media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor za upravu

Poslovi iz djelokruga Sektora za upravu obavljaju se unutar dvije uže organizacijske jedinice:

• Odjel za ispite
• Odsjek za informatičke poslove, poslove uprave i razvoj projekata eUprave

U Odjelu za ispite obavljaju se poslovi organiziranja i provedbe pravosudnog ispita, državnih stručnih ispita, ispita provjere znanja stranog jezika i jezika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj uporabi u tijelima APV (jezični ispit za rad u tijelima uprave), ispita za licencu nastavnika, odgojitelja i stručnih suradnika, ispita za licencu za ravnatelje ustanove obrazovanja i odgoja i ispita za tajnike ustanova obrazovanja i odgoja, kao i poslovi u vezi sa stalnim sudskim tumačima.

Pravosudni ispit
Sudski tumači
Državni stručni ispit
Jezični ispit za rad u tijelima uprave
Ispiti za licenciju nastavnika, odgojitelja i stručnih suradnika
Ispit za tajnike ustanova obrazovanja i odgoja
Ispit za licencu za ravnatelje ustanove obrazovanja i odgoja

U Odsjeku za informatičke poslove, poslove uprave i razvoj projekata eUprave obavljaju se informatični i administrativni poslovi planiranja i primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija u radu Tajništva.
Odsjek za informatične poslove i razvitak projekata eUprave obavlja poslove planiranja, izrade i uvođenja novih sustava u rad Tajništva s ciljem moderniziranja i unapređivanja rada, sudjeluje u predlaganju, izradi i realiziranju strateških planova primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija i aktivno sudjeluje u razvitku i realiziranju projekata eUprave na pokrajinskoj razini. Izrađuje i ažurira zvaničnu web-prezentaciju Tajništva, bavi sa razvitkom i održavanjem manjih aplikacija za potrebe Tajništva.

02.03.2022