media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка услуге објаве огласа у средствима јавног информисања – Обавештење о закљученим уговорима

Рок за подношење понуда је 11. фебруар 2020. године до 11 часова.

Позив
Конкурсна документација за партију 1 – српски језик
Конкурсна документација за партију 2 – мађарски језик
Конкурсна документација за партију 3 – румунски језик
Конкурсна документација за партију 4 – хрватски језик

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученим уговорима

21.02.2020