media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor za propise

U Sektoru za propise obavljaju se normativno-pravni i studijsko-analitički poslovi u svezi s aktima za Skupštinu AP Vojvodine i Pokrajinsku vladu u područijima koja su u djelokrugu tajništva, kao i aktima čije pripremanje nije u djelokrugu drugih tijela pokrajinske uprave; općepravni i administrativni poslovi u pogledu uređivanja i izdavanja „Službenog lista APV”, publikovanja pojedinih propisa na jezicima koji su u službenoj uporabi u tijelima Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljnjem tekstu: AP Vojvodina); davanje mišljenja Skupštini AP Vojvodine i Pokrajinskoj vladi na akta koja pripremaju drugi ovlašteni predlagatelji, sa stanovišta usklađenosti akata s drugim propisima i pravnim sustavom i sa stanovišta pravnog normiranja, ostvaruje se suradnja s republičkim tijelima, tijelima pokrajinske uprave i tijelima jedinica lokalne samouprave; poslovi rješavanja po žalbama u upravnim stvarima u području izvlaštenja nekretnina na teritoriju AP Vojvodine; studijsko-analitički poslovi davanja suglasnosti na sadržaj i izgled pečata tijela i pravnih osoba koje vrše javne ovlasti; pravni i administrativni poslovi u području radnih odnosa; pravni, studijsko-analitički poslovi iz djelokruga ovog sektora.

U Sektoru za propise obrazuje se uža organizacijska jedinica:
Odjel za propise i poslove uprave u okviru kojeg se nalazi Odsjek za propise.

Za informacije u svezi s radom Sektora za propise i o predmetima izvlaštenja možete se obratiti Tijani Pavlov, pomoćnici pokrajinskog tajnika (ured I./64, telefon 021/487-4574).

Za informacije u vezi s radom Odjela za propise i poslove uprave i o „Službenom listu AP Vojvodine“ možete se obratiti Dijani Katona, načelnici tog odjela i urednici Službenog lista (ured I/63, telefon 021/487-4427).

Službeni list APV arhiva

Za informacije u vezi s radom Odjela za propise i poslove uprave možete se obratiti Dijani Katoni – načelnici odjela (ured I/63, telefon 021/487-4423).

Detaljnije informacije o poslovima iz sljedećih područja:

Suglasnost na pečate
Suglasnost na uporabu grba AP Vojvodine

05.06.2019