media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Hivatalos nyelv- és íráshasználat Vajdaság Autonóm Tartományban

A Szerb Köztársaság alkotmánya (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 83/06. szám) 10. szakasza megállapítja, hogy a Szerb Köztársaságban a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód van hivatalos használatban azzal, hogy más nyelvek és írásmódok hivatalos használatát az Alkotmány alapján törvény szabályozza. Az Alkotmány 79. szakaszának rendelkezése továbbá pontosítja, hogy a nemzeti kisebbségek tagjainak joguk van nemzeti sajátosságaik megőrzéséhez, amelyen a saját nyelv és írásmód használatához való jog is értendő.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/14. szám) 24. szakaszának 1. bekezdése megállapítja, hogy Vajdaság AT szerveiben és szervezeteiben a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód, a magyar, a szlovák, a horvát, a román és a ruszin nyelv és írásmód van hivatalos használatban. A 2. szakasz továbbá előírja, hogy Vajdaság AT szervei hatáskörük keretében intézkedéseket tesznek a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek hivatalos nyelv és íráshasználatának törvénnyel szabályozott következetes megvalósítása érdekében.

A községi, illetve városi statútumok megállapítják az adott község, illetve város, vagy az egyes települések területén hivatalos használatban levő nyelveket és írásmódokat.

Táblázat A hivatalos nyelv- és íráshasználat Vajdaság Autonóm Tartományban

A Vajdaság Autonóm Tartomány hatáskörének meghatározásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 99/09. és 67/12. szám – az Alkotmánybíróság határozata) 76. szakasza megállapítja, hogy az autonóm tartomány szervei révén Vajdaság AT területén a hivatalos nyelv- és íráshasználatot szabályozó törvénnyel összhangban rábízott teendőként felügyeleti ellenőrzést végez.

A nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos használatára való jogosultság szabályozása tekintetében a következő két törvény kulcsfontosságú: a Törvény a hivatalos nyelv- és íráshasználatról (Az SZK Hiv. Közlönye, 45/1991., 53/1993.–más törvény, 67/1993.– más törvény, 48/1994.-más törvény, 30/2010., 101/2005.– más törvény, 47/2018. és 48/2018. szám –helyreigazítás) és a Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről (A JSZK Hiv. Lapja, 11/2002. szám, Szerbia és Montenegró Államközösség Hiv. Lapja, 1/2003.–Alkotmányos Alapokmány, Az SZK Hiv. Közlönye, 72/2009.- más törvény, 97/2013.-AB határozat és 47/2018. szám)

Tekintettel arra, hogy A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény megállapította, Szerbia Alkotmánya pedig megerősítette a nemzeti kisebbségek kulturális autonómiára való jogosultságát, amely felöleli a nyelv- és írásmód hivatalos használatára való jogosultságát is, ezek közé az alaptörvények közé kell sorolni A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvényt (Az SZK Hiv. Közlönye, 72/2009., 20/2014. – SZK AB határozat, 55/2014. és 47/2018. szám) is,
amely a nemzeti tanácsok hatásköreit szabályozza a kisebbségi nyelvek hivatalos használatának jogérvényesítésére vonatkozóan.

A Szerb Köztársaság Alkotmánya (Az SZK Hiv. Közlönye, 83/2016. szám) Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)
Törvény Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról (Az SZK Hiv. Közlönye, 99/2009. és 67/2012. szám – AB határozat) Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)
Törvény a hivatalos nyelv- és íráshasználatról (Az SZK Hiv. Közlönye, 45/1991., 53/1993.–más törvény, 67/1993.–más törvény, 48/1994.-más törvény, 30/2010., 101/2005.– más törvény, 47/2018. és 48/2018. szám -helyreigazítás) Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)
Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről (A JSZK Hiv. Lapja, 11/2002. szám, Szerbia és Montenegró Államközösség Hiv. Lapja, 1/2003.–Alkotmányos Alapokmány, Az SZK Hiv. Közlönye, 72/2009.- más törvény, 97/2013.-AB határozat és 47/2018. szám) Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)
Törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól (Az SZK Hiv. Közlönye, 72/2009., 20/2014. – SZK AB határozat, 55/2014. és 47/2018. szám) Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)
Vajdaság AT Statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)
A Vajdaság Autonóm Tartományban hivatalos használatban levő nyelvek és írásmódok alkalmazásának 2020. évi felügyelőségi ellenőrzésének éves terve Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)


Hivatalos nyelvhasználat Vajdaságban

29.01.2020