media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Nivelul de trai al elevilor din P.A. Voivodina

Instituţiile din domeniul nivelului de trai al elevilor
Domeniul nivelului de trai al elevilor în teritoriul P.A. Voivodina este reglementat în baza Legii privind nivelul de trai al elevilor şi studenţilor („Monitorul oficial al RS“, numerele: 18/2010 şi 55/2013), Legii privind stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina („Monitorul oficial al RS”, numerele: 99/2009 şi 67/2012 – hotărârea CC), Regulamentului privind cazarea şi alimentaţia elevilor şi studenţilor („Monitorul oficial al RS”, numerele: 36/2010 şi 55/2012), Regulamentului privind programul activităţii educative în căminele de elevi de şcoală medie („Monitorul oficial al RS”, numărul: 20/97), Hotărârii privind modul de activitate a căminelor de elevi şi a şcolilor medii cu cămin de elevi din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 10/2003 şi 8/2006) şi Regulamentului privind modul şi procedura de repartizare a locurilor în căminele de elevi şi în şcolile medii cu cămin de elevi cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 13/2003 şi 19/2007).

Nivelul de trai al elevilor presupune:
• căminele de elevi;
• cazarea şi alimentaţia elevilor de şcoală medie în căminele de elevi;
• credite şi burse pentru elevii de şcoală medie;
• compensarea cheltuielilor de transport ale elevilor de şcoală medie.

Căminele de elevi din P.A. Voivodina
În teritoriul P.A. Voivodina există treisprezece cămine pentru cazarea şi alimentaţia elevilor de şcoală medie. Ca instituţii din domeniul nivelului de trai al elevilor sunt înregistrate opt cămine: două în Novi Sad, câte unul în Subotica, Sombor, Vârşeţ, Sremska Mitrovica, Kikinda şi Zrenianin.
Celelalte cămine de elevi sunt în cadrul şcolilor medii şi funcţionează ca servicii prestate de şcoală, iar directorii şcolilor medii sunt în acelaşi timp şi directori ai căminelor de elevi (Şcoala de Tehnică cu cămin de elevi – Аpatin, Şcoala Agricolă cu cămin de elevi– Futog, Liceul cu cămin de elevi „Petro Kuzmjak” – Ruski Krstur, Liceul „Јаn Kolar” сu cămin de elevi– Bački Petrovac şi Liceul pentru elevii talentaţi „Boljai” din Senta).
Căminele de elevi de pe lângă şcolile medii se utilizează în general pentru cazarea elevilor şcoalii medii în cadrul căreia există.

Căminele de elevi de şcoală medie care se află în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina

Сazarea şi alimentaţia elevilor de şcoală medie în căminele de elevi
Drept de cazare şi alimentaţie în instituţia pentru cazare şi alimentaţie au elevii şcolilor medii cu frecvenţa la zi, în baza concursului.
Ministerul Învăţământului Republicii Serbia, cel târziu trei luni înainte de începutul anului şcolar, publică concurs pentru admiterea elevilor în căminele de elevi. În concurs se publică condiţiile de admitere, numărul locurilor disponibile, documentele necesare şi termenele de prezentare a cererilor la concurs.

Credite şi burse pentru elevii de şcoală medie
Drept la credit de elev au elevii şcolilor medii cu frecvenţa la zi care se şcolarizează pentru profesii deficitare, în baza concursului Ministerului Învăţământului.
Dreptul la credit de elev se exercită în cuantumul lunar care este jumătate din suma participării elevilor la preţul cazării şi alimentaţiei în căminul de elevi.
Cuantumul stabilit al creditului se achită părintelui, respectiv tutorelui, cu obligaţia de rambursare a creditului cu dobândă, în conformitate cu condiţiile stabilite în concurs.
Ministerul Învăţământului publică concursul cel târziu trei luni înainte de începutul anului şcolar.
În concurs se publică condiţiile pentru alocarea creditului, numărul de beneficiari, nivelul creditului, documentele necesare şi termenele de prezentare la concurs.
Credit poate obţine elevul cu frecvenţa la zi ai cărui părinţi, respectiv tutori, au domiciliul în teritoriul Republicii Serbia şi care au încheiat contract cu o societate comercială sau cu o instituţie privind folosirea creditului pentru şcolarizarea elevului pentru una dintre profesiile deficitare cuprinse în lista profesiilor deficitare, respectiv menţionate în Prezentarea actuală, sau profilul profesiilor pentru care nu sunt satisfăcute nevoile în întregime din evidenţa şomerilor cu nivel de instruire de gradul trei, dacă îndeplinesc celelalte condiţii, în conformitate cu legea.
Drept la bursa de elev au elevii şcolilor medii cu frecvenţa la zi care au succes eminent pe parcursul şcolarizării, în baza concursului. Bursa se acordă fără obligaţia de rambursare.
Concursul Ministerului Învăţământului se publică cel târziu trei luni înainte de începutul anului şcolar.
În concurs se publică condiţiile pentru acordarea bursei, numărul de bursieri, nivelul bursei, documentele necesare şi termenele pentru prezentarea la concurs. Clasamentul elevilor pentru acordarea bursei se stabileşte în baza succesului elevilor în şcolarizarea precedentă şi în baza veniturilor familiei elevului.

Compensarea cheltuielilor de transport ale elevilor de şcoală medie
Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale compensează cheltuielile de transport pentru elevii de şcoală medie din teritoriul P.A. Voivodina în baza Legii privind stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina (Monitorul oficial al RS“, nr. 99/2009 şi 67/12-CC RS), Hotărârii Adunării Provinciei privind bugetul P.A. Voivodina pentru anul 2021 („Buletinul oficial al P.A.V., nr. 66/2020), Hotărârii Adunării Provinciei privind repartizarea mijloacelor bugetare pentru finanţarea şi cofinanţarea activităţilor de program şi a proiectelor din domeniul educaţiei şi instrucţiei elementare şi medii şi al nivelului de trai al elevilor din Provincia Autonomă Voivodina („Bul. oficial al P.A.V.“ nr. 14/15 şi 10/2017), Hotărârii Adunării Provinciei privind administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V.”, numerele: 37/2014, 54/2014 - altă hotărâre, 37/2016, 29/ 2017, 24/2019 şi 66/2020) şi Regulamentului privind modul de aplicare a criteriilor stabilite pentru compensarea cheltuielilor de transport ale elevilor de şcoală medie care se află pe pagina internet a Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale.
Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale transferă mijloacele pentru compensarea cheltuielilor de transport ale elevilor de şcoală medie către comune şi oraşe, care, în baza criteriilor proprii, repartizează mijloacele beneficiarilor finali, elevilor-navetişti din teritoriul lor (plata în numerar sau transferul mijloacelor către operatorul de transport).
Drept la compensarea cheltuielilor de transport au elevii de şcoală medie din teritoriul P.A. Voivodina, care au domiciliul în zona comunei din teritoriul P.A. Voivodina şi care fac naveta în fiecare zi de la domiciliu la instituţia de învăţământ.

Informaţii mai detaliate elevii-navetişti interesaţi pot obţine la autorităţile competente ale comunelor în care trăiesc.

28.01.2021