media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Instituţile preşcolare din P.A.Voivodina


Legea privind bazele instrucţiei şi educaţiei ("Monitorul oficial al R.S.", numerele: 88/17 și 27/18 – altă lege), stipulează bazele sistemului de educaţie şi instrucţie preșcolară, de educație și instrucție elementară și medie și de educație și instrucție a adulților, iar prin Legea privind instrucția și educația preșcolară („Monitorul official al RS”, numerele: 18/2010, 101/2017, 113/2017 – altă lege, 95/2018 – altă lege și 10/2019) se stipulează domeniul instrucției și educației preșcolare ca parte a sistemului unic de educație și instrucție.
Regulamentul privind bazele programului de educație și instrucție preșcolară a fost publicat în „Monitorul oficial al RS - Buletinul de învățământ”, nr.: 16/2018 și a intrat în vigoare pe data de 25.09.2018. Prin prezentul regulament se stabilesc bazele programului de instrucție și educație preșcolară și ele sunt temeiul pentru: elaborarea programului preșcolar, pentru dezvoltare diferitor programe și forme în domeniul instrucției și educației preșcolare, elaborarea criteriilor de urmărire și evaluare a calității instrucției și educației preșcolare și avansarea instituției preșcolare în întregime.
Ca parte a educaţiei şi instrucţiei obligatorie cu durata de nouă ani, începând cu anul şcolar 2006/2007, părinţii sunt obligaţi şă-şi înscrie copii pentru frecventarea programului preşcolar pregătitor obligatoriu cu o durată de patru ore zilnic, cel puţin nouă luni.
Activitatea educativ-instructivă în instituţiile preşcolare se desfăşoară în limbile sârbă, maghiară, slovacă, română, ruteană şi croată, dar si bilingv în mediile naţional mixte, precum şi în limbile străine, în P.A. Voivodina în total în opt limbi.
Procesul de instrucție și educație preșcolară se desfășoară în instituția preșcolară, iar exceptat se poate desfășura și în edificiul școlii, în conformitate cu legea.

Lista adreselor instituțiilor preșcolare publice și private din P.A. Voivodina Preia (Documentul este momentan accesibil doar în limba sârbă)

22.04.2024