media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sectorul pentru minoritățile naționale – comunitățile naționale și activități de traducere

În sfera de atribuții a Sectorului pentru minoritățile naționale – comunitățile naționale și activități de traducere sunt problemele din domeniul exercitării drepturilor minorităților naționale - comunităților naționale în Provincia Autonomă Voivodina și activitățile de traducere scrisă și orală pentru nevoile organelor provinciale.

În acest sector se efectuează activități din domeniul exercitării, protecției și avansării drepturilor omului şi ale minorităţilor naţionale în P.A. Voivodina; activități de pregătire și desfăşurare a proiectelor în domeniul culturii, învățământului, informării, uzului oficial al limbii și grafiei, întreţinerea relațiilor interregionale, păstrarea și cultivarea toleranței interetnice și alte activități de importanță pentru exercitarea drepturilor minorităților naționale – comunităților naționale. Se realizează cooperarea cu asociații și se acordă ajutor asociațiilor de cetățeni, persoanelor aparținând comunităților naționale minoritare și altor asociații de cetăţeni ale căror proiecte sunt destinate exercitării drepturilor omului şi ale minorităţilor naţionale și păstrării și cultivării toleranței interetnice. Se urmărește activitatea și se realizează cooperarea cu consiliile naționale ale comunităților naționale, se realizează cooperarea cu instituțiile științifice și alte instituții care se ocupă de examinarea și urmărirea exercitării drepturilor omului şi ale minorităţilor naţionale, precum și cooperarea cu organele competente pentru domeniul drepturilor omului şi ale minorităţilor naţionale, organele administrației provinciale și organele unităților autoguvernării locale în efectuarea activităților din sfera de atribuții a Sectorului.

Mai detaliat despre activități:
Cofinanţarea comunităţilor etnice
Ajutor financiar consiliilor naţionale
Adresele consiliilor naţionale ale minorităţilor naţionale cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina (Documentul este momentan accesibil doar în limba sârbă)

Pentru informații referitoare la supravegherea aplicării legii și a altor reglementări prin care se stipulează uzul oficial al limbilor și grafiilor comunităților naționale minoritare, vă puteți adresa lui Adrian Borca, consilier independent pentru supraveghere şi inspecţie pentru uzul oficial al limbii şi grafiei (biroul 69/I, numărul de telefon 021/487 46 08).

În Sectorul pentru minoritățile naționale - comunitățile naționale și activități de traducere, se efectuează și activități de supraveghere și inspecție a afișării și folosirii simbolurilor provinciale, în conformitate cu Hotărârea Adunării Provinciei privind aspectul şi folosirea simbolurilor şi a simbolurilor tradiţionale ale Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A. Voivodina" numerele: 51/2016) și cu Îndrumarea privind reglementarea mai detaliată a folosirii simbolurilor Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial P.A.V.”, numărul 55/2016). Prin supraveghere se exercită controlul organelor P.A. Voivodina, autoguvernărilor locale din teritoriul P.A.V., precum și al instituțiilor al căror fondator este P.A. Voivodina, dacă acestea afișează și folosesc simbolul și simbolul tradițional conform hotărârii și îndrumării susmenționate.

În Sectorul pentru minoritățile naționale – comunitățile naționale și activități de traducere, ca unităţi interne restrânse, se înfiinţează două departamente, şi anume Departamentul pentru exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale şi activităţi de traducere şi Departamentul pentru lectură şi activităţi de traducere.

Traducătorii în două departamente pentru activităţi de traducere efectuează activităţi de traducere în scris şi oral pentru nevoile organelor provinciale, din limba sârbă în limbile minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale, care sunt în uz oficial în activitatea organelor Provinciei Autonome Voivodina, şi anume, în limba maghiară, slovacă, română, ruteană şi croată, precum şi activităţi de traducere din limbile menţionate în limba sârbă. Pe lângă aceasta, se traduc texte din limba sârbă în limba engleză, respectiv din engleză în limba sârbă. La fel, se lectorizează materialele în limba sârbă.

Se traduc reglementări și alte documente, actele care se publică în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina", publicațiile pentru nevoile Guvernului Provincial și ale Adunării Provinciei Autonome Voivodina și pentru nevoile organelor provinciale, precum și alte materiale.
Se asigură traducerea simultană la ședințele Adunării P.A.V., la conferințe și întruniri cu participanții străini, precum și traducerea consecutivă cu ocazia întâlnirilor interregionale.

Departamentul pentru exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale şi activităţi de traducere

Traducătorii în Departamentul pentru exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale şi activităţi de traducer efectuează activităţi de traducere în scris şi oral pentru nevoile organelor provinciale, din limba sârbă în limbile minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale, care sunt în uz oficial în activitatea organelor Provinciei Autonome Voivodina, şi anume, în limba maghiară, slovacă, română şi ruteană, precum şi activităţi de traducere din limbile menţionate în limba sârbă.

Se traduc reglementări și alte documente, actele care se publică în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina", publicațiile pentru nevoile Guvernului Provincial și ale Adunării Provinciei Autonome Voivodina și pentru nevoile organelor provinciale, precum și alte materiale.
Se asigură traducerea simultană la ședințele Adunării P.A.V., la conferințe și întruniri cu participanții străini, precum și traducerea consecutivă cu ocazia întâlnirilor interregionale.

Ca unităţi organizatorice restrânse există Grupa pentru limba maghiară, Grupa pentru limba ruteană, Grupa pentru limba slovacă şi Grupa pentru limba română.

Pentru informaţii referitoare la exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale, precum şi referitoare la traducere când este vorba despre limbile: maghiară, slovacă, ruteană şi română, vă puteţi adresa Silviei Palfi, şefa Departamentului pentru exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale şi activităţi de traducere (biroul 67/I, telefon: 487 48 95).

Departamentul pentru lectură şi activităţi de traducere

În Departamentul pentru lectură şi activităţi de traducere se efectuează activităţi de lectură în limba sârbă, precum şi activităţi de traducere în limba croată şi limba engleză: a reglementărilor și a altor documente care se publică în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina", informatoarelor şi textelor pentru nevoile Guvernului Provincial și ale Adunării Provinciei Autonome Voivodina, a publicaţiilor și a altor materiale; la fel, se efectuează activităţi de traducere simultană şi consecutivă cu prilejul întâlnirilor interregionale, la conferinţele şi întrunirile cu participanţi străini.
În cadrul Departamentului pentru lectură şi activităţi de traducere există două unităţi interne restrânse:
• Secţia pentru limbi străine
• Grupa pentru activităţi de lectură şi limba croată
Informaţii cu privire la lectura materialelor în limba sârbă, precum şi la traducere când este vorba despre limba croată şi limba engleză, puteţi obţine de la Miloš Zubac, consilier superior - şeful Departamentului pentru lectură şi activităţi de traducere (biroul 10a/III, telefon: 487 47 46).

Îndrumarea privind modul de activitate a Departamentului pentru activități de traducere

10.10.2022