media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Susținerea examenului de licență pentru directorii instituțiilor de educație și instrucție

Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale organizează susținerea examenului de licență pentru directorii instituțiilor de educație și instrucție.
Examenul de licență pentru directorii instituțiilor de educație și instrucție, se susține în conformitate cu Regulamentul privind programul de instruire și susținere a examenului de licență pentru directorii instituțiilor de educație și instrucție („Monitorul oficial al RS”, nr. 63/18).
Candidatul prezintă Secretariatului Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale cererea pentru susținearea examenului de licență pentru directorii instituțiilor de educație și instrucție Preia

Anexat cererii se prezintă și următoarea documentație:
1. adeverinţa privind statutul juridic de muncă;
2. copia adeverinţiei privind însuşirea programului de instruire pentru directori;
3. raportul privind cercetarea realizată, care conține rezultatele cheie ale cercetării și recomandări pentru îmbunătățirea practicii educativ-instructive, respectiv instructiv-educative, în formă tipărită și pe compact disc;
4. dovada privind plata cheltuielilor de susținere a examenului de licență.

Cererea pentru susținerea examenului de licență cu documentația aferentă o puteți trimite la adresa:
Republica Serbia; Provincia Autonomă Voivodina; Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație, Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale; 21000 Novi Sad; Bulevar Mihajla Pupina nr. 16 – cu mențiunea: Pentru susținerea examenului de licență pentru director.
Informaţia privind susținerea examenului, pentru candidații care îndeplinesc condițiile pentru susținerea examenului de licență pentru director, se remite cel târziu 15 zile înainte de data stabilită pentru susţinerea examenului.
La susținerea examenului de licență pentru director, candidatul prezintă portofoliul în formă tipărită, iar la examen expune oral raportul de cercetare, prezintă rezultatele cercetării și conținutul portofoliului.
Examenul de licență este alcătuit din:
1) prezentarea cercetării practicii educativ-instructive, respectiv instructiv-educative, rezultatelor cheie ale cercetării și recomandărilor pentru îmbunătățirea parcticii educativ-instructive, respectiv instructiv-educative;
2) verificarea însușirii standardului de competență pentru director;
3) prezentarea conținutului din portofoliul candidatului, care conține date privind rezultatele obținute și experiența profesională precedentă.

La examen, Comisia evaluează calitatea raportului de cercetare; verifică însușirea standardului de competențe pentru director și modul de aplicare a rezultatelor de cercetare și recomandărilor date pentru îmbunătățirea practicii educativ-instructive, respectiv instructiv-educative și evaluează calitatea portofoliului pentru directori.
În cazul în care, candidatul este împiedicat să se prezinte la susținerea examenului pentru licență, despre acest fapt informează Secretariatul Provincial 24 ore înainte de începerea examenului. Dovezile privind motivarea neprezentării la examen se pot remite și ulterior, dar cel târziu șapte zile de la data când este convocat examenul.
Cheltuielile de susținere a examenului de licență le suportă instituția în care candidatul efectuează activitățile de director, iar candidatul care nu efectuează activitățile de director – suportă singur cheltuielile de susținere a examenului pentru director.
Cheltuielile examenului de corigență și susținerii examenului din nou în întregime, le suportă candidatul.

Cheltuielile susținerii examenului de licență în cuantum de 15.000,00 dinari (pentru susținerea din nou: a unei părți a examenului – 10.000,00; a două părți ale examenului – 12.000,00; a examenului întreg – 15.000,00), se plătesc în felul următor:
• contul bancar numărul: 840-1572845-61;
• modelul și numărul de referință: 97 900942774233162;
• Destinatar: Bugetul PA Voivodina, Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație, Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale;
• Scopul plăţii: compensarea cheltuielilor pentru susţinerea examenului de licență pentru directori.

Regulamentul privind programul de instruire și susținere a examenului de licență pentru directorii instituțiilor de educație și instrucție („Monitorul oficial al RS”, nr. 63/18) Preia

Informații suplimentare puteți afla de la
Slobodanka Stanković Davidov – contact pentru organizarea examenelor de licență pentru directori
(biroul I/68, telefon: 021/487-42-26);
e-mail: slobodanka.stankovic@vojvodina.gov.rs

06.02.2023