media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Cofinanţarea comunităţilor etnice

Acest tip de suport financiar se acordă conform posibilităţilor Bugetului P.A. Voivodina și în baza Hotărârii Adunării Provinciei privind repartizarea mijloacelor bugetare pentru avansarea statutului minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale şi dezvoltarea multiculturalismului şi toleranţei („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 8/2019).
Dreptul la repartizarea mijloacelor bugetare ale Secretariatului Provincial pentru avansarea statutului minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale îl au asociaţiile, fondurile și fundațiile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale, al căror sediu înregistrat se află în teritoriul P.A. Voivodina.
Dreptul la repartizarea mijloacelor bugetare ale Secretariatului Provincial pentru dezvoltarea multiculturalismului și toleranței îl au asociațiile, fondurile și fundațiile, ale căror proiecte și programe sunt orientate spre păstrarea şi cultivarea toleranţei interetnice, care îşi au sediul înregistrat în teritoriul P.A. Voivodina.
Dreptul la repartizarea mijloacelor bugetare ale Secretariatului Provincial pentru avansarea statutului persoanelor aparținând minorității naționale rome îl au asociațiile, fondurile și fundațiile comunității naționale rome, care își au sediul înregistrat în teritoriul P.A. Voivodina.

Secretariatul publică cel puţin un concurs pentru repartizarea mijloacelor anual. În acest mod, participă la cofinanţarea programelor și proiectelor asociațiilor, fondurilor și fundațiilor, îndeosebi orientate spre: exercitarea drepturilor minorităților naționale – comunităților naționale; multiculturalitatea, cu scopul dezvoltării spiritului toleranţei; măsurile afirmative pentru îmbunătățirea poziției persoanelor aparținând minorității naționale rome; păstrarea și cultivarea limbii, a obiceiurilor populare şi a meşteşugurilor vechi, protecţia şi prezentarea patrimoniului folcloric, crearea de condiții pentru dezvoltarea culturii, științei și artei; cultivarea și stimularea creației populare; prezentarea bunurilor culturale de valoare excepțională; creațiile literare, dramatice, scenice, muzicale și artistice, memoriali, festivaluri, manifestări jubiliare, colonii de artă, taberele prin care se cultivă toleranța și drepturile minorităților naționale – comunităților naționale; cultivarea şi dezvoltarea amatorismului, deplasarea ansamblurilor; cooperarea cu țările de origine și alte formea de cooperare.
Textul concursului se publică în toate ziarele în limbile comunităţilor minorităţilor naţionale din P.A. Voivodina, precum şi pe prezenta pagină web şi asupra lor informează şi presa cu cel mai mare tiraj în limba sârbă.
Cu privire la repartizarea definitivă a mijloacelor disponibile hotărăşte secretarul provincial, în urma procurării avizului consultativ al consiliilor naţionale, respectiv al comisiei speciale de concurs în cazul cererilor asupra cărora consiliile naţionale nu s-au declarat în termen, a cererilor prezentate de organizaţiile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale pe care nu le-a înfiinţat consiliul naţional, precum şi a cererilor altor organizaţii, care în conformitate cu hotărârea au drept la repartizarea acestor mijloace.

Hotărârea Adunării Provinciei rivind repartizarea mijloacelor bugetare pentru avansarea statutului minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale şi dezvoltarea multiculturalismului şi toleranţei

26.11.2019