media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Igaszságügyi vizsga

A Tartományi Titkárság Az igaszságügyi vizsgáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 14/98., 88/2008. és 108/2012. szám) 16. szakasza alapján, figyelemmel a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/2009., 67/2012. szám – az SZK AB határozata IUz – 353/2009. szám) 77. szakaszára az igaszságügyi vizsgát tett jelöltekről hivatalos nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza a Vajdaság AT illetékes szerve által 1954. 10. 24-től szervezett igaszságügyi vizsgát tett jelöltek családi és utónevét, születési helyét és évét, mikor és mely jogi karon szerezte meg az oklevelét, hol dolgozott a vizsga letételének időszakában, valamint az igaszságügyi vizsga általános eredményét.

Az igaszságügyi vizsgáról szóló bizonylaton felül a Tartományi Titkárság a Vajdaság autonóm tartományi lakhelyű jelöltek számára, akik az igaszságügyi vizsgát az igaszságügyi miniszter által alakított bizottság előtt szeretnék letenni, bizonylatot ad ki. Ez a bizonylat igazolja azt a tényt, hogy a jelölt a Tartományi Titkárság szervezésében az elmúlt két évben igaszságügyi vizsgát nem tett.

A bizonylatot kérelem alapján adjuk ki, amelynek tartalmaznia kell:
- a családi és utónevet,
- a személyazonosító számot (JMBG),
- az oklevél megszerzésének időpontját és az egyetemi kart,
- a lakhelyet,
- telefonos elérhetőséget,
- vizsga letételének évét és hónapját (a letett vizsgáról szóló bizonylat esetében).

Az aláírt kérelem elküldhető postán vagy átadható személyesen a tartományi szervek iktatójában.
A kérelemhez mellékelni kell a születési anyakönyvi kivonatot (vagy annak hiteles másolatát), valamint a Szerb Köztársaság 840-742221843-57 számú költségvetési számlájára a 11-223 hivatkozási számmal történő 660 dináros köztársasági közigazgatási illeték befizetéséről szóló bizonyítékot (a köztársasági közigazgatási illetékek hatályos Díjjegyzékének 1. és 11. díjtételszáma szerint)

A nyilvántartás vezetéséért felelős kapcsolattartó személy:
Ivan Borojev
tel.: 021/487-43-83
e-mail: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs

21.07.2021