media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sectorul pentru educaţie

În Sectorul pentru educaţie există două departamente:

1.Departamentul pentru domeniul educaţiei şi activităţi juridice în domeniul educaţiei;
2.Departamentul pentru control şi inspecţie în domeniul educaţiei;

În cadrul Departamentului pentru domeniul educaţiei şi activităţi juridice în domeniul educaţiei se efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul educaţiei preşcolare, elementare şi medii, nivelul de trai al elevilor şi se asigură exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale la educaţie în limba maternă la nivelul preşcolar, elementar şi mediu de educaţie şi instrucţie. Pe lângă aceasta, în înţelegere cu ministerul competent se aprobă manualele şi mijloacele didactice în limbile minorităţilor naţionale şi se adoptă planurile şi programele de învăţământ la unele obiecte de interes pentru minorităţile naţionale-comunităţile naţionale, se stabilesc condiţiile şi modul de organizare a cursurilor în limbile minorităţilor naţionale. Pe lângă aceasta, în domeniul educaţiei preşcolare, elementare şi medii şi al nivelului de trai al elevilor se decide cu privire la verificarea instituţiilor din teritoriul P.A. Voivodina, se dă sau se respinge avizul la hotărârea privind alegerea directorului instituţiei, se numesc directorii interimari ai instituţiei în cazurile prevăzute prin lege, se dă sau se respinge avizul asupra hotărârii privind destituirea directorului instituţiei înainte de expirarea mandatului, se reglementează calendarul şcolar, se dă avizul pentru realizarea cursurilor şi a programului şcolar în limbile minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale pentru un număr mai mic de 15 elevi în instituţiile din teritoriul P.A. Voivodina.

În domeniul nivelului de trai al elevilor, printre altele se stabileşte reţeaua căminelor de elevi şi a altor instituţii din domeniul nivelului de trai al elevilor din teritoriul P.A. Voivodina, se înfiinţează şi desfiinţează instituţii din domeniul nivelul de trai al elevilor în teritoriul P.A. Voivodina, se stabilesc condiţiile pentru rambursarea cheltuielilor de transport ale elevilor în transportul interurban, se avizează actul privind organizarea şi sistematizarea activităţilor instituţiilor din domeniul nivelului de trai al elevilor, se numesc şi se destituie membrii consiliului de administraţie în instituţiile din domeniul nivelului de trai al elevilor, precum şi directorii instituţiilor din domeniul nivelului de trai al elevilor.

Conform celor menţionate mai sus, sfera de atribuţii a Departamentului pentru domeniul educaţiei şi activităţi juridice în domeniul educaţiei se poate diviza pe următoarele domenii:
• domeniul educaţiei şi instrucţiei preşcolare – persoana de contact - Tatjana Kuran – tel: 021/487-4819
• domeniul educaţiei şi instrucţiei elementare – persoana de contact – Merlida Konstatinović – tel: 021/487-4876
• domeniul educaţiei şi instrucţiei medii – persoana de contact – Sonja Ćato, şeful secţiei pentru educaţie – tel: 021/487-4348
• domeniul nivelului de trai al elevilor – contact – Јеlena Bjelobaba, tel: 021/487-4602;
• domeniul instrucţiei şi educaţiei în limbile minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale – contact - Györgyi Erdeg, tel: 021/487-4867;
• domeniul dezvoltării instrucţiei şi educaţiei (planuri şi programe didactice, manuale) – contact – dr. Vojin Jovančević, tel: 021/487-4035; Györgyi Erdeg, tel: 021/487-4867;
• activităţi juridice în domeniul educaţiei – contact Јеlena Bjelobaba, tel: 021/487-4602; Biljana Vlahović, tel: 021/487-4502 (calendar şcolar).

Referitor la informaţii din toate domeniile din sfera de atribuţii a acestui departament, vă puteţi adresa şefului Departamentului pentru domeniul educaţiei şi activităţi juridice în domeniul educaţiei – Goran Dragosavljević, la numărul de telefon: 021/487-4621.

Departamentul pentru control şi inspecţie în domeniul educaţiei

Atribuţiile Departamentului pentru control şi inspecţie în domeniul educaţiei şi instrucţiei preşcolare, elementare şi medii şi al nivelului de trai al elevilor, sunt următoarele:

1. indică preventiv asupra încălcării legii şi asupra consecinţelor nerespectării legii, a altor reglementări şi acte generale;
2. iniţiază modificarea şi completarea legii, a altor reglementări şi propune conformarea actelor generale ale instituţiilor cu legea sau altă reglementare;
3. participă la stabilirea îndeplinirii condiţiilor pentru începerea activităţii şi efectuarea activităţii instituţiilor;
4. indică asupra ilegalităţii şi incorectitudinii actelor generale şi propune organului instituţiilor înlăturarea acestora;
5. demarează procedura pentru evaluarea constituţionalităţii şi legalităţii actelor instituţiei care nu sunt în conformitatea cu legea sau cu altă reglementare;
6. elaborează raportul annual privind controlul şi inspecţia în instituţii;
7. prin intermediul inspectorului şcolar provincial exercită control asupra activităţii instituţiilor din teritoriul P.A. Voivodina, şi anume:
• exercită control direct şi inspecţie asupra instituţiilor din comuna, respectiv oraşul care n-a organizat acest control;
• dă instrucţii comunei, respectiv oraşului pentru exercitarea controlului şi inspecţiei,
• soluţionează în baza recursului împotriva deciziei de primă instanţă a administraţiei comunale, respectiv orăşeneşti, adoptate în exercitarea controlului şi inspecţiei,
• exercită control direct asupra activităţii inspecţiei comunale, respectiv orăşeneşti, eliberează instrucţii obligatorii de lege şi alte reglementări şi controlează executarea acestora,
• retrage autorizaţia inspectorului care nu şi-a efectuat activităţile la timp, profesional, legal şi conştiincios şi propune stabilirea responsabilităţii în organul căruia i-a fost încredinţată exercitarea controlului şi inspecţiei,
• organizează acţiuni comune cu inspectorii în organele cărora le-a fost încredinţată exercitarea controlului şi inspecţiei,
• solicită rapoarte, date şi informaţii privind executarea activităţilor încredinţate de control şi inspecţie şi efectuează şi alte activităţi în conformitate cu legea prin care se stipulează în mod general controlul şi inspecţia;
8. exercită control şi inspecţie şi control asupra legalităţii activităţii instituţiilor din domeniul nivelului de trai al elevilor.

Referitor la informaţii din toate domeniile din sfera de atribuţii a acestui departament, vă puteţi adresa şefei Departamentului pentru inspecţie şi control în domeniul educaţiei – mr. Danica Lučić, la numărul de telefon: 487-4451 şi inspectorilor şcolari provinciali:

1. Svetlana Smiljanić: 021/487-4503;
2. Sonja Stojković: 021/487-4559;
3. Biljana Kovačević: 021/487-4503;
4. Ljiljana Zeljković: 021/487-4401;
5. Eva Tomić: 021/487-4565 (nivelul de trai al elevilor);
6. Jelena Kujundžić: 021/487-4019;
7. Pap dr Žigmond: 021/487-4612;
8. Biljana Kašerić: 021/487-4131.

21.02.2023