media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Službene evidencije

U Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice vode se službene evidencije u različitim oblastima koje su u nadležnosti sekretarijata.

Službene evidencije obuhvataju propisane podatke o činjenicama o kojima sekretarijat po potrebi izdaje uverenja sa svojstvom javne isprave.

Prema primenjujućim odredbama Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16 i autentično tumačenje – 95/18) fizička i pravna lica, kao stranke u upravnom postupku, više nisu obavezni da sami traže izdavanje takvih uverenja, već je organ koji vodi postupak dužan da ostvari uvid u takve podatke, da ih pribavi i obradi. U tom slučaju, Pokrajinski sekretarijat izdaje uverenje na zahtev nadležnog organa.

Ukoliko se uverenje ne izdaje u okviru službene dužnosti propisane Zakonom o opštem upravnom postupku, Pokrajinski sekretarijat izdaje uverenja po zahtevu fizičkih ili pravnih lica. Uz zahtev, podnosi se dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Oblasti u okviru kojih se vode službene evidencije u Pokrajinskom sekretarijatu jesu:
1. Pravosudni ispit
2. Državni stručni ispit
3. Sudski tumači
4. Ispit za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja
5. Saglasnost na sadržinu i izgled pečata
6. Saglasnost na upotrebu grba

02.12.2019