media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Udelené odmeny najúspešnejším stredoškolákom za videonahrávky

17.JPG

Deväť tabletov bolo dnes v aule Pokrajinskej vlády odovzdaných najúspešnejším stredoškolákom, ktorí sa zapojili do súťaže o výber videonahrávok na tému Multikultúrnosť a etnická rozmanitosť vo Vojvodine. Súbeh vznikol vďaka spolupráci Asociácie Kulturanova a Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev.

„Jedným z motívov rozhodnutia sekretariátu pripojiť sa k tejto idei a srdečne ju podporiť je určite v tematickom vymedzení súbehu, nemenej dôležitá však bola aj skutočnosť, že pozvanie pre našich stredoškolákov malo tvorivého sprievodcu – museli sa rozhodnúť pre nejakú formu umeleckého prejavu, byť nápadití a kreatívni a aktívne a demonštratívne reagovať na témy, na ktoré sme niekedy deklaratívne podľa zabehnutého zvyku hrdí,“ uviedol počas slávnosti podpredseda Pokrajinskej vlády a rezortný tajomník Zsolt Szakállas.

Videonahrávky obsahovali krátku formu, do desiatich minút a spracovali témy multikulturálnosti a etnickej rozmanitosti na území AP Vojvodiny.

Dôležitým aspektom súbehu bola možnosť, aby žiaci pracovali samostatne, ale aj v skupinách, a aby pri vizuálnych prácach používali materinský jazyk.

„Naši stredoškoláci poskytli tvorivý reflex a vlastné skúsenosti s hodnotami, ktoré do veľkej miery určujú podstatu Vojvodiny a robia ju rozpoznateľnou a jedinečnou na mape Európy ako neporovnateľne bohatého etnického, jazykového a kultúrneho priestoru s takmer tridsiatimi autentickými národnostnými spoločenstvami v súladnom spolužití,“ dodal Szakállas.

Súbeh bol vypísaný v období 8. 12. 2020 do 28. 12. 2020, prišlo osem prihlášok, pričom sú autori štyroch videonahrávok odmenení tabletami, ktoré im odovzdali podpredseda Pokrajinskej vlády Zsolt Szakállas a zástupca rezortného tajomníka Milan Kovačević.

Zoznam odmenených autorov a ich práce si môžete stiahnuť TU.
Vitajte v Stare Pazove

Babičkine rozprávky

Láska voči rozdielom

Rozliční v zázračnom svete
14.01.2021

 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG
 • 17.JPG