media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Резултати Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2017. годину

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице расписује конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2017. годину.
Рок за подношење пријава за Конкурс је 3. март 2017. године.

Конкурс
Пријава
Правилник
Прилог 1 - Табела о калкулацијама трошкова
Прилог 1а - Табела о калкулацијама трошкова
Списак ученика - путника средњих школа
Резултати конкурса

19.04.2017