media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Termíny súdnych skúšok


Informácia - trestné právo
Informácia - oblasť výkonu a zábezpeky

Decembrové skúškové obdobie v roku 2023

1. Písomná časť skúšky
(sála na V. poschodí Odvolacieho súdu v Novom Sade, Sutjeska č. 3)
Trestné právo – 4. decembra 2023 o 10 hodine.
Občianske právo – 5. decembra 2023 o 10 hodine.
Zoznam uchádzačov, ktorí absolvujú písomnú časť skúšky Preuzmi

2. Ústna časť skúšky
(Odvolací súd v Novom Sade, ul. Sutjeska č. 3)
Ústna časť skúšky sa uskutoční od 11. do 21. decembra 2023.

Od marcového skúšobného obdobia v roku 2022 je povolená prítomnosť verejnosti na ústnej časti súdnej skúšky. Počet záujemcov je obmedzený vzhľadom na veľkosť siení, v ktorých sa skúška koná.
Účasť na skúške je potrebné nahlásiť emailom na adresu: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs

01.12.2023