media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Igazságügyi vizsga


Bizonylat a tényről, hogy a jelölt az igazságügyi vizsgát nem tette le

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság megszervezi a Vajdaság autonóm tartományi lakhelyűjelöltek igazságügyi vizsgáját.

Az igazságügyi vizsga időszerű terminusai
Tájékoztatás– Büntetőjog

MEGJEGYZÉS:
Az igazságügyi vizsga megtartásának idején szigorúan tilos a bíróság épületébe mobil telefont, telekommunikációs eszközöket és vevőkészülékeket bevinni.
A bíróság épületébe való belépés alkalmával ellenőrzik a mobil telefonok és más tiltott eszközök birtoklását. Ha valakinél ilyen készüléket fedeznek el, számára megtiltják az igazságügyi vizsgán való részvételt.
A jelen szabály az igazságügyi vizsga jelöltjeire és mindazokra a személyekre vonatkozik, akik a vizsgán jelen lesznek.


A tartományi titkár által alakított vizsgabizottságok:

Első vizsgabizottság:
1. Milan Tkalac (elnök)- Büntetőjog
2. Dr. Zoran Lončar- Közigazgatási jog
3. Berényi Ernő- Munkajog
4. Dr. Aleksandar Radovanov- Polgári jog
5. Tamara Radović- Kereskedelmi (gazdasági) jog
6. Mgr. Miavecz Béla- Nemzetközi magánjog
7. Slobodan Orlović- Alkotmányjog és igazságügyi szervezés jog

Második vizsgabizottság:
1. Molnár Ferenc (elnök)- Büntetőjog
2. Szakállas Zsolt- Közigazgatási jog
3. Rajko Marić - Munkajog
4. Borislav Šušnjar- Polgári jog
5. Slobodanka Gutović- Kereskedelmi (gazdasági) jog
6. Dr. Marijana Đukić Mijatović - Nemzetközi magánjog
7. Zoran Vučević- Alkotmányjog és igazságügyi szervezés jog

A Titkárság az igazságügyi vizsgát egész év folyamán (július és augusztus kivételével) mindkét vizsgabizottság előtt megszervezi, általában a hónap közepén (az írásbeli részt) és a hónap végén (a szóbeli részt).

Az igazságügyi vizsga egységes és írásbeli és szóbeli részből áll. A jelöltek kötelesek az igazságügyi vizsga mindkét részét (az írásbeli részt és a szóbeli részből legalább négy tantárgyat) ugyanabban a vizsgaidőszakban vizsgázni.

Az igazságügyi vizsga jelöltje az a személy, aki a jogtudományi karon szerzett oklevelet és a jogtudományi kar befejezése után jogi teendőkön két év munkatapasztalatot szerzett a bíróságon, az ügyészségen, a vagyonjogi ügyészségen és az ügyvédi gyakorlatban, vagy három év munkatapasztalatot jogi szakmai teendőkön a szabálysértési szervben, egyéb állami szervben, a területi autonómia és a helyi önkormányzat szervében, vagy pedig jogi szakmai teendőkön négy év munkatapasztalatot szerzett vállalatban, intézményben vagy egyéb szervezetben.
A jelölt az igazságügyi vizsga iránti kérelmét postán küldi el, vagy közvetlenül – az iktató Ügyfélfogadó Irodájában adja át, a következő hónap vizsgaidőszakára a folyó hó 15-ig (például, az októberi vizsgaidőszakra szeptember 15-ig).

Igazságügyi vizsga iránti kérelem Letöltés
Utólagos igazságügyi vizsga iránti kérelem Letöltés

A jelölteknek, akik első ízben tesznek igazságügyi vizsgát, a kérelemhez a következő bizonyítékokat kell mellékelniük:
1. a munkatapsztalatról szóló bizonyítványt (bíróság, ügyvédi kamara, ügyészség, szerv vagy szervezet bizonyítványa);
2. a jogtudományi kar oklevelének hitelesített fénymásolatát;
3. a személyi igazolvány első és második oldalának hitelesített fénymásolatát (vagy pedig a chippel ellátott leolvasott személyi igazolvány hitelesített másolatát);
4. az igazságügyi teendőkben illetékes minisztérium bizonyítványát, hogy a jelölt az előző két évben nem tett igazságügyi vizsgát a miniszter által alakított vizsgabizottságok előtt (csak azon jelöltek esetében, akik az elmúlt két évben lakhelyet változtattak Vajdaság Autonóm Tartományon kívüli területről Vajdaság Autonóm Tartomány területére).

A jelölteknek, akik utólag tesznek igazságügyi vizsgát, csak az utólagos vizsgára kell kérelmet benyújtaniuk.
A jelölteknek, akik másodszor tesznek igazságügyi vizsgát, a kérelemhez csak a 3. sorszám alatti bizonyítékot kell mellékelniük.

Ha engedélyezték az igazságügyi vizsgát, a jelöltet végzésben kell értesíteni az írásbeli, illetve szóbeli vizsga dátumról, valamint a Vajdaság AT költségvetésének és a Szerb Köztársaság költségvetésének számlaszámairól, amelyekre be kell fizetnie a vizsga utáni térítést és a köztársasági közigazgatási illetéket.

Megjegyzés: valamennyi írásos aktust (a jóváhagyott vizsgáról szóló végzést, az értesítéseket, a letett vizsgáról szóló bizonyítványt és így tovább) a jelölt lakhelycímre küldik meg (a személyi igazolványban feltüntetett lakcím), kivéve, ha a kérelmén külön nem szerepel másik lakcím (a tartózkodási hely címe), amelyre a jelölt az írásos aktusokat kérte, vagy pedig a kérelemben nincs külön feltüntetve, hogy a jelölt a Titkárságon személyesen veszi át az aktusokat. A jelölt köteles pontos lakcímet feltüntetni.
Ha a lakcímen vagy a tartózkodási hely címén a jelölt nem ismert és nem lehet számára kézbesíteni az írásos aktust, a kézbesítés az aktusnak a Titkárság hirdetőtábláján való kitűzésével történik.

Az igazságügyi vizsga utáni térítést a vizsga jóváhagyására vonatkozó végzés kézhezvétele után kell befizetni, a vizsga írásbeli része előtt pedig a befizetésről szóló bizonylatot a titkárnak kell megküldeni (Az oldal jelenleg csak szerb nyelven érhető el).

VIZSGA ÚTMUTATÓ A JELÖLTEK SZÁMÁRA

Az írásbeli dolgozatot kizárólag hitelesített papíron lehet kidolgozni, amelyet a bizottság titkára az írásbeli vizsgán a feladattal együtt oszt ki. A dolgozat vázlatát közönséges papírra is lehet írni.
A feladatot a dolgozat megírása után vissza kell adni.
Az írásbeli dolgozatot olvasható írott vagy nyomtatott betűkkel, kizárólag golyóstollal lehet írni. Javítások (áthúzás, betűzés, korrektor használata) engedélyezettek, miközben oda kell figyelni, hogy a dolgozat elég szabályos és áttekinthető legyen a vizsgáztató és a lektor számára, akik a dolgozatot átnézik.

A Büntetőjog írásbeli részéből való feladat példája Innen tölthető le (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

A Polgári jog írásbeli vizsgáján a feladat általában bírósági tárgy.
A vizsga írásbeli részén használhatók a megfelelő jogszabályok.

A vizsga írásbeli részének idején tilos elhagyni a vizsgáztató termet.

Az egész vizsga (írásbeli és szóbeli) alatt tilos mobiltelefont, számítógépet és egyéb kommunikációs eszközt használni, amelyek segítségével érdemtelen eredményhez lehet jutni.

A letett igazságügyi vizsgáról BIZONYÍTVÁNYT adnak ki, amelyet a jelöltnek a lakcímére küldenek ki, vagy – ha a kérelmében külön hangsúlyozta – a tartózkodási helyének címére küldik, illetve a Titkárságon személyes átveheti. A jelöltnek joga van kétnyelvű bizonyítványra, illetve szerb nyelven és a Vajdaság AT területén hivatalos használatban levő nemzeti kisebbség – nemzeti közösség egyik nyelvén kiadott bizonyítványra.

Az igazságügyi vizsga szóbeli része nyilvános – az érdekelt személyek részt vehetnek a vizsga szóbeli részén. Az igazságügyi vizsgán jelen levő személyek kötelesek a magatartásukat összehangolni a vizsga jelentőségével és természetével. A magatartás kultúrája az igazságügyi vizsgán elsősorban a vizsgázó jelöltek tiszteletben tartását, illetve a vizsgázás zavarásától való tartózkodást jelenti (beszélgetés a vizsgáztató helyiségben, a helyiség elhagyása a jelölt előadása folyamán és hasonló).

A helyiségekben, amelyekben a vizsga folyik, a mobil telefon és hasonló drót nélküli berendezés jelzéseinek felfedésére szolgáló berendezések vannak elhelyezve. A vizsga folyamán a mobil telefonokat teljesen ki kell kapcsolni, nem elég lehalkítani.

Kiegészítő tájékoztatást a vizsgabizottságok titkáraitól kérhet:
Ivan Borojev, I. emelet 69. számú iroda; telefonszáma: 021/487-4383, 060/515-90-52;
e-mail: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs
Dijana Katona, I. emelet 63. számú iroda; telefonszáma: 487-4427; e-mail: dijana.katona@vojvodina.gov.rs.

Törvény az igazságügyi vizsgáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/97. szám) Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)
Szabályzat az igazságügyi vizsga programjáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 51/97. szám)Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)
Szabályzat az igazságügyi vizsgáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 14/98., 88/2008. és 108/2012. szám) Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

Hivatalos nyilvántartások

10.10.2022