media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ajutor financiar consiliilor naţionale

Începând cu anul 2004, în bugetul P.A. Voivodina se asigură mijloace speciale ca suport financiar activităţii consiliilor naţionale ale comunităţilor naţionale minoritare, drept formă de exercitare a autoguvernării minoritare în domeniul culturii, educaţiei, informării şi uzului oficial al limbilor comunităţilor naţionale minoritare.
Mijloacele se asigură pentru finanţarea cheltuielilor permanente ale consiliilor naţionale şi pentru activitatea consiliilor naţionale, care subînţelege finanţarea sau cofinanţarea programelor şi proiectelor în domeniul educaţiei, culturii, informării şi uzului oficial al limbii şi grafiei minorităţilor naţionale şi finanţarea activităţii instituţiilor, fondaţiilor şi societăţilor economice, ale căror fondator sau cofondator este consiliul naţional sau ale căror drepturi de fondator au fost transferate parţial sau în întregime asupra consiliului naţional.
Modul de repartizare a mijloacelor a fost reglementat prin Hotărârea Adunării Provinciei privind modul şi criteriile de repartizare a mijloacelor bugetare pentru consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 8/2019). Drept la repartizarea mijloacelor au consiliile naţionale înregistrate cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina, cu condiţia ca numărul persoanelor aparţinând comunităţii naţionale pe care acestea le reprezintă, în teritoriul P.A. Voivodina să cuprindă mai mult de jumătate din numărul total al persoanelor aparţinând comunităţii naţionale respective în Republica Serbia sau dacă numărul lor este mai mare de 10.000, conform datelor oficiale ale Institutului Republican pentru Statistică, de la ultimul recensământ al populaţiei.

Hotărârea Adunării Provinciei privind modul şi criteriile de repartizare a mijloacelor bugetare pentru consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale

26.11.2019