media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Şcolile medii din P.A. Voivodina


În urma absolvirii şcolii elementare, tinerii din voivodina au la dispoziţie licee, şcoli profesionale, şcoli mixte, şcoli medii de artă şi şcoli medii pentru instrucţia elevilor cu dizabilităţi. Există în total 119 şcoli medii publice cu frecvenţă şi 10 şcoli medii pentru elevii cu dizabilităţi, în 40 de autoguvernări locale. În cadrul învăţământului mediu, cursurile se desfăşoară în limba sârbă, maghiară, slovacă, română şi croată. În baza Legii privind protecţia drepturilor şi libertăţilor minorităţilor naţionale, statut de minoritate naţională exercită şi persoanele aparţinând minorităţii naţionale rome, însă cursuri nu sunt organizate în această limbă în şcolile medii din teritoriul P.A. Voivodina. Cursurile în limbile minorităţilor naţionale se organizează în 17 autoguvernări locale, respectiv 41 de şcoli medii: în 8 licee, 24 de şcoli profesionale, 7 şcoli mixte şi în 2 şcoli de artă. În liceu, care poate fi general şi specializat, instrucţia se însuşeşte pe o durată de patru ani, pentru şcolarizarea în continuare în instituţiile de învăţământ superior.

La şcoala medie profesională se însuşeşte instrucţia medie pentru muncă şi şcolarizarea în continuare pe o durată de trei, respectiv patru ani şi, la fel, se poate însuşi şi instrucţie specializată în urma învăţământului mediu cu durata de un an până la doi ani şi alte forme de instrucţie profesională: instrucţie pentru muncă cu durata de doi ani, foemare profesională şi perfecţionare până la un an. Cursurile în aceste şcoli cuprind şi munca practică.
La şcoala medie de artă se însuşeşte şi instrucţia medie pentru muncă şi pentru şcolarizarea în continuare cu o durată de patru ani, pe care o frecventează elevii cu aptitudini deosebite pentru muzică, balet sau arta plastică.
La şcoala mixtă, pe lângă instrucţia liceală este organizată şi instrucţia profesională sau artistică. În acest fel se reduce nevoia de formare a despărţămintelor dislocate de şcollile profesionale şi liceele de origine.
Şcolile medii pentru elevii cu dizabilităţi efectuează activitatea de instrucţie medie pe o durată de doi, trei şi patru ani în cadrul mai multor domenii de activitate şi, mai ales, presupun formarea profesională pentru anumite meşteşuguri.
În teritoriul P.A. Voivodina există 26 de şcoli medii private pentru care Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale-Comunităţile Naţionale a stabilit că îndeplinesc condiţiile în privinţa spaţiului, echipamentului, mijloacelor didactice şi numărului necesar de profesori, precum şi colaboratori de specialitate pentru începerea şi efectuarea activităţii de instrucţie şi educaţie medie.

Lista adreselor școlilor medii publice și private din P.A. Voivodina Preia (Documentul este momentan accesibil doar în limba sârbă)
Şcolile medii private verificate din P.A. Voivodina Preia (Documentul este momentan accesibil doar în limba sârbă)

Regulamentul privind calendarul şcolar și calendarul școlar pentru şcolile medii cu sediul în teritoriul P.A.V. pentru anul școlar 2024/2025
Regulamentul de modificare a Regulamentului privind calendarul şcolar pentru şcolile medii cu sediul în teritoriul P. A. Voivodina pentru anul şcolar 2023/2024.
Regulamentul Modificare a regulamentului privind calendarul şcolar pentru şcolile medii cu sediul în teritoriul provinciei autonome voivodina pentru anul şcolar 2023/2024
Calendarul şcolar pentru şcolile medii pentru anul şcolar 2023/2024
Regulamentul privind calendarul școlar pentru școlile medii din P.A.V. Pentru anul 2022/2023
Regulamentul de modificare şi completare a Regulamentului privind calendarul şcolar pentru şcolile medii cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina pentru anul 2021/2022 (23.03.2022)
Regulamentul privind calendarul școlar și calendarul școlar pentru școlile medii cu sediul în teritoriul P.A.V. Pentru anul școlar 2021/2022
Regulamentul privind calendarul școlar pentru școlile medii din P.A.V. Pentru anul 2020/2021
Modificarea Regulamentului privind calendarul şcolar pentru şcolile medii din P.A.V. Pentru 2020/2021
Calendarul școlar pentru școlile medii din P.A.V. Pentru anul 2020/2021
Regulamentul de modificare şi completare a Regulamentului privind calendarul şcolar pentru şcolile medii cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina pentru anul 2021/2022 (05.11.2021)

27.06.2024