media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ispit za licencu za ravnatelje ustanove obrazovanja i odgoja

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizira polaganje ispita za licencu za ravnatelja ustanove obrazovanja i odgoja.
Ispit za licencu za ravnatelje ustanove obrazovanja i odgoja, polaže se sukladno Pravilniku o programu obuke i polaganju ispita za licencu za ravnatelja ustanove obrazovanja i odgoja („Službeni glasnik RS”, br. 63/18).
Kandidat podnosi Pokrajinskom tajniku za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice zahtjev za polaganje ispita za licencu za ravnatelja ustanove obrazovanja i odgoja Preuzmi

Uz zahtjev se podnosi i sljedeća dokumentacija:
1. potvrda o radno-pravnom statusu;
2. preslika potvrde o savladanom programu obuke za ravnatelja;
3. Izvješće o provedenom istraživanju, koji sadrži ključne rezultate istraživanja i preporuke za unapređivanje obrazovno-odgojne, odnosno odgojno-obrazovne prakse, u tiskanom obliku i na kompakt disku;
4. dokaz o uplati troškova polaganja ispita za licencu.

Zahtjev za polaganje ispita za licencu uz prateću dokumentaciju možete slati na adresu:
Republika Srbija; Autonomna Pokrajina Vojvodina; Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice; 21000 Novi Sad; Bulevar Mihajla Pupina br. 16 – s naznakom: Za polaganje ispita za licencu za ravnatelja
Obavještenje o polaganju ispita, za kandidate koji ispunjavaju uvjete za polaganje ispita za licencu za ravnatelja, dostavlja se najkasnije 15 dana prije dana određenog za polaganje ispita.
Kandidat na polaganje ispita za licencu za ravnatelja donosi portfolio u tiskanoj formi, a na ispitu usmeno obrazlaže istraživačko izvješće, prikazuje rezultate istraživanja i sadržaj portfolija.
Ispit za licencu sastoji se iz:
1) prikaza istraživanja obrazovno-odgojne, odnosno odgojno-obrazovne prakse, ključnih rezultata istraživanja i preporuka za unapređivanje obrazovno-odgojne, odnosno odgojno-obrazovne prakse;
2) provjere savladanosti standarda kompetencija za ravnatelja;
3) prikaza sadržaja portfolija kandidata, koji sadrži dokaze o postignutim rezultatima i prethodnom profesionalnom iskustvu.

Povjerenstvo na ispitu ocjenjuje kvalitetu istraživačkog izvješća; obavlja provjeru savladanosti standarda kompetencija za ravnatelja i načina provedbe rezultata istraživanja i danih preporuka za unapređivanje obrazovno-odgojne, odnosno odgojno-obrazovne prakse i daje ocjenu kvalitete portfolija za ravnatelje.
Ako je kandidat spriječen da pristupi polaganju ispita za licencu, o tome obavještava Pokrajinsko tajništvo najkasnije 24 sata prije početka ispita. Dokazi o opravdanosti nepristupanja ispitu mogu se dostaviti i naknadno, a najkasnije sedam dana od dana kada je zakazan ispit.
Troškove polaganja ispita za licencu snosi ustanova u kojoj kandidat obavlja poslove ravnatelja, a kandidat koji ne obavlja poslove ravnatelja – sam snosi troškove polaganja ispita za ravnatelja.
Troškove popravnog ispita i ponovnog polaganja ispita u cjelini, snosi sam kandidat.

Troškovi polaganja ispita za licencu u iznosu od 15.000,00 dinara (za ponovno polaganje: jednog dijela ispita – 10.000,00; dva dijela ispita – 12.000,00; cijelog ispita – 15.000,00), uplaćuju se na sljedeći način:
• žiro račun broj: 840-1572845-61;
• model i poziv na broj: 97 900942774233162;
• Primatelj: Proračun AP Vojvodine , Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice ;
• Svrha uplate: Naknada troškova za polaganje ispita za licencu za ravnatelje.

Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za ravnatelja ustanove obrazovanja i odgoja („Službeni glasnik RS”, br. 63/18) Preuzmi

Za sve dodatne informacije možete se obratiti
Erich Szedlár – kontakt za organiziranje ispita za licence za ravnatelje
(ured I./69, telefon: 021/487-49-05)
e-mail: erih.sedlar@vojvodina.gov.rs

06.02.2023