media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi és Fordítói Főosztály

A Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi és Fordítói Főosztály munkakörébe a Vajdaság Autonóm Tartomány nemzeti kisebbségei – nemzeti közösségei jogérvényesítésének kérdései és az írásbeli és szóbeli fordítói teendőknek a tartományi szervek részére való ellátása tartozik.

Jelen Főosztály ellátja a Vajdaság Autonóm Tartományban az emberi és kisebbségi jogok érvényesítésének, védelmének és előmozdításának területébe tartozó teendőket; projektek előkészítését és végrehajtását a művelődés, az oktatás, a tájékoztatás, a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, a régióközi kapcsolatok fenntartását, a nemzetek közötti tolerancia fenntartását és ápolását, valamint a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogai érvényesítésének tekintetében fontos egyéb teendőket. Együttműködést valósít meg az egyesületekkel és támogatás nyújt a nemzeti kisebbségi közösségek polgári egyesületeinek és egyéb polgári egyesületeknek, amelyek projektjei az emberi jogok és kisebbségi jogok érvényesítését, valamint a nemzetek közötti tolerancia fenntartását és ápolását célozzák. Figyelemmel kíséri a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak munkáját és együttműködik azokkal, együttműködik az emberi jogok és a kisebbségi jogok tanulmányozásával foglalkozó és azok érvényesítését figyelemmel kísérő tudományos és egyéb intézményekkel, valamint együttműködik az emberi és kisebbségi jogokban illetékes szervekkel, a tartományi közigazgatási szervekkel és a helyi önkormányzatok szerveivel a Főosztály feladatköréhez tartozó teendők ellátása során.

A teendőkről részletesebben:
Az etnikai közösségek társfinanszírozása
A nemzeti tanácsoknak nyújtott anyagi támogatás
A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok címtára (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

A nemzeti kisebbségi közösségek hivatalos nyelv- és íráshasználatát szabályozó törvények és egyéb jogszabályok feletti felügyeletre vonatkozó valamennyi információ Adrian Borka - a hivatalos nyelv- és íráshasználat feletti felügyelőségi felügyelettel megbízott önálló szakmunkatársnál (az 69/I.-es irodában és a 021/487-46 08-as telefonszámon) kapható.

A Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi és Fordítói Főosztály keretén belül megvalósításra kerülnek a tartományi jelképek kitűzése és használata feletti felügyelőségi felügyelet tevékenységei A Vajdaság Autonóm Tartomány jelképeinek és hagyományos szimbólumainak külalakjáról és használatáról szóló tartományi képviselőházi rendelettel (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 51/16. szám) és A Vajdaság Autonóm Tartomány jelképei használatának részletes szabályozásáról szóló utasítással (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 55/16. szám) összhangban. A felügyelet által felülvizsgálatra kerül, hogy Vajdaság AT szervei, a Vajdaság AT területén lévő helyi önkormányzatok, valamint a Vajdaság AT által alapított intézmények a fent említett rendelettel és utasítással összhangban használják-e és tűzik ki a jelképet és a hagyományos szimbólumot.

A Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi és Fordítói Főosztály szűkebb belső egységeit két osztály képezi, éspedig a Nemzeti Kisebbségek – Nemzeti Közösségek Jogérvényesítési és Fordítói Osztály, valamint a Lektorálási és Fordítói Osztály.

A két fordítási osztály fordítói a tartományi szervek részére ellátják az írásbeli és szóbeli fordítói teendőket szerb nyelvről a Vajdaság AT szerveiben hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi nyelvekre, éspedig magyarra, szlovákra, románra, ruszinra és horvátra, valamint az említett nyelvekről a szerbre való fordítást. Emellett, ellátják a szerb nyelvű szövegek angolra, illetve angolról szerbre való fordítását. Úgyszintén, elvégzik a szerb nyelvű szövegek lektorálását.
Ellátják a jogszabályok és egyéb dokumentumok és olyan aktusok fordítását, amelyeket Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában kell közzétenni, a Tartományi Kormány és Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, valamint a többi tartományi szerv szükségleteire való kiadványok és egyéb anyagok fordítását.
Biztosítják a Vajdaság AT Képviselőháza üléseinek, külföldiek részvételével tartott konferenciáknak és összejöveteleknek szinkron fordítását, valamint a konszekutív tolmácsolást a régióközi találkozók során.

Nemzeti Kisebbségek – Nemzeti Közösségek Jogérvényesítési és Fordítói Osztálya

A Nemzeti Kisebbségek – Nemzeti Közösségek Jogérvényesítési és Fordítói Osztályának fordítói a tartományi szervek részére ellátják az írásbeli és szóbeli fordítói teendőket szerb nyelvről a Vajdaság AT szerveiben hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi nyelvekre, éspedig magyarra, szlovákra, románra és ruszinra, valamint az említett nyelvekről a szerb nyelvre való fordítást.
Ellátják a jogszabályok és egyéb dokumentumok és olyan aktusok fordítását, amelyeket Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában kell közzétenni, a Tartományi Kormány és Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, valamint a többi tartományi szerv szükségleteire való kiadványok és egyéb anyagok fordítását.
Biztosítják a Vajdaság AT Képviselőháza üléseinek, külföldiek részvételével tartott konferenciáknak és összejöveteleknek szinkron fordítását, valamint a konszekutív tolmácsolást a régióközi találkozók során.
Szűkebb belső egységek a magyar nyelvi csoport, a ruszin nyelvi csoport, szlovák nyelvi csoport, valamint a román nyelvi csoport.
A nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek jogainak érvényesítésével, valamint a magyar, a szlovák, a ruszin és a román nyelvű fordításokkal kapcsolatos tájékoztatásért Pálfi Szilviához, a Nemzeti Kisebbségek – Nemzeti Közösségek Jogérvényesítési és Fordítói Osztályának osztályvezetőjéhez lehet fordulni (67/I. számú iroda, telefon: 487 48 95).

Lektorálási és Fordítói Osztály

A Lektorálási és Fordítói Osztályon ellátják a szerb nyelvű szövegek lektorálását, valamint a jogszabályok és egyéb dokumentumok és olyan aktusok horvát és angol nyelvre való fordítását, amelyeket Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában kell közzétenni, valamint a Tartományi Kormány és Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza szükségleteire való tájékoztatók és szövegek, kiadványok és egyéb anyagok fordítását; úgyszintén szinkron és konszekutív tolmácsolást biztosítanak a régióközi találkozók és külföldiek részvételével tartott konferenciák és összejövetelek során.
A Lektorálási és Fordítói Osztályt két szűkebb belső egység képezi:
- Idegennyelvi Részleg
- Lektorálási Teendők és Horvát Nyelvi Csoport
A szerb nyelvű anyagok lektorálásával, valamint a horvát és angol nyelvű fordítással kapcsolatos információkért dr. Zubac Miloš főtanácsoshoz – a Lektorálási és Fordítói Osztály osztályvezetőjéhez lehet fordulni (10a/III. Számú iroda, telefon: 487 47 46).

A Fordítói Osztály munkamódszeréről szóló útmutató

10.10.2022