media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Dokumentumok magyar nyelven


Szabályzat az intézményi cselekvési protokollról az erőszak, a bántalmazás és az elhanyagolás kezelésére
Szabályzat az alapfokú oktatásban és nevelésben részesülő tanulók osztályozásáról
Szabályzat a középfokú oktatásban és nevelésben részesülő tanulók osztályzásáról
Szabályzat a nevelési-oktatási intézményekben a társadalmilag hasznos, illetve humanitárius tevékenységek végzéséről
A 2023/2024. tanév iskolanaptára
Az iskolák eljárása a krízishelyzetek kezelésénél, a belgrádi iskolában történt tragikus esemény kapcsán
Szabályzat a tanulók középiskolába való iratkozásáról
Ajánlások az oktató-nevelő munka megkezdéséhez a 2021/2022. tanévben
Szakmai utasítás az oktató-nevelő munka megszervezésére és megvalósítására az általános iskolákban a 2021/2022. tanévben
Szakmai utasítás az oktató-nevelő munka megszervezésére és megvalósítására a középiskolákban a 2021/2022. tanévben
Ajánlások az iskoláskor előtti intézmény iskoláskor előtti programjának kidolgozásához
Útmutató az osztályfőnökök nevelőmunkájához
Tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány jelképeinek és hagyományos szimbólumainak külalakjáról és használatáról
Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány számára kiemelt jelentőségű középiskolák kijelöléséről
Tartományi képviselőházi rendelet a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak szánt költségvetési eszközök odaítélésének módjáról és mércéiről

08.03.2024