media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor za nacionalne manjine - nacionalne zajednice i prevoditeljske poslove

U djelokrugu Sektora za nacionalne manjine – nacionalne zajednice i prevoditeljske poslove su pitanja iz područja ostvarivanja prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i poslovi pismenog i usmenog prevođenja za potrebe pokrajinskih tijela.

U ovom sektoru obavljaju se poslovi u području ostvarivanja, zaštite i unapređivanja ljudskih i manjinskih prava u AP Vojvodini; poslovi pripreme i provedbe projekata u području kulture, obrazovanja, informiranja, službene uporabe jezika i pisama, održavanja međuregionalnih veza, očuvanja i njegovanja međunacionalne tolerancije i drugi poslovi značajni za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica. Ostvaruje se suradnja s udrugama i pruža pomoć udrugama građana, pripadnicima manjinskih nacionalnih zajednica i drugim udrugama građana čiji su projekti usmjereni na ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i na očuvanje i njegovanje međunacionalne tolerancije. Prati se rad i ostvaruje suradnja s nacionalnim vijećima nacionalnih zajednica, ostvaruje se suradnja sa znanstvenim i drugim institucijama koje se bave izučavanjem i praćenjem ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava, kao i suradnja s tijelima nadležnim za područje ljudskih i manjinskih prava, tijelima pokrajinske uprave i tijelima jedinica lokalne samouprave u vršenju poslova iz djelokruga Sektora.

Detaljnije o poslovima:
Sufinanciranje etničkih zajednica
Financijska pomoć nacionalnim vijećima
Adrese nacionalnih vijeća nacionalnih manjina sa sjedištem na teritoriju AP Vojvodine (Dokument je trenutačno dostupan samo na srpskom jeziku)

Za sve informacije koje se odnose na nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje službena uporaba jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica, možete se obratiti Adrianu Borki –samostalnom savjetniku za inspekcijski nadzor za službenu uporabu jezika i pisama (ured I./69, broj telefona 021/487-4608).

U Sektoru za nacionalne manjine – nacionalne zajednice i prevoditeljske poslove obavljaju se i poslovi inspekcijskog nadzora nad isticanjem i korištenjem pokrajinskih simbola, sukladno Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o izgledu i korištenju simbola i tradicijskih simbola Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj: 51/16) i Uputi o preciznijem uređivanju i korištenju simbola Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj: 55/2016). Nadzorom se obavlja kontrola tijela AP Vojvodine, lokalne samouprave na teritoriju APV kao i ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina, ističu li i koriste simbol i tradicijski simbol sukladno gore navedenoj Odluci i Uputi.

U Sektoru za nacionalne manjine – nacionalne zajednice i prevoditeljske poslove, kao uže unutarnje jedinice, formiraju se dva odjela, i to Odjel za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i prevoditeljske poslove i Odjel lektoriranje i poslove prevođenja.

Prevodioci u dva odjela za prevoditeljske poslove obavljaju poslove pismenog i usmenog prevođenja za potrebe pokrajinskih tijela, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, koji su u službenoj uporabi u radu tijela Autonomne Pokrajine Vojvodine i to na mađarski, slovački, rumunjski, rusinski i hrvatski jezik, te poslove prevođenja s navedenih jezika na srpski jezik. Osim toga, prevode se tekstovi sa srpskog jezika na engleski jezik, odnosno s engleskog na srpski jezik. Također, lektoriraju se materijali na srpskom jeziku.

Prevode se propisi i drugi dokumenti, akta koja se objavljuju u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”, publikacije za potrebe Pokrajinske vlade i Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, te za potrebe pokrajinskih tijela, kao i drugi materijali.
Osigurava se simultani prijevod na sjednicama Skupštine APV, na konferencijama i skupovima s inozemnim sudionicima, kao i konsekutivni prijevod prilikom međuregionalnih susreta.

Odjel za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i prevoditeljske poslove

Prevoditelji u Odjelu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i prevoditeljske poslove obavljaju poslove pismenog i usmenog prevođenja za potrebe pokrajinskih tijela, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, koji su u službenoj uporabi u radu tijela Autonomne Pokrajine Vojvodine i to na mađarski, slovački, rumunjski i rusinski, te poslove prevođenja s navedenih jezika na srpski jezik.

Prevode se propisi i drugi dokumenti, akta koja se objavljuju u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”, publikacije za potrebe Pokrajinske vlade i Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, te za potrebe pokrajinskih tijela, kao i drugi materijali.
Osigurava se simultani prijevod na sjednicama Skupštine APV, na konferencijama i skupovima s inozemnim sudionicima, kao i konsekutivni prijevod prilikom međuregionalnih susreta.

Kao uže organizacijske jedinice postoje Skupina za mađarski jezik, Skupina za rusinski jezik, Skupina za slovački jezik, te Skupina za rumunjski jezik.

Za informacije u svezi ostvarivanja prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, kao i prevođenja kada je riječ o mađarskom, slovačkom, rusinskom i rumunjskom jeziku, možete se obratiti Szilviji Pálfi, načelnici Odjela za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i prevoditeljske poslove (ured 67/I, telefon: 487 48 95).

Odjel za lektoriranje i poslove prevođenja

U Odjelu za lektoriranje i poslove prevođenja obavljaju se poslovi lektoriranja na srpskom jeziku, kao i poslovi prevođenja na hrvatski i engleski jezik: propisa i drugih akata, akata koji se objavljuju u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”, informatora i tekstova za potrebe Pokrajinske vlade i Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, publikacija i drugih materijala; također, obavljaju se poslovi simultanog i konsekutivnog prijevoda prilikom međuregionalnih susreta, na konferencijama i skupovima s inozemnim sudionicima.
U Odjelu za lektoriranje i poslove prevođenja formirane su dvije uže unutarnje jedinice:
• Odsjek za strane jezike
• Skupina za poslove lektoriranja i hrvatski jezik

Za informacije u vezi s lektoriranjem materijala na srpskom jeziku, kao i s prevođenjem kada je riječ o hrvatskom i engleskom jeziku, možete se obratiti dr. Milošu Zubcu, višem savjetniku – načelniku Odjela za lektoriranje i poslove prevođenja (ured 10a./III, telefon: 487 47 46).

Uputa o načinu rada Odjela za prevoditeljske poslove

10.10.2022