media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Intézményvezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vizsga teljesítése az oktató-nevelő intézmény igazgatói számára


A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság vizsgát szervez az intézményvezetői tanúsítvány megszerzéséhez.
Az intézményvezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vizsga teljesítése Az oktató-nevelő intézmények vezetésére feljogosító tanúsítvány megszerzéséhez szükséges képzés programjáról és a vizsgáztatásról szóló szabályzattal (Az SZK Hivatalos Közlönye, 63/18. szám) összhangban történik.
A jelölt a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársághoz nyújtja be az intézményvezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vizsga teljesítésére vonatkozó kérelmét. Letöltés

A kérelemhez a következő dokumentumokat kell mellékelni:
1. bizonylat a munkaügyi státuszról,
2. az igazgatók képzési programjának elsajátításáról szóló bizonylat másolata,
3. az elvégzett kutatásról szóló, a kutatás lényeges eredményeit és az oktató-nevelő, illetve a nevelő-oktató gyakorlat előmozdítására irányuló ajánlásokat is tartalmazó beszámoló – nyomtatott formában és CD-n,
4. igazolás a tanúsítvány megszerzésére vonatkozó vizsga költségeinek befizetéséről.
Az intézményvezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vizsga teljesítése iránti kérelmet a szükséges dokumentumokkal az alábbi címre kell elküldeni: Szerb Köztársaság; Vajdaság Autonóm Tartomány; Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság; 21000 Újvidék; Mihajlo Pupin sugárút 16., "intézményvezetői vizsgabejelentő" megjelöléssel.
A vizsgáztatásról szóló értesítést a Titkárság legkésőbb a vizsga megtartásának napját megelőző 15 nappal korábban megküldi az intézményvezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vizsga követelményeit teljesítő jelöltek számára.
A jelöltnek a vizsgáztatásra magával kell hoznia portfólióját - nyomtatott formában, a vizsgán pedig szóban kell megindokolnia a kutatásáról szóló beszámolót, valamint bemutatja kutatásának eredményeit és portfóliója tartalmát.
Vizsgaelemek:
1) az oktató-nevelő, illetve nevelő-oktató gyakorlat kutatásának bemutatása, a kutatás lényeges eredményeinek bemutatása és az oktató-nevelő, illetve nevelő-oktató gyakorlat előmozdítására irányuló ajánlások,
2) az intézményvezetői kompetenciakövetelmények elsajátításának ellenőrzése,
3) a jelölt portfóliójának ismertetése - a portfóliónak tartalmaznia kell az elért eredményekről és a korábban megszerzett szakmai tapasztalatról szóló bizonyítékokat.
A bizottság a vizsgán értékeli a kutatásról szóló beszámoló minőségét; ellenőrzi az intézményvezetői kompetenciakövetelmények elsajátítását; a kutatómunka eredményeinek és az oktató-nevelő, illetve nevelő-oktató gyakorlat előmozdítása érdekében megfogalmazott ajánlások végrehajtásának módját; értékeli az intézményvezetői (igazgatói) portfólió minőségét.
Ha a jelöltnek nincs módjában a vizsgán megjelenni, erről a Tartományi Titkárságot a vizsga kezdetét megelőző legalább 24 órás határidőben értesíti. A vizsgáról való távolmaradás indokoltságának igazolása utólag is megküldhető, de legkésőbb a vizsganapot követő hét napos határidőben.
A vizsgaköltségeket az igazgatói teendőket ellátó vizsgázó személy intézménye fizeti, ha viszont nem igazgatói munkakörben dolgozik, a költségeket maga viseli.
A javítóvizsga költségeit és a teljes vizsga megismétlésének költségeit a jelölt maga viseli.
A vizsgaköltség összege 15.000,00 dinár (vizsgaismétlés: egy vizsgarész – 10.000,00 dinár; két vizsgarész - 12.000,00 dinár; vizsgaismétlés teljes egészében – 15.000,00 dinár), amit az alábbi módon kell befizetni:
• zsírószámla: 840-1572845-61;
• modell és hivatkozási szám: 97 900942774233162;
• felhasználó: Vajdaság AT költségvetése, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság;
• a befizetés célja: intézményvezetői tanúsítvány vizsgaköltségei.

Az oktató-nevelő intézmények vezetésére feljogosító tanúsítvány megszerzéséhez szükséges képzés programjáról és a vizsgáztatásról szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 63/18. szám) Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

A kiegészítő információkkal kapcsolatban forduljon:
Slobodanka Stanković Davidovhoz - az igazgatók licencia vizsgája megszervezésének kapcsolattartójához
(I/68. számú iroda, telefon: 021/487-42-26);
e-mail: slobodanka.stankovic@vojvodina.gov.rs

06.02.2023