media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика

Датум одржавања: 01.05.2021 - 31.10.2021
Адреса: школа, Сремска Митровица
Организатор: Средња Техничка школа
Телефон: 022/639-167
Имејл: nikolateslasts@yahoo.com

Потпуније и шире упознавање и стручно усавршавање наставника и стручних сарадника за ефикаснију примену метода, техника и  инструмената дијагностификовања узрока школског неуспеха и стратегија њиховог предупређења или отклањања. Пружање  адекватније помоћи и подршке ученицима који имају тешкоћа у развоју и школском учењу у циљу побољшања њихових школских постигнућа. Усавршавање у јачање професионалних компетенција наставника за примену савремене образовне и информационе технологије у организацији наставног рада и учења ученика, а тиме и осавремењавање и унапређивање рада школе у целини.