media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Dokumenty v slovenskom jazyku


Pravidlá Protokolu postupovania v ustanovizni v reakcii na násilie, zneužívanie a zanedbávanie
Pravidlá hodnotenia žiakov v základnej výchove a vzdelávaní
Pravidlá hodnotenia žiakov v strednej výchove a vzdelávaní
Pravidlá o vykonávaní spoločensky prospešnej, t. j. humanitárnej práce v ustanovizniach výchovy a vzdelávania
Pokrajinské parlamentné uznesenie o výzore a používaní symbolov a tradičných symbolov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny
Školský kalendár na rok 2023/2024
Pokrajinské parlamentné uznesenie o spôsobe a kritériách prideľovania rozpočtových prostriedkov národnostným radám národnostných menšín

08.03.2024