media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Резултати Конкурса за суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018. годину

Конкурс
Измена Конкурса
Пречишћен текст Конкурса
Пријава
Правилник – основно и средње образовање и ученички стандард
Правилник – предшколске установе

Резултати – предшколске установе
Резултати – основно образовање
Резултати – средње образовање
Резултати – ученички стандард

17.08.2018