media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Validarea instituțiilor


Validarea este o procedură de stabilire a îndeplinirii condițiilor prescrise în vederea spațiului, echipamentelor, mijloacelor didactice și a cadrelor didactice pentru realizarea procesului de educație și instrucție.

Articolele 91-94 din Legea privind bazele sistemului de educaţie şi instrucţie („Monitorul oficial al RS”, nr. 88/2017, 27/2018 – altă lege, 10/2019, 27/2018 – altă lege, 6/2020 şi 129/2021) stipulează că instituția de învățământ își poate începe activitatea atunci când se stabilește că îndeplinește condițiile pentru înființare și începerea activității și primește decizia privind validarea. Cererea pentru validare se prezintă și cu ocazia modificării statutului instituției, schimbării sediului, respectiv unității, când organizează activitatea în despărțământul dislocat, introduce un profil nou de învățământ, respectiv un profil sau un tip de liceu, respectiv când școala elementară realizează programul preșcolar pregătitor sau programul de educație elementară a adulților.

I) Pentru înfiinţarea şi începerea activităţii instituţiei în domeniul instrucţiei şi educaţiei, pe lângă cerere (formularul CV), este necesară următoarea documentaţie: Preia

II) În cazul în care instituția efectuează o schimbare de statut (fuziune sau contopire), își schimbă sediul sau clădirea, organizează munca într-o secţie dislocată, anexat cererii (formularul CV), este necesar: Preia

III) În cazul în care o şcoală medie introduce un nou profil de învăţământ, respectiv un nou tip de liceu, respectiv dacă şcoala elementară introduce realizarea programul preşcolar de pregătire (PPP)sau programul de educaţie a adulţilor (PEA), anexat cererii (formularul CV), este necesar: Preia

Instituţiile al căror fondator este Republica Serbia, provinciile autonome, respectiv unităţile autoguvernărilor locale sunt scutite de plata taxei în conformitate cu articolul 18 alineatul 1 punctul 4) din Legea privind taxele administrative republicane.

Instituţia cu sediul pe teritoriul P.A Voivodina depune cerere pentru validare (formularul CV), cu documentaţia necesară, Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale din Novi Sad (în continuare: Secretariatul), personal, la registratură sau prin poştă - pe adresa : Bulevar Mihajla Pupina 16.

La primirea cererii, persoana oficială autorizată constată dacă cererea este corectă. Dacă cererea este incorectă (dacă nu conţine documentaţia necesară), Secretariatul invită semnatarul să înlăture neajunsurile şi stabileşte termenul pentru trimiterea documentaţiei necesare. În urma stabilirii regularităţii cererii, aceasta se trimite inspecţiei şcolare competente, pentru efectuarea unei inspecții de confirmare. După depunerea procesului-verbal al inspectorului şcolar și evaluarea documentației relevante, Secretariatul adoptă o decizie adecvată.

Cu privire la cererea pentru validarea instituției se decide cel târziu în termen de şase luni de la prezentarea cererii corecte.

Informație

Consultări în legătură cu procedura de validare, între orele 11,00 – 13,00 :
1. Ljiljana Zeljković (birou II/25, număr de telefon: 021/487-44-01), e-mail: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs;
2. Biljana Kovačević (birou II/24, număr de telefon: 021/487-45-03), e-mail: biljana.kovacevic@vojvodina.gov.rs;
3. Jelena Kujundžić (birou II/26, număr de telefon: 021/487-40-19), e-mail: jelena.kujundzic@vojvodina.gov.rs;
4. Papp dr. Zsigmond (birou II/26, număr de telefon: 021/487-46-12), e-mail: zsigmond.papp@vojvodina.gov.rs.

ANEXE:
- CEREREA pentru validare Preia
- modelul elaboratului privind îndeplinirea condiţiilor prescrise Preia
- modelul declaraţiei privind consimţământul de stabilire a raportului de muncă în instituţie Preia
- declaraţia de consimţământ pentru procurarea datelor Preia

10.11.2023