media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sudski tumači

Evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača vodi se u Pokrajinskom sekretarijatu na osnovu člana 9. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima u („Službeni glasnik RS” br. 35/2010, 80/2016 i 7/2017), a u vezi sa članom 79. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS” br. 99/2009, 67/2012 – Odluka US RS br. IUz-353/2009).

Evidencijom su obuhvaćeni sudski prevodioci i tumači postavljeni za teritoriju AP Vojvodine i ona sadrži redni broj, prezime, ime jednog roditelja i ime prevodioca, zanimanje, adresu i broj telefona, broj i datum rešenja o postavljenju, jezik za koji je postavljen, datum i mesto polaganja zakletve, broj i datum rešenja o razrešenju prevodioca i napomenu.

Evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača je postavljena na internet prezentaciju Pokrajinskog sekretarijata i možete je pogledati ovde.

Sekretarijat izdaje uverenja o podacima o kojima se vodi službena evidencija.
Uverenja se izdaju na osnovu zahteva koji treba da sadrži:
- ime i prezime,
- adresu,
- kontakt telefon,
- broj i datum izdavanja Rešenja kojim je lice postavljeno za sudskog prevodioca/tumača.
Uz zahtev je potrebno dostaviti dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi od 640 dinara (prema tarifnim brojevima 1. i 11. važeće Tarife republičkih administrativnih taksi) na račun Budžeta Republike Srbije, br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11-223.

Kontakt osobe odgovorne za vođenje evidencije:
Cetinka Svitlica
tel: 021/487-44-20
imejl: cetinka.svitlica@vojvodina.gov.rs

Ankica Jukić-Mandić
tel: 021/487-42-13
imejl: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

24.07.2019