media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Az intézmények hitelesítése


A hitelesítés az oktatási és nevelési tevékenység folytatásához szükséges tér, felszerelés, taneszközök, illetve didaktikai eszközök, valamint az oktató- és szakkáderek tekintetében előirányozott feltételek teljesítésének megállapítási eljárása.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. szám – más törvény, 10/2019., 27/2018. szám – más törvény, 6/2020. és 129/2021. szám) 91-94. szakaszai meghatározzák, hogy az intézmény a működését megkezdheti, ha megállapítást nyert, hogy a megalapításhoz, a munka megkezdéséhez és a tevékenység folytatásához szükséges feltételek teljesültek, valamint a hitelesítésről szóló határozatot megkapták. A hitelesítés iránti kérelmet abban az esetben is be kell nyújtani, amikor az intézményben státusbeli változás történik, a székhely, illetve létesítmény váltásra kerül sor, a munkát elkülönített tagozaton szervezik meg, új oktatási profil, szak vagy gimnázium típus kerül bevezetésre, illetve amikor az általános iskola előkészítő iskoláskor előtti programot vagy alapfokú felnőttképzési programot valósít meg.

I.) Az oktatás és nevelés területén működő intézmény megalapításához és munkájának megkezdéséhez a kérelemhez (ZV űrlap) az alábbi dokumentációt szükséges mellékelni: Letöltés

II.) Ha az intézmény státusbeli változást (hozzácsatolással vagy társulással) hajt végre, székhelyet módosít vagy létesítményt cserél, illetve a munkát elkülönített tagozaton szervezi meg a kérelemhez (ZV űrlap) az alábbiakat szükséges mellékelni: Letöltés

III.) Ha a középiskola új oktatási profilt, szakot vagy új gimnázium típust vezet be, illetve az általános iskola előkészítő iskoláskor előtti programot (IEP) vagy alapfokú felnőttképzési programot (AFP) vezet be a kérelemhez (ZV űrlap) az alábbiakat szükséges mellékelni: Letöltés

A Szerb Köztársaság, autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzat által alapított intézmények A köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény 18. szakasza 1. bekezdésének 4. pontjával összhangban az illeték fizetése alól mentesülnek.

Vajdaság Autonóm Tartomány területén székhellyel rendelkező intézmény a hitelesítés iránti kérelmét (ZV űrlap) a tartozó dokumentációval együtt az újvidéki székhelyű Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) részére nyújtja be személyesen vagy posta útján a Bulevar Mihajla Pupina 16. címre.

A kérelem kézhezvételét követően az illetékes hivatalos személy megállapítja, hogy a kérelem szabályos-e. Ha a kérelem szabálytalan (ha nem tartalmazza a szükséges dokumentációt), a Titkárság felhívást intéz a kérelmezőhöz a hiányosság elhárítása céljából és megszabja a határidőt a szükséges dokumentáció megküldéséhez. A kérelem szabályosságának megállapítását követően a kérelmet az illetékes tanfelügyelőséghez továbbítják megerősítő felügyelőségi felügyelet lefolytatása céljából. Az eljáró tanfelügyelő jegyzőkönyvének és a tartozó dokumentáció értékelésének megküldését követően a Titkárság meghozza a megfelelő határozatot.

A hitelesítés iránti kérelemről a szabályos kérelem benyújtásától számított legkésőbb hat hónapos határidőn belül kell döntést hozni.

Tájékoztatás

A hitelesítési eljárással kapcsolatos kiegészítő információkért 11-től 13 óráig forduljon:
1. Ljiljana Zeljkovićhez (II/25. számú iroda, telefonszám: 021/487-44-01)
e-mail: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs
2. Biljana Kovačevićhez (II/24. számú iroda, telefonszám: 021/487-45-03)
e-mail: biljana.kovacevic@vojvodina.gov.rs
3. Jelena Kujundžićhoz (II/26. számú iroda, telefonszám: 021/487-40-19)
e-mail: jelena.kujundzic@vojvodina.gov.rs és
4. Dr. Papp Zsigmondhoz (II/26. számú iroda, telefonszám: 021/487-46-12)
e-mail: zsigmond.papp@vojvodina.gov.rs.

MELLÉKLETEK:
- Hitelesítés iránti KÉRELEM Letöltés
- Az előirányozott feltételek teljesítéséről szóló tanulmány mintája Letöltés
- Az intézményben létesített munkaviszonyról szóló jóváhagyási nyilatkozat mintája Letöltés
- Nyilatkozat az adatok beszerzésének jóváhagyásáról Letöltés

09.11.2023