media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sudski tumači

Evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača vodi se u Pokrajinskom sekretarijatu na osnovu člana 9. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima u („Službeni glasnik RS” br. 35/2010 i 80/2016), a u vezi sa članom 79. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS” br. 99/2009, 67/2012 – Odluka US RS br. IUz-353/2009).

Evidencijom su obuhvaćeni sudski prvodioci i tumači postavljeni za teritoriju AP Vojvodine i ona sadrži redni broj, prezime, ime jednog roditelja i ime prevodioca, zanimanje, adresu i broj telefona, broj i datum rešenja o postavljenju, jezik za koji je postavljen, datum i mesto polaganja zakletve, broj i datum rešenja o razrešenju prevodioca.

Evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača je postavljena na internet prezentaciju Pokrajinskog sekretarijata i možete je pogledati ovde.

Na zahtev stalnog sudskog prevodioca ili tumača podaci u evidenciji se mogu promeniti. Potpisan zahtev za upis ili promenu podataka može se poslati putem mejla, putem pošte ili se može lično predati u pisarnicu pokrajinskih organa.

Uz zahtev je potrebno dostaviti dokaz o promeni podataka (izvod iz lične karte i sl.) i dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi od 720 dinara (prema tarifnom broju 19. Tarife republičkih adm. Taksi), na račun Budžeta Republike Srbije, br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11-223.

Kontakt osobe odgovorne za vođenje evidencije:
Cetinka Svitlica
tel: 021/487-44-20
imejl: cetinka.svitlica@vojvodina.gov.rs

Ankica Jukić Mandić
tel: 021/487-42-13
imejl: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

23.11.2017