media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Şcolile elementare din P.A.Voivodina

Învăţământul elementar în P.A. Voivodina este obligatoriu şi pentru acesta nu se plăteşte taxă de şcolarizare.
Planurile şi programele didactice sunt structurate în aşa fel ca elevii să primească o instrucţie generală largă. Interesele individuale se stimulează prin cursurile complementare şi activitatea pe secţii, iar pentru elevii care sunt mai puţin eficienţi – se organizează cursuri suplimentare. În şcolile în care există condiţii se organizează pentru elevi şi şederea prelungită.
În teritoriul P.A. Voivodina lucrează 347 de şcoli elementare şi 188 de despărţăminte dislocate (în afara sediului). O atenţie deosebită se acordă copiilor cu dizabilităţi. În teritoriul P.A. Voivodina există 13 şcoli elementare pentru elevii cu dizabilităţi. La fel, în 30 de şcoli elementare există despărţăminte pentru instruirea acestora, iar în toate şcolile elementare există posibilitatea şi pentru învăţământ incluziv. În P.A. Voivodina lucrează 21 de şcoli de muzică şi două şcoli de balet. În Novi Sad şi Sombor îşi desfăşoară activitatea şi şcolile pentru instrucţia şi educaţia adulţilor, iar despărţăminte pentru aceste nevoi există şi în 18 şcoli elementare.
În şcolile elementare din teritoriul P.A. Voivodina, pe lângă cursurile în limba sârbă, se desfăşoară cursuri şi în alte cinci limbi (maghiară, slovacă, română, ruteană şi croată). Pe lângă cursurile la zi în limbile menţionate, elevilor li se oferă posibilitatea şi de învăţare a limbii maghiare, slovace, române, rutene şi croate, precum şi a încă şase limbi (ucraineană, a bunievţilor, rromani, bulgară, macedoneană şi cehă), ceea ce constituie în total unsprezece limbi în cadrul obiectului opţional – Limba maternă/limbaj cu elemente ale culturii naţionale.

Lista adreselor școlilor elementare publice și private din P.A. Voivodina Preia (Documentul este momentan accesibil doar în limba sârbă)

Registrul instituţiilor pe site-ul Ministerului Învăţământului, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice

Regulamentul privind calendarul şcolar și calendarul școlar pentru şcolile elementare cu sediul în teritoriul P.A.V. pentru anul școlar 2024/2025
Regulamentul de modificare a Regulamentului privind calendarul şcolar pentru şcolile elementare cu sediul în teritoriul P. A. Voivodina pentru anul şcolar 2023/2024.
Regulamentul privind calendarul şcolar pentru şcolile elementare cu sediul în teritoriul provinciei autonome voivodina pentru anul şcolar 2023/2024
Calendarul şcolar pentru şcolile elementare pentru anul şcolar 2023/2024
Regulamentul privind calendarul școlar pentru școlile elementare din P.A.V. pentru anul 2022/2023
Regulamentul de modificare şi completare a Regulamentului privind calendarul şcolar pentru şcolile elementare cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina pentru anul şcolar 2021/2022 (23.03.2022.)
Regulamentul privind calendarul școlar și calendarul școlar pentru școlile elementare cu sediul în teritoriul P.A.V. Pentru anul școlar 2021/2022
Regulamentul privind calendarul școlar pentru școlile elementare din P.A.V. Pentru anul 2020/2021
Modificarea Regulamentului privind calendarul şcolar pentru şcolile elementare din P.A.V. Pentru 2020/2021
Calendarul școlar pentru școlile elementare din P.A.V. Pentru anul 2020/2021
Regulamentul de modificare şi completare a Regulamentului privind calendarul şcolar pentru şcolile elementare cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina pentru anul şcolar 2020/2021 (23.03.2021)
Regulamentul de modificare şi completare a Regulamentului privind calendarul şcolar pentru şcolile elementare cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina pentru anul şcolar 2021/2022 (05.11.2021)

27.06.2024