње образовање и ученички стандард
Правилник – предшколске установе
Упутство

Резултати – предшколске установе
Резултати – основно образовање
Резултати – средње образовање
Резултати – ученички стандард

22.04.2019